Ktl-icon-tai-lieu

cài đặt GNS3

Được đăng lên bởi vantuanxm4d
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GALLERY

Hướng dẫn sử
dụng Gns3+SecureCRT
+ Download GNS3 tại trang chủ và cài đặt vào máy 
tính:

+ Download SecureCRT tại địa chỉ : 
cvyp97phihvc7wa
Giải nén, cài đặt và crack
+Dowload IOS cho Router Cisco. Ở đây mình chọn IOS 
c3600:
+Download Dynamip/Dynagen:­
gen/files/Windows%20Installer%20Package/Dynagen%200.11.0%20and
%20Dynamips%200.2.8­RC2%20Windows%20XP%20installer/dynagen­
0.11.0_win_setup.exe/download
+Khuyến mãi thêm chương trình TFTP 
Server:
========================================================
=============
Bước 1: Khởi động chương trình GNS3 và làm theo hướng dẫn. Đầu 
tiên chỉ đường dẫn đến IOS cho Router Cisco.
Vào Edit­>IOS images and hypervisors.

Mặc định ở tab IOS Images. Trong mục Image file lựa chọn đến đường 
dẫn mà các bạn đã downoad IOS hồi nãy. Ở đây mình dùng con c3660.

Qua tab beeb cạnh là External hypervisors, chỉnh độ xử lý của CPU

Muốn biết CPU mình bao nhiêu nhân thì vào Run ­> gõ “dxdiag”­>chọn 
Yes.

Đây là nơi để biết CPU mình bao nhiêu nhân nhé. Nếu 4 nhân thì click 4 
cái.

Bước 2: Chỉnh các thông số lưu trữ project…. Ở đây mình chỉ hướng 
dẫn cài đặt kết nối SecureCRT vào chương trình Gns3 thôi.

General ­> Qua tab “Terminal Setting, trong Ternimal command bạn copy 
và paste vào code sau:
start C:\progra~1\vandyk~1\SecureCRT\SecureCRT.EXE /script 
c:\progra~1\gns3\dynamips\securecrt.vbs /arg %d /T /telnet %h %p

Tick vào 2 ô bên dưới luôn nhé.

Xuống tab “Dynamips” chọn Testing­> Xuất hiện dòng chữ màu xanh là 
đúng.

Tiếp tục xuống tab Quemu chọn Testing­> Xuất hiện dòng chữ màu 
xanh là đúng.

Bước 3: Vào ổ C:\Programe files thực hiện thao tác copy thư mục 
Dynamips vào thư mục Gns3. Rồi vào thư mục GNS3 đến thư mục 
Dynamips. Trong thư mục Dynamips tạo ra file .txt rồi copy nội dung sau 
past vào nhé.
#$Language=”VBScript” 
#$Interface=”1.0″ 
Sub main 
crt.window.caption = crt.arguments(0) 
End Sub
Sau đó lưu lại files với tên là : securecrt.vbs . Nếu máy bạn nào ẩn tính 
năng chấm đuôi phía sau thì hãy chỉnh lại. Nếu không chỉnh được phần 
này hãy gọi cho mình 0120.355.0167 Cái này tùy vào phiên bản windown 
thôi, mình làm biếng hướng dẫn phần này vì nó đơn giản quá.
Bước 3: Phần này chỉ Test lại thôi ah

Dùng chuột kéo con Router 3750  vào, sau đó click chuột phải vào nó chọn 
Start để khởi động.

Vì CPU hoạt động cao có thể lên...
GALLERY
Hướng dẫn sử
dụng Gns3+SecureCRT
+ Download GNS3 t i trang ch và cài đ t vào máy
tính:http://www.gns3.net/download/
+ Download SecureCRT t i đ a ch : http://www.mediafire.com/?
cvyp97phihvc7wa
Gi i nén, cài đ t và crack
+Dowload IOS cho Router Cisco. đây mình ch n IOS
c3600:http://www.mediafire.com/?unfnqo6tjud8mm2
+Download Dynamip/Dynagen:http://sourceforge.net/projects/dyna-
gen/files/Windows%20Installer%20Package/Dynagen%200.11.0%20and
%20Dynamips%200.2.8-RC2%20Windows%20XP%20installer/dynagen-
0.11.0_win_setup.exe/download
+Khuy n mãi thêm ch ng trình TFTP ế ươ
Server:http://www.mediafire.com/?ek51rq5lkygrfb9
========================================================
=============
B c 1ướ : Kh i đ ng ch ng trình GNS3 và làm theo h ng d n. Đ u ươ ướ
tiên ch đ ng d n đ n IOS cho Router Cisco. ườ ế
Vào Edit->IOS images and hypervisors.
cài đặt GNS3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cài đặt GNS3 - Người đăng: vantuanxm4d
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
cài đặt GNS3 9 10 213