Ktl-icon-tai-lieu

cảm biến

Được đăng lên bởi 2014nguyenminhhai
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1348 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Chương 7:
CẢM BIẾN (SENSOR)
Giảng viên: NINH VĂN TIẾN

Nội dung



7. 1 Khái quát
7.2 Cảm biến tiệm cận

7.1 .KHÁI QUÁT
7.1.1 Khái niệm & phân loại
7.1.2 Phân loại cảm biến
7.1.3. Đường cong chuẩn của cảm biến

7.1.1 Khái niệm








Cảm biến là thiết bị dùng để cảm nhận biến đổi các đại lượng vật lý
và các đại lượng không có tính chất điện cần đo thành các đại
lượng có thể đo và xử lý được.
Các đại lượng đo (M) thường không có tính chất điện (như nhiệt
độ, áp suất, trọng lượng…) tác động lên cảm biến cho ta đại lượng
đặc trưng (S) mang tính chất điện như (như điện tích, điện áp,
dòng điện hay trở kháng) chứa đựng thông tin cho phép xác định
giá trị của đại lượng đó.
Đặc trưng (s) là hàm của đại lượng cần đo (M)
S = F(M)
Người ta gọi (S) là đại lượng đầu ra hoặc phản ứng của cảm biến.
(M) là đại lượng đầu vào hay kích thích ( có nguồn gốc đại lượng
cần đo). Thông qua đo đạc (S) cho phép nhận biết giá trị (M)

7.1.2 Phân loại cảm biến


Các bộ cảm biến được phân loại theo đặc trưng sau
đây:
 Theo nguyên lý chuyển đổi giữa đáp ứng kích thích.
 Phân loại theo dạng kích thích
 Phân loại theo phạm vi sử dụng
 Phân loại theo thông số mô hình mạch thay thế

Theo nguyên lý chuyển đổi giữa đáp
ứng kích thích
Hiện tượng Chuyển đổi và đáp ứng kích thích
Vật lý

- Nhiệt điện; - Quang điện; - Quang từ
- Điện từ; - Quang đàn hồi; - Từ điện
- Nhiệt từ....

Hoá học

- Biến đổi hoá học ; - Biến đổi điện hoá
- Phân tích phổ…..

Sinh Học

- Biến đổi sinh hoá; - Biến đổi vật lý.
- Hiệu ứng trên cơ thể sống

Phân loại theo dạng kích thích
Âm
thanh

-Biên pha, phân cực; -Phổ; -Tốc độ truyền sóng

Điện

-Điện tích, dòng điện; -Điện thế, điện áp
-Điện trường; -Điện dẫn, hằng số điện môi

Từ

-Từ trường; -Từ thông, cường độ điện trường; -Độ từ
thẩm

Quang

-Biên, pha, phân cực,phổ; -Tốc độ truyền
-Hệ số phát xạ, khúc xạ; -Hệ số hấp thụ, hệ số bức xạ

Cơ

-Vị trí; -lực ,áp suất; -Gia tốc, vận tốc
-Ứng suất, độ cứng; -Moment; -Khối luợng tỷ trọng
-Vân tốc chất lưu, độ nhớt…

Nhiệt

-Nhiệt độ; -Thông lượng; -Nhiệt dung, tỉ nhiệt

Bức xạ

-Kiểu; -Năng lượng; -Cường độ

Theo tính năng của bộ cảm biến









Độ nhạy
Độ chính xác
Độ phân giải
Độ chọn lọc
Độ tuyến tính
Công suất tiêu thụ
Dải tần
Độ trễ

Theo tính năng của bộ cảm biến









Độ nhạy
Độ chính xác
Độ phân giải
Độ chọn lọc
Độ chính xác
Độ tuyến tính
Công suất tiêu thụ
Dải tần









Độ trễ
Khả năng quá tải
Tốc độ đáp ứng
Độ ổn định
Tuổi thọ
Điều kiện lựa chọn
Kích thước, trọng ...
Chương 7:
CẢM BIẾN (SENSOR)
Giảng viên: NINH VĂN TIẾN
cảm biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cảm biến - Người đăng: 2014nguyenminhhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
cảm biến 9 10 557