Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi đồ án chi tiết máy 3

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 624 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi đồ án chi tiểt máy
1 – Khi phân phối tỷ số truyền cho HGT cần đảm bỏa điều kiện gì ? vì
sao ?:
Trả lời :
Cần đảm bảo 3 điều kiện :
 Khối lượng nhỏ nhất : do kích thước của hộp giảm tốc phụ thuộc vào
khoảng cách trục (aw) và chiều rộng răng.
 Đảm bảo điều kiện bôi trơn là tốt nhất : để bôi trơn các chỗ ăn khớp
của các bánh răng, người ta tính toán để các bánh lớn được nhúng
vào dầu trong hộp.Nếu phân phối TST không hợp lý sẽ dẫn đến bánh
lớn cấp chậm nhúng dầu nhưng bánh lớn cấp nhanh không nhúng
được vào dầu. Nếu để 2 bánh cùng nhúng dầu thì bánh lớn cấp chậm
nhúng quá sâu trong dầu và dẫn đến tổn thất công suất do khuấy dầu.
 Momen quán tính là thu gọn nhỏ nhất.
2 – Tại sao phải bôi trơn hộp giảm tốc ?Các phương pháp bôi trơn ?
3 – Các loại dầu bôi trơn ? Cách kiểm tra điều kiện bôi trơn ngâm dầu
của HGT ?
4 – Trường hợp nào cần chọn công suất động cơ theo công suất
đẳng trị, tại sao ?
Trả lời :
Công suất của động cơ được xác định dựa tren Pt (Công suất cần thiết
trên trục động cơ). Trị số của Pt được xác định tùy thuộc vào chế độ làm
việc của động cơ và tính chất tải trọng:
Đối với các động cơ làm việc lâu dài như băng tải,tải trọng tác dụng có
thể là không đổi hoặc thay đổi :
 Tải trọng không đổi :
Pt là công suất làm việc trên trục công tác: Pt = Plv = F.v/1000
 Tải trọng thay đổi :
Lúc này nhiệt độ động cơ thay đổi theo sự thay đổi của tải trọng. Do
vậy ta tính theo công suất tương đương không đổi ( với mất mát năng
lượng do nó sinh ra tương đương với mất mát năng lượng do công
suất thay đổi gây nên trong cùng một thời gian).
Pt =Ptđ.

5 – Ưu nhược điểm của HGT đang thiết kế ?
6 – Bộ truyền xích nên bố trí ở trục đầu vào hay đầu ra của HGT , tại
sao ?

Trả lời :
Bộ truyền xích có thể bố trí cả ở đầu và lẫn đầu ra của HGT , vì :
* Có thể dùng xích để giảm tốc hoặc tăng tốc.
* So với đai thì xích có khả năng tải và hiệu suất cao hơn, cùng một
lúc có thể truyền động và công suất cho nhiều trục.
7 – Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính của bộ truyền xích ?
Trả lời :
* Các dạng hỏng của bộ truyền xích : mòn bản lề và răng đĩa, con lăn
bị rỗ hoặc vỡ, các má xích bị đứt vì mỏi, trong đó mòn bản lề nguy hiểm
hơn cả và là nguyên nhân chủ yếu mất khả năng làm việc của bộ truyền
xích.
* Do dạng hỏng như vậy nên chỉ tiêu tính toán cơ bản của BTX là tính
về mòn, xuất phát từ điều kiện áp suất sinh ra trong bản lề không được
vượt quá một giá trị giới hạn cho phép.

8 - Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính của bộ truyền bánh răng ?
Trả lời :
* Các dạng hỏng : hỏng...
Câu hi đồ án chi tiểt máy
1 – Khi phân phối tỷ số truyền cho HGT cần đảm bỏa điều kiện gì ? vì
sao ?:
Trả lời :
Cần đảm bảo 3 điều kiện :
Khối lượng nhỏ nhất : do kích thước của hộp giảm tốc phụ thuộc vào
khoảng cách trục (aw) và chiu rộng răng.
Đm bo điều kiện bôi trơn là tốt nhất : để bôi trơnc chỗ ăn khớp
của các bánh răng, người ta tính toán để các bánh lớn được nhúng
vào dầu trong hộp.Nếu phân phối TST không hợp lý sẽ dẫn đến bánh
lớn cấp chậm nhúng dầu nhưng bánh lớn cấp nhanh không nhúng
được vào dầu. Nếu để 2 bánh cùng nhúng dầu thì bánh lớn cấp chậm
nhúng q sâu trong dầu và dẫn đến tổn tht công suất do khuấy dầu.
Momen quán tính là thu gọn nhỏ nhất.
2 – Tại sao phải bôi trơn hộp giảm tốc ?Các phương pháp bôi trơn ?
3 – Các loi dầu bôi trơn ? Cách kiểm tra điều kiện bôi trơn ngâm dầu
của HGT ?
4 – Trường hợp nào cần chọn công suất động cơ theo công suất
đẳng trị, tại sao ?
Trả lời :
Công suất của động cơ được xác định dựa tren Pt (Công suất cần thiết
trên trục động cơ). Trị s của Pt được xác đnh tùy thuộc vào chế đ làm
việc của động cơ và tính chất tải trọng:
Đối với các động cơ làm vic lâu dài như băng tải,tải trọng tác dụng
th là không đổi hoặc thay đổi :
Tải trọng không đổi :
Pt là công suất làm vic trên trục công tác: Pt = Plv = F.v/1000
Tải trọng thay đổi :
Lúc này nhiệt độ động cơ thay đổi theo sự thay đổi của tải trọng. Do
vy ta tính theo công suất tương đương không đổi ( với mất mát năng
lượng do nó sinh ra tương đương với mất mát năng lượng do công
sut thay đổi gây nên trong cùng mt thời gian).
Pt =Ptđ.
5 – Ưu nhược điểm của HGT đang thiết kế ?
6 – Bộ truyền xích nên b trí ở trục đầu vào hay đầu ra của HGT , tại
sao ?
câu hỏi đồ án chi tiết máy 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi đồ án chi tiết máy 3 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
câu hỏi đồ án chi tiết máy 3 9 10 15