Ktl-icon-tai-lieu

cách sử dụng openoffice 4.0.1

Được đăng lên bởi hien27111994
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1672 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
GIỚI THIỆU
OpenOffice.org Impress là phần mềm soạn thảo văn bản thuộc bộ phần mềm
OpenOffice.org được phát triển bởi Sun Microsystems và cộng đồng mã nguồn mở.
OpenOffice.org có thể chạy trên nhiều hệ điều hành và hỗ trợ đa ngôn ngữ, trong đó có cả
phiên bản tiếng Việt.
OpenOffice Impress có tính năng tương tự về mặt giao diện và cách sử dụng như Microsoft
Office PowerPoint, dễ học và dễ sử dụng. OpenOffice.org Impress ngày càng được ưa
chuộng và sử dụng rộng rãi bởi tính hiệu quả cao trong công việc. Phần mềm
OpenOffice.org Impress được giới thiệu trong tài liệu này là phiên bản 4.0.1.

1.1

1.2

Chương 1:
LÀM QUEN VỚI IMPRESS
Cách khởi động Impress
Các cách khởi động phần mềm Impress là:
● Cách 1: Nhân nút Start\Program\Openoffic 4.0.1\OpenOffice Impress.
● Cách 2: Bấm đúp chuột lên biểu tượng của Impress nếu như nhìn thấy
nó ở trên màn hình Desktop
Tạo một trình diễn mới
Khi bắt đầu mới Impress, hộp thoại Presentation Wizard xuất hiện.
Màn hình làm việc chinh của Impress xuất hiện, cho phép chọn các hướng
làm việc:

Hình 1:Giao diện Presentation Wizard – bước 1
● Empty presentation: để bắt đầu tạo mới một tệp trình diễn.
● From Template: bắt đàu tạo mới một tệp trình diễn sử dụng một mẫu
định dạng sẵn đã có trong thư viện Impress

● Open exiting presentation: mở một tệp trình diễn đã có sẵn (chỉ dùng
cách này khi mà bạn đã có những tệp trình diễn trên máy).
Nhấn nút <<Next>>, nếu bạn chọn mục Empty presentation thì hộp
hội thoại Presentation Wizard bước thứ 2 xuất hiện. Nếu bạn chọn mục
From template ở bước 1 thì mẫu slide sẽ được hiển thị ở mục Preview
trong hộp hội thoại Presentation Wizard.

Hình 2: Giao diện Presentation Wizard – bước 2
Nhấn nút <<Next>> để chuyển sang bước 3.

Hình 3: Giao diện Presentation Wizard – bước 3
● Chọn kiểu hiệu ứng dịch chuyển của slide trong mục Effect.
● Chọn tốc độ cho hiệu ứng đã chọn trong mục Speed. Thường tốc độ

bình thường – Medium là lựa chọn tối ưu.
● Nhấn nút <<Create>> để tạo một trình diễn mới.
1.3
Cửa sổ OpenOffice Impress
Cửa sổ OpenOffice Impress gồm 3 thành phần chính: Ngăn danh sách các slide,
vùng thao tác và ngăn danh sách các tác vụ. Ngoài ra, cửa sổ OpenOffice.org
Impress còn có một vài thanh công cụ và bộ điều hướng để trợ giúp cho người
dùng tạo màn trình diễn.

Hình 4: Giao diện Impress
1.3.1
Ngăn danh sách các slide
Ngăn danh sách các slide bao gồm các hình ảnh thu nhỏ của các slide trong
màn trình diễn. Để hiển thị slide nhấn chuột vào slide để slide đó xuất hiện
trong vùng thao tác...
MỤC LỤC
GIỚI THIỆU
OpenOffice.org Impress phần mềm soạn thảo văn bản thuộc bộ phần mềm
OpenOffice.org được phát triển bởi Sun Microsystems cộng đồng nguồn mở.
OpenOffice.org thể chạy trên nhiều hệ điều hành hỗ tr đa ngôn ngữ, trong đó cả
phiên bản tiếng Việt.
OpenOffice Impress tính năng tương tự về mặt giao diện cách sử dụng như Microsoft
Office PowerPoint, dễ học dễ sử dụng. OpenOffice.org Impress ngày càng được ưa
chuộng sử dụng rộng rãi bởi nh hiệu quả cao trong công việc. Phần mềm
OpenOffice.org Impress được giới thiệu trong tài liệu này là phiên bản 4.0.1.
Chương 1:
LÀM QUEN VỚI IMPRESS
1.1 Cách khởi động Impress
Các cách khởi động phần mềm Impress là:
Cách 1: Nhân nút Start\Program\Openoffic 4.0.1\OpenOffice Impress.
Cách 2: Bấm đúp chuột lên biểu ợng của Impress nếu như nhìn thấy
nó ở trên màn hình Desktop
1.2 Tạo một trình diễn mới
Khi bắt đầu mới Impress, hộp thoại Presentation Wizard xuất hiện.
Màn hình làm việc chinh của Impress xuất hiện, cho phép chọn các hướng
làm việc:
Hình 1:Giao diện Presentation Wizard – bước 1
Empty presentation: để bắt đầu tạo mới một tệp trình diễn.
From Template: bắt đàu tạo mới một tệp trình diễn sử dụng một mẫu
định dạng sẵn đã có trong thư viện Impress
cách sử dụng openoffice 4.0.1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cách sử dụng openoffice 4.0.1 - Người đăng: hien27111994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
cách sử dụng openoffice 4.0.1 9 10 303