Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi đồ án chi tiết máy 2

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bảo vệ đồ án chi tiết máy
Các câu hỏi thường gặp trong khi bảo vệ đồ án CHI TIẾT MÁY
1.Hãy cho biết khi phân phối TST cho HGT cần đảm bảo điều
kiện gì? Tại sao?
Khi phân phối tỉ số truyền cho HGT ta phải chú ý đến điều kiện lực, mômen và công suất
của động cơ truyền vào đầu trục của HGT.
Khi phân phối tỉ số truyền cho HGT thì công suất của động cơ và mômen của động cơ
sinh ra số vòng quay của trục mà tỉ số truyền của HGt lại được tính bằng tỉ số của số
vòng quay của trục động cơ và số vòng quay của bộ truyền ngoài. Nếu như tỉ số truyền
không đảm bảo thì sẽ dẫn đến khả năng hỏng hóc, gẫy trục và dập trục là rất lớn.
2.Tại sao phải bôi trơn HGT? Các phương pháp bôi trơn?
Khi làm viêc các bánh răng trong HGT ăn khớp với nhau và truyền lực và moomen sang
nhau để giúp cho HGT truyền chuyển động sang các cơ cấu làm việc khác. Trong khi ăn
khớp các bánh răng tì lên nhau làm mòn cơ cấu, để giúp cho HGT làm việc tốt và đảm
bảo tỉ số truyền đi chính xác. Trong khi làm việc HGt có sinh ra nhiệt và lượng nhiệt đó
đã đốt cháy lượng dầu bôi trơn và làm khô, lắng cặn bẩn bám trên bánh răng và đáy HGT
nên ta phải thường xuyên bôi trơn và thay dầu cho HGT.
Tăng tuổi thọ cho bánh răng, giảm nhiệt do bánh răng
Các phương pháp bôi trơn:
- Để bôi trơn bộ truyền bánh răng có thể dùng phương pháp ngâm dầu (phổ biến nhất;
dùng khi vận tốc vòng ≥10m/s) vào các con lăn: dùng khi ổ quay với vận tốc cao.
- Dùng khí nén phun dầu đến các ổ; Khí nén vừa có tác dụng phun dầu vừa có tác dụng
làm mát ổ. Phương pháp này dùng khi vận tốc và nhiệt độ cao và nó không cho phép
dùng dầu quay vòng như các phương pháp trên. Tùy vào tải trọng, tần suất làm việc và
tốc độ làm việc mà chọn dùng dạng bôi trơn nào
3.Các loại dầu bôi trơn?Trình bày cách kiểm tra điều kiện bôi
trơn ngâm dầu của HGT?
Có hai dạng bôi trơn cho hộp giảm tốc:
Bôi trơn dùng dầu làm mát
Bôi trơn dùng mỡ
Cách kiểm tra điều kiện bôi trơn ngâm dầu của HGT:
- Mức dầu thấp nhất:
với hgt khai triển,đồng trục,cấp nhanh phân đôi:Ngập chiều cao chân răng của bánh răng
nhỏ nhất trong 2 bánh bị dẫn của cấp nhanh và cấp chậm
với HGT trục vít bánh răng có trục vít đặt dưới:Ngập chiều cao ren của trục vít.
với HGT bánh răng nón-trụ:Ngập bề rộng của BR nón bị dẫn cặp br nón
- Mức dầu cao nhất: ko nên vượt quá:
1/3-1/6 bán kính bánh răng lớn nhất(HGT khai triển,đồng trục,cấp nhanh phân đôi)
Đường ngang tâm viên bi hay con lăn dưới cùng(HGT trục vít-bánh răng có trục vít đặt
dưới)
4.Trường hợp nào cần chọn công suất động cơ theo công suất
đẳng ...
Bảo vệ đán chi tiết máy
Các câu hi thường gặp trong khi bảo vệ đồ án CHI TIẾT MÁY
1.Hãy cho biết khi phân phối TST cho HGT cần đảm bảo điều
kiện gì? Ti sao?
Khi phân phi tỉ số truyền cho HGT ta phải chú ý đến điều kiện lực, mômen và công suất
của động cơ truyền vào đầu trục của HGT.
Khi phân phi tsố truyền cho HGT t ng sut của động và men của động
sinh ra svòng quay của trục mà t số truyền của HGt lại được tính bằng t số của s
vòng quay của trục động và svòng quay của bộ truyền ngoài. Nếu như t số truyền
không đảm bảo thì s dẫn đến khả năng hỏng hóc, gẫy trục và dập trục là rất lớn.
2.Tại sao phải i trơn HGT? Các phương pháp bôi trơn?
Khi làm viêc các bánh ng trong HGT ăn khớp với nhau và truyền lực và moomen sang
nhau để giúp cho HGT truyền chuyển động sang các cơ cấu làm việc khác. Trong khi ăn
khp các bánh ng tì lên nhau làm mòn cơ cấu, để giúp cho HGT làm việc tốt đảm
bo t số truyền đi chính xác. Trong khi làm việc HGt có sinh ra nhiệt lượng nhiệt đó
đã đốt cháy lượng dầu i trơn và làm khô, lắng cặn bẩn bám trên bánh răng và đáy HGT
nên ta phải thường xuyên bôi trơn và thay dầu cho HGT.
Tăng tuổi thọ cho bánh răng, giảm nhiệt do bánh răng
Các phương pháp bôi trơn:
- Để bôi trơn bộ truyền bánh răng thdùng phương pháp ngâm dầu (phổ biến nht;
dùng khi vận tốc vòng ≥10m/s) vào các con lăn: dùng khi ổ quay với vận tốc cao.
- Dùng khí nén phun dầu đến các ; Khí nén vừa tác dụng phun dầu vừa tác dụng
làm mát ổ. Phương pháp này dùng khi vận tốc và nhiệt độ cao và nó không cho phép
dùng dầu quay vòng như các phương pháp trên. y vào tải trọng, tần suất làm việc và
tc độ làm việc mà chọn dùng dạng i trơn nào
3.Các loi dầu bôi trơn?Trình bày cách kiểm tra điều kiện bôi
trơn ngâm dầu của HGT?
hai dạng bôi trơn cho hộp giảm tốc:
- Bôi trơn dùng dầu làm mát
- Bôi trơn dùng mỡ
Cách kiểm tra điều kiện bôi trơn ngâm dầu của HGT:
- Mức dầu thấp nhất:
với hgt khai triển,đồng trục,cấp nhanh phân đôi:Ngập chiều cao chân răng của bánh răng
nhỏ nhất trong 2 bánh bị dẫn của cấp nhanh và cấp chậm
với HGT trục vít bánh răng có trục vít đặt dưới:Ngập chiều cao ren của trục t.
với HGT bánh răng nón-trụ:Ngập bề rộng của BR nón bị dẫn cặp br nón
- Mức dầu cao nhất: ko nên vượt quá:
1/3-1/6 bán kính bánh răng lớn nhất(HGT khai triển,đồng trục,cấp nhanh phân đôi)
Đường ngang tâm viên bi hay con lăn dưới cùng(HGT trục vít-bánh răng có trục vít đặt
dưới)
4.Trường hợp nào cần chọn công suất động cơ theo công suất
đẳng trị, tại sao?
câu hỏi đồ án chi tiết máy 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi đồ án chi tiết máy 2 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
câu hỏi đồ án chi tiết máy 2 9 10 14