Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn tập môn cảm biến

Được đăng lên bởi leviethung2610
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1744 lần   |   Lượt tải: 8 lần
1.
Khái niệm về cảm biến? Phân loại cảm biến? các vấn đề khi thiết kế và sử
dụng cảm biến
Trả lời:
Cảm biến là một thiết bị chịu tác động của các đại lượng vật lí cần đo m không có tính
chất điện và cho ta ở đầu ra một đại lượng mang bản chất điện ( như điện tích, điện áp,
dòng điện , trở kháng ) kí hiệu là s
Đặc trưng điện s là hàm của đại lượng cần đo m :
S=f(m)
Quan hệ giữa s và m có thể là tuyến tính hay phi tuyến . Song trong thực tế để dễ sử
dụng thông thường người ta chế tạo cảm biến sao cho có sự liên hệ tuyến tính giữa biến
thiên đầu ra và biến thiên đầu vào .

∆s=s *∆m
Trong đó S gọi là độ nhạy của cảm biến
 Phân biệt cảm biến :
- phân loại: cảm biến tích cực và cảm biến thụ động.
+cảm biến tích cực là các loại cảm biến hoạt động như một máy phát điện, về mặt nguyên
lý nó thường dựa trên các hiệu ứng vật lý biến đổi một dang năng lượng nào đó(như
nhiệt,cơ,quang…) thành năng lượng điện.
+cảm biến thụ động là loại cảm biến được chế tạo từ các vật liệu có những thông số trở
kháng nhạy với các đại lượng đo. Giá trị của trở kháng của cảm biến không những phụ
thuộc vào hình dạng, kích thước mà còn phụ thuộc vào tính chất điện của vật liệu như:
điện trở suất, từ thẩm, hằng số điện môi…
-các vấn đề khi thiết kế và sử dụng cảm biến:
+các đại lượng ảnh hưởng tới cảm biến
Nhiệt độ làm thay đổi các đặc trưng điện, cơ và kích thước của cảm biến.
Độ ẩm có thể làm thay đổi tính chất điện của vật liệu :
Áp suất, gia tốc, độ dung gây nên biến dạng hoặc ứng suất trong
Từ trường có thể gây nên sức điện động cảm ứng chồng chềnh lên tín hiệu có ích
+sai số của phép đo: sai số của hệ thống và sai số ngẫu nhiên
+độ nhạy của cảm biến
+độ nhanh-thời gian hồi đáp.
2.Cảm biến quang hoạt động dựa trên nguyên lý gì? Nguồn sáng của cảm biến
quang trong thực tế là loại gì?
Trả lời:
Cảm biến quang hoạt động dựa trên nguyên lí:
Trong vật chất các điện tử bao quanh hạt nhân nhờ một lực liên kết với hạt nhân
We , lực này mạnh với các điện tử trong lớp trong và yếu với điện tử lớp ngoài ,
do đó các điện tử lớp ngoài để tách khỏi nguyên tử . Khi ánh sáng chiếu lên vật
chất nếu năng lượng của các photo đủ lớn để cấp cho điện tử thắng lực liên kết thì
các điện tử trong vật chất sẽ được giải phóng để trở thành điện tử tự do.
Điện tích được giải phóng do chiếu sáng phụ thuộc vào bản chất của vật bị chiếu
sáng.
 Cảm biến quang hoạt động dựa trên nguyên lí này.

Nguồn sáng của cảm biến quang trong thực tế hầu hết dùng ánh sáng hồng ngoại
3

Người ta phân loại cảm biến quang dựa trên ng...
1. Khái niệm về cảm biến? Phân loại cảm biến? các vấn đkhi thiết kế sử
dụng cảm biến
Trả lời:
Cảm biến là một thiết bị chịu tác động của các đại lượng vật lí cần đo m không có tính
chất điện và cho ta ở đầu ra một đại lượng mang bản chất điện ( như điện tích, điện áp,
dòng điện , trở kháng ) kí hiệu là s
Đặc trưng điện s là hàm của đại lượng cần đo m :
S=f(m)
Quan hệ giữa s và m có thể là tuyến tính hay phi tuyến . Song trong thực tế để dễ sử
dụng thông thường người ta chế tạo cảm biến sao cho có sự liên hệ tuyến tính giữa biến
thiên đầu ra và biến thiên đầu vào .
∆s=s *∆m
Trong đó S gọi là độ nhạy của cảm biến
Phân biệt cảm biến :
- phân loại: cảm biến tích cực và cảm biến thụ động.
+cảm biến tích cực là các loại cảm biến hoạt động như một máy phát điện, về mặt nguyên
lý nó thường dựa trên các hiệu ứng vật lý biến đổi một dang năng lượng nào đó(như
nhiệt,cơ,quang…) thành năng lượng điện.
+cảm biến thụ động là loại cảm biến được chế tạo từ các vật liệu có những thông số trở
kháng nhạy với các đại lượng đo. Giá trị của trở kháng của cảm biến không những phụ
thuộc vào hình dạng, kích thước mà còn phụ thuộc vào tính chất điện của vật liệu như:
điện trở suất, từ thẩm, hằng số điện môi…
-các vấn đề khi thiết kế và sử dụng cảm biến:
+các đại lượng ảnh hưởng tới cảm biến
Nhiệt độ làm thay đổi các đặc trưng điện, cơ và kích thước của cảm biến.
Độ ẩm có thể làm thay đổi tính chất điện của vật liệu :
Áp suất, gia tốc, độ dung gây nên biến dạng hoặc ứng suất trong
Từ trường có thể gây nên sức điện động cảm ứng chồng chềnh lên tín hiệu có ích
+sai số của phép đo: sai số của hệ thống và sai số ngẫu nhiên
+độ nhạy của cảm biến
+độ nhanh-thời gian hồi đáp.
2.Cảm biến quang hoạt động dựa trên nguyên lý gì? Nguồn sáng của cảm biến
quang trong thực tế là loại gì?
Trả lời:
Cảm biến quang hoạt động dựa trên nguyên lí:
-
Trong vật chất các điện tử bao quanh hạt nhân nhờ một lực liên kết với hạt nhân
We , lực này mạnh với các điện tử trong lớp trong và yếu với điện tử lớp ngoài ,
do đó các điện tử lớp ngoài để tách khỏi nguyên tử . Khi ánh sáng chiếu lên vật
chất nếu năng lượng của các photo đủ lớn để cấp cho điện tử thắng lực liên kết thì
các điện tử trong vật chất sẽ được giải phóng để trở thành điện tử tự do.
-
Điện tích được giải phóng do chiếu sáng phụ thuộc vào bản chất của vật bị chiếu
sáng.
Cảm biến quang hoạt động dựa trên nguyên lí này.
câu hỏi ôn tập môn cảm biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi ôn tập môn cảm biến - Người đăng: leviethung2610
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
câu hỏi ôn tập môn cảm biến 9 10 903