Ktl-icon-tai-lieu

Cảm biến tốc độ xe

Được đăng lên bởi Thanh Le
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 851 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cảm biến tốc độ xe Cảm biến tốc độ của xe phát hiện tốc độ thực của xe
đang chạy

Cảm biến này truyền tín hiệu SPD và ECU động cơ sử dụng tín hiệu này chủ
yếu để điều khiển hệ thống ISC và tỷ lệ không khí-nhiên liệu trong lúc tăng
tốc hoặc giảm tốc cũng như các sử dụng khác. Loại MRE
Cảm biến này được lắp trong hộp số, hoặc hộp số phụ, và được dẫn động
bằng bánh răng chủ động của trục thứ cấp. Như được thể hiện trong hình
minh họa, cảm biến này được gắn vào và gồm có một HIC (Mạch tích hợp
lai) có một MRE và các vòng từ tính.
Điện trở MRE sẽ thay đổi theo chiều của lực từ đặt vào MRE. Khi chiều của
lực từ thay đổi theo vòng quay của nam châm gắn vào vòng từ tính này, đầu
ra của MRE sẽ có một dạng sóng AC nh* thể hiện ở hình minh họa. Bộ so
trong cảm biến này biến đổi dạng sóng AC này thành tín hiệu số và truyền
nó đi. Tần số của dạng sóng này được xác định bằng số cực của các nam
châm gắn vào vòng từ tính. Có 2 loại vòng từ tính, loại 20 cực và loại 4 cực,
tuỳ theo kiểu xe. Loại 20 cực sinh ra một dạng sóng 20 chu kỳ (nói khác đi,
20 xung trong mỗi vòng quay của vòng từ tính này), và loại 4 cực sinh ra
dạng sóng 4 chu kỳ. Trong một số kiểu xe, tín hiệu từ cảm biến tốc độ đi
đồng hồ táp lô trước khi đến ECU động cơ, và trong các kiểu xe khác, tín
hiệu từ cảm biến tốc độ này đến thẳng ECU của động cơ. Các mạch ra của
cảm biến tốc độ gồm có loại điện áp ra và loại biến trở.

...
Cảm biến tốc độ xe Cảm biến tốc độ của xe phát hiện tốc độ thực của xe
đang chạy
Cảm biến này truyền tín hiệu SPD và ECU động cơ sử dụng tín hiệu này chủ
yếu để điều khiển hệ thống ISC và tỷ lệ không khí-nhiên liệu trong lúc tăng
tốc hoặc giảm tốc cũng như các sử dụng khác. Loại MRE
Cảm biến này được lắp trong hộp số, hoặc hộp số phụ, và được dẫn động
bằng bánh răng chủ động của trục thứ cấp. Như được thể hiện trong hình
minh họa, cảm biến này được gắn vào và gồm có một HIC (Mạch tích hợp
lai) có một MRE và các vòng từ tính.
Điện trở MRE sẽ thay đổi theo chiều của lực từ đặt vào MRE. Khi chiều của
lực từ thay đổi theo vòng quay của nam châm gắn vào vòng từ tính này, đầu
ra của MRE sẽ có một dạng sóng AC nh* thể hiện ở hình minh họa. Bộ so
trong cảm biến này biến đổi dạng sóng AC này thành tín hiệu số và truyền
nó đi. Tần số của dạng sóng này được xác định bằng số cực của các nam
châm gắn vào vòng từ tính. Có 2 loại vòng từ tính, loại 20 cực và loại 4 cực,
tuỳ theo kiểu xe. Loại 20 cực sinh ra một dạng sóng 20 chu kỳ (nói khác đi,
20 xung trong mỗi vòng quay của vòng từ tính này), và loại 4 cực sinh ra
dạng sóng 4 chu kỳ. Trong một số kiểu xe, tín hiệu từ cảm biến tốc độ đi
đồng hồ táp lô trước khi đến ECU động cơ, và trong các kiểu xe khác, tín
hiệu từ cảm biến tốc độ này đến thẳng ECU của động cơ. Các mạch ra của
cảm biến tốc độ gồm có loại điện áp ra và loại biến trở.
Cảm biến tốc độ xe - Trang 2
Cảm biến tốc độ xe - Người đăng: Thanh Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cảm biến tốc độ xe 9 10 734