Ktl-icon-tai-lieu

CAD/CAM

Được đăng lên bởi Quang Thach
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 4121 lần   |   Lượt tải: 3 lần
.TÀI LIỆU MÔN HỌC CAD/CAM-CNC
I.Tổng quan về CAD/CAM
Những năm cuối thể kỷ 20, công nghệ CAD/CAM đã trở thành một lĩnh vực đột phá
trong thiết kế, chế tạo và sản xuất sản phẩm công nghệ. CAD (Computer Aided
Design) là thiết kế trợ giúp bằng máy tính.CAM (Computer Aided Manufacture) là sản
xuất với sự trợ giúp của máy tính. Hai lĩnh vực này ghép nối với nhau đã trở thành một
loại hình công nghệ cao một lĩnh vực khoa học tổng hợp của sự liên ngành cơ khí- tin
học điện tử- tự động hoá, cùng với sự phát triển của khoa học máy tính CAD/CAM đã
được nhận thức và chấp nhận nhanh chóng trong công nghiệp ( công nghiệp dệt- may,
công nghiệp nhựa, công nghiệp cơ khí chế tạo…) Vì nó là hạt nhân chính để sáng tạo
và sản xuất sản phẩm, để tăng năng suất lao động giảm cường độ lao động và tự động
hoá quá trình sản xuất, nâng cao độ chính xác chi tiết và đạt hiệu quả kinh tế cao:
Công việc chuẩn bị sản xuất có vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành bất
kỳ một sản phẩm cơ khí nào. Công việc này bao gồm các khâu chuẩn bị thiết kế ( thiết
kế kết cấu sản phẩm, các bản vẽ lắp chung của sản phẩm các cụm máy…), chuẩn bị
công nghệ ( đảm bảo tính năng công nghệ của kết cấu, thiết lập quy trình công nghệ),
thiết kế và chế tạo các trang bị công nghệ và dụng cụ phụ… kế hoạch hoá quá trình sản
xuất và chế tạo sản phẩm trong thời gian ấn định.
Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão đòi hỏi người kỹ sư phải không
ngừng nâng cao lượng thông tin trong tất các các khâu của quá trình chuẩn bị sản xuất.
Theo các nhà khoa học đã phân tích thì tình hình thiết kế hiện nay cho thấy 90% khối
lượng thời gian thiết kế là để tra cứu số liệu cần thiết cho việc tính toán, chỉ có 10%
thời gian dành cho lao động sáng tạo và quyết định. Nên khoảng 90% khối lượng công
việc có thể thực hiện bằng máy tính điện tử hoặc máy vẽ tự động. Làm việc này vừa
chính xác hơn, vừa chất lượng.
Trong sản xuất hàng loạt nhỏ, do đặc điểm số lượng chi tiết trong loạt ít, số chủng loại
lại nhiều cho nên khối lượng thời gia chuẩn bị cho sản xuất rất lớn, mà dạng sản xuất
này hiện đang chiếm ưu thế trong nề kinh tế thị trường hiện nay. Tất cả điều đó phải
đòi hỏi tạo ra phương pháp thiết kế mới cho máy tính điện tử.
CAD/CAM là một lĩnh vực nghiên cứu nhằm tạo ra các hệ thống tự động thiết kế và
chế tạo. Nó dùng máy tính điện tử để thực hiện một chức năng nhất định để thiết kế và
chế tạo sản phẩm. Tự động hoá chế tạo là dùng máy tính điện tử để kế hoạch hoá, điều
khiển quá trình sản xuất, điều khiển quá trình...
.TÀI LIỆU MÔN HỌC CAD/CAM-CNC
I.Tổng quan về CAD/CAM
Những năm cuối thể kỷ 20, công nghệ CAD/CAM đã trở thành một lĩnh vực đột phá
trong thiết kế, chế tạo sản xuất sản phẩm công nghệ. CAD (Computer Aided
Design) thiết kế trợ giúp bằng y tính.CAM (Computer Aided Manufacture) là sản
xuất với sự trợ giúp của máy nh. Hai lĩnh vực y ghép nối với nhau đã trở thành một
loại hình công nghệ cao một lĩnh vực khoa học tổng hợp của sự liên ngànhkhí- tin
học điện tử- tđộng hoá, cùng với sphát triển của khoa học ynh CAD/CAM đã
được nhận thứcchấp nhận nhanh chóng trong công nghiệp ( công nghiệp dệt- may,
công nghiệp nhựa, công nghiệp khí chế tạo…)hạt nhân chính để sáng tạo
sản xuất sản phẩm, đ tăng năng suất lao động giảm cường độ lao độngt động
hoá quá trình sản xuất, nâng cao độ chính xác chi tiết và đạt hiệu quả kinh tế cao:
Công việc chuẩn bị sản xuấtvai trò cùng quan trọng trong việc hình thành bất
kỳ một sản phẩm cơ khí o. Công việc này bao gồm các khâu chuẩn bị thiết kế ( thiết
kế kết cấu sản phẩm, các bản vẽ lắp chung của sản phẩmc cụm máy…), chuẩn b
công nghệ ( đảm bảo tính năng công nghệ của kết cấu, thiết lập quy trình công nghệ),
thiết kế và chế tạo các trang bị công nghệ và dụng cụ phụ… kế hoạch hoá quá trình sản
xuất và chế tạo sản phẩm trong thời gian ấn định.
Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển như bão đòi hỏi người kỹ phải không
ngừng nâng cao lưng thông tin trong tất các các khâu của quá trình chuẩn bị sản xuất.
Theo các nhà khoa học đã phân tích thì tình hình thiết kế hiện nay cho thấy 90% khối
lượng thời gian thiết kế là để tra cứu s liệu cần thiết cho việc tính toán, chỉ 10%
thời gian dành cho lao động sáng tạo và quyết định. Nên khoảng 90% khối lưng công
việc có thể thực hiện bằng máy tính điện tử hoặc máy vẽ tự động. Làm việc y vừa
chính xác hơn, vừa chất lượng.
Trong sản xuất hàng loạt nhỏ, do đặc điểm số lượng chi tiết trong loạt ít, số chủng loại
lại nhiều cho nên khối lượng thời gia chuẩn bị cho sản xuất rất lớn, dạng sản xuất
này hiện đang chiếm ưu thế trong nề kinh tế thị trường hiện nay. Tất c điều đó phải
đòi hỏi tạo ra phương pháp thiết kế mới cho máy tính điện tử.
CAD/CAMmột lĩnh vực nghiên cứu nhằm tạo ra các hệ thống tự động thiết kế và
chế tạo. dùng máy tính điện tđể thực hiện một chức năng nhất định để thiết kế và
chế tạo sản phẩm. Tự động hchế tạo là dùng máy tính điện tđể kế hoạch hoá, điều
khiển quá trình sản xuất, điều khiển quá trình cắt gọt kim loại và kiểm tra nguyên công
gia công.
CAD/CAM kết nối với nhau tạo ra mối quan h mật thiết giữa 2 dạng hoạt động
thiết kế và chế tạo u nay người ta coi khác nhau không phụ thuộc vào nhau.
Tự động hoá thiết kếdùng các hệ thống phương tiện tính toán giúp người kỹ sư
1
CAD/CAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CAD/CAM - Người đăng: Quang Thach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
CAD/CAM 9 10 50