Ktl-icon-tai-lieu

CAM-PROE

Được đăng lên bởi phuocsimc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1449 lần   |   Lượt tải: 1 lần
3/31/2010

NỘI DUNG

CAD – Computer Aided Design
•
•
•
•
•

Thiết kế nhờ máy tính
N gười trình bày: HUỲN H HỮU N GHN
Bộ môn: Chế Tạo Máy – Khoa Cơ Khí

Phần cứng CAD/CAM-CN C
Đồ hoạ máy tính
Mô hình hoá hình học
Cấu trúc dữ liệu và Tiêu chuNn đồ hoạ
Giới thiệu phần mềm CAD/CAM Pro/E

NỘI DUNG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM

CAD/CAM – PRO/E

Quá trình tạo chương trình NC trong Pro/E 2001
Manufacturring Model
Operation Setup
Sequence Setup
Tool Setup
Parameters Setup
Mill Volume, Window, Surfaces
Play Path
NC Check
Post Process

3

4

Manufacturing Model
• Là model gia công, bao gồm chi tiết gia công
và phôi.

Chi tiết gia công
5

Phôi
6

1

3/31/2010

Manufacturing Model

Manufacturing Model

7

Manufacturing Model

8

OPERATION SETUP

9

Chọn máy CNC

10

Chọn Gốc tọa độ (Machine Zero)

11

12

2

3/31/2010

Chọn Gốc tọa độ là giao của ba mặt phẳng.
Chú ý chọn trục Z

Chọn mặt phẳng Retract

13

Chọn Along Z Axis

14

Kết thúc Operation Setup

15

N C Sequence Setup

16

Tool Setup

17

18

3

3/31/2010

Tool Setup

Parameters Setup

19

Parameters Setup

20

Parameters Setup

21

Tạo Mill Volume

22

Tạo Mill Volume

23

24

4

3/31/2010

Tạo Mill Volume

Tạo Mill Volume

25

Mô phỏng gia công

26

Mô phỏng gia công

27

Kết thúc mô phỏng chạy dao

28

Kết thúc N C Sequence Setup

29

30

5

3/31/2010

Đổi Vericut thành NC Check

Lưu File

31

32

NC Check

Đổi Vericut thành NC Check

33

N C Check

34

N C Check

35

36

6

3/31/2010

Tạo chương trình khoan lỗ

N C Sequence Setup

Chọn

37

Tool Setup

38

Tool Setup

39

Parameters Setup

40

Chọn lỗ gia công

41

42

7

3/31/2010

Chọn lỗ gia công

Kết thúc N C Sequence setup

43

Mô phỏng đường chạy dao

44

N C Check

45

46

8

...
3/31/2010
1
CAD – Computer Aided Design
Thit k nh máy tính
N gưi trình bày: HUỲN H HU N GHN
B môn: Ch To Máy – Khoa Cơ Khí
NI DUNG
Phn cng CAD/CAM-CN C
 ho máy tính
Mô hình hoá hình hc
Cu trúc d liu và Tiêu chuNn  ho
Gii thiu phn mm CAD/CAM Pro/E
3
GII THIU PHN MM
CAD/CAM – PRO/E
4
NI DUNG
Quá trình to chương trình NC trong Pro/E 2001
Manufacturring Model
Operation Setup
Sequence Setup
Tool Setup
Parameters Setup
Mill Volume, Window, Surfaces
Play Path
NC Check
Post Process
5 6
Manufacturing Model
Là model gia công, bao gm chi tiết gia công
và phôi.
Chi tiết gia công
Phôi
CAM-PROE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CAM-PROE - Người đăng: phuocsimc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
CAM-PROE 9 10 765