Ktl-icon-tai-lieu

Catalogue Calcium Silicate

Được đăng lên bởi naro9
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CALCIUM SILICATE 1000 °
C
Technical Property (Type-II 1000°C)
°
Item

Unit

JIS A-9510
No.1-22

ASTM C-533
No.2

TKHTB-130

JIS A-9510
No1-13

Kg/m3

Density
Service
Temperature
Compressive
Strength
Thermal
Conductivity

TKHTB-200

≤220
≤1000

≤220
≤1000

≤240
≤871

≤130
≤1000

≤130
≤1000

≥0.49
(≥5)
≤0.047

≤0.049

≤2.0

≤2.0

≥0.29
(≥3.0)

≥0.2
(≥2.0)

°C

Linear Shrinkage
(982°C 24 h)
Bending
Strength

Mpa
(kgf/cm2)
W/m.k
(70±5°C)
%

≥0.84
(≥8.56)
≤0.060

≤0.062

≤2.0

≤2.0

≥0.414
(≥4.22)
≤0.095
(204°C)
≤2.5

Mpa
(kgf/cm2)

≥0.45
(≥4.59)

≥0.30
(≥3.1)

≥0.310
(≥3.162)

Standard size & specification-pipe cover
Inside Diameter
16mm(1/4”)-4800mm(188”)
Length
600mm 610mm
Thickness
25mm 30mm 40mm 50mm 60mm
65mm 70mm 75mm 80mm 90mm

Standard size & specification- Board
Width
150mm 300mm
Length
600mm 610mm
Thickness
25mm 30mm 40mm 50mm 60mm
65mm 70mm 75mm 80mm 90mm

The cure of Thermal conductivity

Calcium Silicate (1000°C)

...
CALCIUM SILICATE 1000 °C
Technical Property (Type-II 1000
°
°°
°
C)
Item Unit TK-
HTB-200
JIS A-9510
No.1-22
ASTM C-533
No.2
TK-
HTB-130
JIS A-9510
No1-13
Density Kg/m3
220
220
240
130
130
Service
Temperature
°
C
1000
1000
871
1000
1000
Compressive
Strength
Mpa
(kgf/cm2)
0.84
(
8.56)
0.414
(
4.22)
0.49
(
5)
Thermal
Conductivity
W/m.k
(70±5°C)
0.060
0.062
0.095
(204
°
C)
0.047
0.049
Linear Shrinkage
(982°C 24 h)
%
2.0
2.0
2.5
2.0
2.0
Bending
Strength
Mpa
(kgf/cm2)
0.45
(4.59)
0.30
(3.1)
0.310
(3.162)
0.29
(3.0)
0.2
(2.0)
Standard size & specification-pipe cover
Inside Diameter 16mm(1/4”)-4800mm(188”)
Length 600mm 610mm
Thickness 25mm 30mm 40mm 50mm 60mm
65mm 70mm 75mm 80mm 90mm
Standard size & specification- Board
Width 150mm 300mm
Length 600mm 610mm
Thickness 25mm 30mm 40mm 50mm 60mm
65mm 70mm 75mm 80mm 90mm
The cure of Thermal conductivity
Calcium Silicate (1000°C)
Catalogue Calcium Silicate - Người đăng: naro9
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Catalogue Calcium Silicate 9 10 973