Ktl-icon-tai-lieu

cảm biến độ ẩmđiện hóa

Được đăng lên bởi hungson-cdt
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 519 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề Tài: Cảm Biến Độ Ẩm

NHÓM 7:
NGUYỄN HÙNG SƠN
THÁI VĂN TÂM
TRẦN XUÂN SƠN
NGÔ SỸ THẢO
NGUYỄN KHẮC TIỆP

1 Ảnh hưởng của độ ẩm

 Độ ẩm có mặt ở mọi nơi trong bầu khí
quyển
 Độ ẩm có vai trò quan trọng trong sinh
tồn
 Sự ảnh hưởng của độ ẩm trong lĩnh vực
điện tử
 Nhiều quá trình công nghệ cần có độ ẩm
ổn định thích hợp

ĐỘ ẨM cao gây ảnh
hưởng tiêu cực cho
thiết bị điện tử,
quang học

2 KHÓ KHĂN TRONG VẤN ĐỀ
ĐO ĐỘ ẨM
 Việc đo độ ẩm trong không khí khó khăn hơn
với việc đo độ ẩm áp suất
 Giới hạn độ ẩm rất lớn từ vài ppm tới hơi nước
ở nhiệt độ sôi
 Phép đo độ ẩm nằm trong khoảng rộng
 Có thể có phần ăn mòn và các hạt bẩn và hóa
chất

3 ỨNG DỤNG CỦA CẢM BIẾN ĐỘ ẨM
 Ứng dụng trong chế biến nông nghiệp
 Hiển thị và điều khiển
 Datalog về dữ liệu môi trường tại 1 khu vực
 Theo dõi môi trường và chế độ làm việc của 1
số dây chuyền thiết bị có yêu cầu cao

CẢM BIẾN ĐỘ ẨM
 ĐỊNH NGHĨA
 PHÂN LOẠI
 CÁC LOẠI ẨM KẾ
 TÌM HIỂU MỘT SỐ ẨM KẾ
 GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM THỰC TẾ

I ĐỊNH NGHĨA

 Độ ẩm là thông số quan trọng tác động
đến con người và máy móc
 Độ ẩm thay đổi trong quảng rộng
 Độ ẩm đóng vai trò quan trọng trong
điều khiển thiết kế chế tạo những thiết
bị
 Nếu độ ẩm không khí có thể tích V ở
nhiệt độ T thì khối lượng của sẽ bằng độ
ẩm của không khí khô và khối lượng
hơi nước

ĐỊNH NGHĨA
1

 Nếu gọi P là tổng áp suất riêng của
phần không khí khô Pk và hơi nước
của Ph
P = Pk +Ph
 Tỉ lệ trộn r
r=mh +mk
 Áp suất bão hòa : là áp suất hơi nước
ở trạng thái cân bằng
 Độ ẩm tương đối
Ph: áp suất riêng
P bh : áp suất bão hòa

ĐỊNH NGHĨA

1


1

II

PHÂN LOẠI CẢM BIẾN ĐỘ ẨM

III CÁC LOẠI ẨM KẾ

IV TÌM HIỂU MỘT SỐ ẨM

KẾ

1 ẨM KẾ ĐIỆN TRỞ
 Định nghĩa : ẩm kế điện trở là thiết bị đo độ
ẩm dựa trên điện trở
 Chia thành 2 loại:
+ điện trở kim loại
+ điện trở chất điện phân
 nguyên lý hoạt động là dùng điện trở để hút
ẩm sau đó điện trở được nối tới cầu
wheatons có bù nhiệt điện trở của CB thay đổi
tỉ lệ với độ ẩm được chuyển thành tín hiệu
tương ứng

ĐỒ THỊ

Hình a là đường cong đặc trưng cho cho sự phụ
thuộc của điện trở với độ ẩm tương đối của
cảm biến điện trở

2 ẨM KẾ TỤ ĐIỆN

3 ẨM KẾ TỤ ĐIỆN POLIME
 CẤU TẠO

ẨM KẾ TỤ ĐIỆN POLYME

1

 Cảm biến độ ẩm polyme có thể đo
độ ẩm trong khoảng 0% đến 100%
 Dải nhiệt độ làm việc từ -40 độ đến
100 độ sai số từ 2 ->3 %
 thời gian hồi đáp cỡ vài giây

4 ẨM KẾ TỤ ĐIỆN Al203
 ĐỊNH NGHĨA :
+ là 1 tụ điện có Al203 là chất điện môi
+ cực thứ 2 là 1 màng kim loại mỏng được tạo
thành t...

cảm biến độ ẩmđiện hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cảm biến độ ẩmđiện hóa - Người đăng: hungson-cdt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
cảm biến độ ẩmđiện hóa 9 10 338