Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi LTN

Được đăng lên bởi Hýp Hồ
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. ứng dụng lập trình nhúng ?

Hệ thống nhúng được ứng dụng rộng rãi trong ngành điện tử, máy tính và viễn
thông như các hệ thống điện thoại , các máy đo, các hệ thống điều khiển tự động
trong công nghiệp, thương mại và ngân hàng.
Hệ thống nhúng là một ứng dụng bao gồm ít nhất một thiết bị lạp trình được như
vi xử lý, vi điều khiển hay các vi mạch xử lý số. Nó là một hệ thống dựa trên vi xử
lý đẻ thực hiện một chức năng hay một dãy chức năng cụ thể nào đó.Hệ thống
nhứng là một ứng dụng được tích hợp cả phần mềm và phần cúng nhằm phục vụ
các bài toán chuyên dụng trong lĩnh vực công nghiệp, y tế, quân sự.
2. Sự khác biệt giữa lập trình trên linux và window
1. Điểm khác biệt đầu tiên
Windows là hệ điều hành (HĐH) quen thuộc với người dùng máy tính trên thế giới
của Microsoft – mã nguồn đóng; còn Linux là HĐH mã nguồn mở. Vì vậy, những
ưu nhược điểm của Windows chủ yếu dựa vào Microsoft, còn ưu nhược điểm của
Linux lại do công sức của toàn thể cộng đồng người dùng trên toàn cầu. Có lẽ
cũng chính vì vậy mà nhiều người cho rằng Windows kém bảo mật hơn Linux.
Thực tế thì số lỗi bảo mật của Linux và Windows cũng tương đương nhau, nhưng
Linux vá lỗi nhanh hơn vì nó là mã nguồn mở; Còn Windows thì thường chỉ vá lỗi
mỗi khi có bản Service Pack mới, trừ khi có lỗi nghiêm trọng. Ngoài ra, việc bảo
mật còn phụ thuộc vào quản trị mạng. Với một người quản trị tốt thì website của
bạn sẽ luôn an toàn cho dù bạn dùng HĐH nào đi nữa.
2. Khác biệt thứ hai là Linux và Windows hỗ trợ các ngôn ngữ khác nhau
Trong khi Linux thường có xu hướng hỗ trợ PHP (cũng là ngôn ngữ mã nguồn
mở), Perl và CGI thì Windows lại đi kèm với ColdFusion, ASP và .NET (cũng là
đứa con của Microsoft). Dù vậy, bạn cũng không gặp mấy khó khăn khi tìm
hosting Linux hỗ trợ Mono (giúp chạy ứng dụng .NET trên Linux), hay là tìm
hosting Windows hỗ trợ PHP, Perl. Tương tự với hệ cơ sở dữ liệu, cả hai đều hỗ
trợ MySQL. Nhưng nếu dùng Access hay MS SQL, bạn sẽ phải cần hosting
Windows.
Ngay cả khi bạn dùng chung một ngôn ngữ lập trình, cú pháp cho Linux và
Windows cũng khác nhau. Thí dụ, trong Linux bạn dùng “/” để phân cách thư
mục, còn với Windows là dấu ngược lại: “\”. Hãy chú ý đến các chi tiết này khi
thiết kế ứng dụng. Tốt nhất, hãy luôn dùng dấu “/” vốn được cả Linux lẫn
Windows hỗ trợ trong đa số trường hợp.
3.
3. Điểm khác biệt thứ ba là cách thức truy cập vào máy chủ
Nói chung, cả hai đều hỗ trợ FTP, cách truy cập phổ biến nhất hiện nay. Tuy
nhiên, chỉ có Linux là hỗ trợ Telnet hoặc SSH. Dù vậy, điểm nà...
1. ứng dụng lập trình nhúng ?
Hệ thống nhúng được ứng dụng rộng rãi trong ngành điện tử, máy tính và viễn
thông như các hệ thống điện thoại , các máy đo, các hệ thống điều khiển tự động
trong công nghiệp, thương mại và ngân hàng.
Hệ thống nhúng là một ứng dụng bao gồm ít nhất một thiết bị lạp trình được như
vi xử lý, vi điều khiển hay các vi mạch xử lý số. Nó là một hệ thống dựa trên vi xử
lý đẻ thực hiện một chức năng hay một dãy chức năng cụ thể nào đó.Hệ thống
nhứng là một ứng dụng được tích hợp cả phần mềm và phần cúng nhằm phục vụ
các bài toán chuyên dụng trong lĩnh vực công nghiệp, y tế, quân sự.
2. Sự khác biệt giữa lập trình trên linux và window
1. Điểm khác biệt đầu tiên
Windows là hệ điều hành (HĐH) quen thuộc với người dùng máy tính trên thế giới
của Microsoft – mã nguồn đóng; còn Linux là HĐH mã nguồn mở. Vì vậy, những
ưu nhược điểm của Windows chủ yếu dựa vào Microsoft, còn ưu nhược điểm của
Linux lại do công sức của toàn thể cộng đồng người dùng trên toàn cầu. Có lẽ
cũng chính vì vậy mà nhiều người cho rằng Windows kém bảo mật hơn Linux.
Thực tế thì số lỗi bảo mật của Linux và Windows cũng tương đương nhau, nhưng
Linux vá lỗi nhanh hơn vì nó là mã nguồn mở; Còn Windows thì thường chỉ vá lỗi
mỗi khi có bản Service Pack mới, trừ khi có lỗi nghiêm trọng. Ngoài ra, việc bảo
mật còn phụ thuộc vào quản trị mạng. Với một người quản trị tốt thì website của
bạn sẽ luôn an toàn cho dù bạn dùng HĐH nào đi nữa.
2. Khác biệt thứ hai là Linux và Windows hỗ trợ các ngôn ngữ khác nhau
Trong khi Linux thường có xu hướng hỗ trợ PHP (cũng là ngôn ngữ mã nguồn
mở), Perl và CGI thì Windows lại đi kèm với ColdFusion, ASP và .NET (cũng là
đứa con của Microsoft). Dù vậy, bạn cũng không gặp mấy khó khăn khi tìm
hosting Linux hỗ trợ Mono (giúp chạy ứng dụng .NET trên Linux), hay là tìm
hosting Windows hỗ trợ PHP, Perl. Tương tự với hệ cơ sở dữ liệu, cả hai đều hỗ
trợ MySQL. Nhưng nếu dùng Access hay MS SQL, bạn sẽ phải cần hosting
Windows.
Ngay cả khi bạn dùng chung một ngôn ngữ lập trình, cú pháp cho Linux và
Windows cũng khác nhau. Thí dụ, trong Linux bạn dùng “/” để phân cách thư
mục, còn với Windows là dấu ngược lại: “\”. Hãy chú ý đến các chi tiết này khi
thiết kế ứng dụng. Tốt nhất, hãy luôn dùng dấu “/” vốn được cả Linux lẫn
Windows hỗ trợ trong đa số trường hợp.
3.
3. Điểm khác biệt thứ ba là cách thức truy cập vào máy chủ
Nói chung, cả hai đều hỗ trợ FTP, cách truy cập phổ biến nhất hiện nay. Tuy
nhiên, chỉ có Linux là hỗ trợ Telnet hoặc SSH. Dù vậy, điểm này không quan
trọng với đa số người dùng. Rất ít người cần Telnet hoặc SSH để thực hiện một số
câu hỏi LTN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi LTN - Người đăng: Hýp Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
câu hỏi LTN 9 10 440