Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập thiết kế nhà máy

Được đăng lên bởi Hoàng Quốc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2224 lần   |   Lượt tải: 19 lần
CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ MÁY
CHƯƠNG 1
1.

Vai trò của thiết kế là gì?
Nhờ có thiết kế mà nhà máy, xí nghiệp mới ra đời.
Thiết kế làm cho sản xuất phát triển.
Nâng cao hiệu quả kinh tế.
Có ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển bền vững của khu công nghiệp và thành
phố.
Vai trò nào quan trọng nhất?
Nâng cao hiệu quả kinh tế.
2.
Vấn đề quan trọng đối với một đơn vị thiết kế là gì?
Lập biểu đồ phân bố thời gian và đảm bảo tiến độ thiết kế.
3.
Trong xây dựng nhà máy, yếu tố nào quyết định chất lượng công trình?
Công tác thiết kế.
4.
Công tác thiết kế có vai trò và ảnh hưởng gì trong xây dựng nhà máy?
Công tác thiết kế có tính chất quyết định chất lượng của công trình sau này, ảnh hưởng đến cả
quá trình thi công xây dựng, quá trình phục vụ công trình , tuổi thọ công trình, tác dụng và hiệu quả
kinh tế của công trình.
Đối với nhà máy chế biến thực phẩm, công nghệ sinh học nó còn ảnh hưởng cả đến chất lượng
thành phẩm.
5.
Yêu cầu cơ bản đầu tiên đối với người làm công tác thiết kế nhà máy là gì?
Người làm công tác thiết kế phải nắm vững những yêu cầu cơ bản và tổng hợp về công tác thiết
kế.
Nắm vững và bám sát nhiệm vụ thiết kế trong suốt quá trình thiết kế.
6.
Người làm công tác thiết kế nhà máy hóa, thực phẩm phải có những kiến thức cơ bản
gì?
Kiến thức về công nghệ và hiểu biết về kỹ thuật xây dựng, thi công, an toàn lao động, vệ sinh xí
nghiệp, kinh tế và tổ chức,…
Kiến thức về công nghệ là quan trọng nhất.
7.
Cơ sở để thực hiện một công tác thiết kế là gì?
Nắm vững và bám sát nhiệm vụ thiết kế trong suốt quá trình thiết kế.
8.
Nhiệm vụ thiết kế xuất phát từ những yêu cầu nào?
Xuất phát từ những đòi hỏi của sự phát triển nền kinh tế quốc dân có kế hoạch và từ những cải
tiến về kỹ thuật và công nghệ.
Cơ sở xây dựng nhiệm vụ thiết kế?
Là yêu cầu thực tế việc điều tra nghiên cứu kỹ càng.
9.
Nhiệm vụ thiết kế gồm mấy nội dung chính và là nội dung gì?
6 nội dung.
 Lý do hoặc cơ sở thiết kế (4).
 Địa phương và địa điểm xây dựng (3).
 Năng suất và mặt hàng (kể cả chính và phụ) do nhà máy sản xuất, đôi khi ghi theo
giá trị tổng sản lượng (2).
 Nguồn cung cấp nguyên liệu, điện, nước và nhiên liệu (1).
 Nội dung cụ thể phải thiết kế.
 Thời gian và các giai đoạn thiết kế.
10.
Địa điểm xây dựng nhà máy phải thỏa các yêu cầu gì?
Gần nguồn nguyên liệu, đảm bảo nhà máy hoạt động liên tục.
Nếu được thì đặt nhà máy trong khu công nghiệp vì sẽ thuận lợi về: diện tích, cơ sở hạ tầng,…
Yêu cầu nào quan trọng nhất?
Gần nguồn cung cấp nguyên liệu.
11.
Khi xây dựng nhà...
CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ MÁY
CHƯƠNG 1
1. Vai trò của thiết kế là gì?
Nhờ có thiết kế mà nhà máy, xí nghiệp mới ra đời.
Thiết kế làm cho sản xuất phát triển.
Nâng cao hiệu quả kinh tế.
ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại phát triển bền vững của khu công nghiệp thành
phố.
Vai trò nào quan trọng nhất?
Nâng cao hiệu quả kinh tế.
2. Vấn đề quan trọng đối với một đơn vị thiết kế là gì?
Lập biểu đồ phân bố thời gian và đảm bảo tiến độ thiết kế.
3. Trong xây dựng nhà máy, yếu tố nào quyết định chất lượng công trình?
Công tác thiết kế.
4. Công tác thiết kế có vai trò và ảnh hưởng gì trong xây dựng nhà máy?
Công tác thiết kế tính chất quyết định chất lượng của công trình sau này, ảnh hưởng đến cả
quá trình thi công xây dựng, quá trình phục vụ công trình , tuổi thọ công trình, tác dụng và hiệu quả
kinh tế của công trình.
Đối với nmáy chế biến thực phẩm, công nghệ sinh học cònnh hưởng cả đến chất lượng
thành phẩm.
5. Yêu cầu cơ bản đầu tiên đối với người làm công tác thiết kế nhà máy là gì?
Người làm công tác thiết kế phải nắm vững những yêu cầu cơ bản và tổng hợp về công tác thiết
kế.
Nắm vững và bám sát nhiệm vụ thiết kế trong suốt quá trình thiết kế.
6. Người làm công tác thiết kế nhà máy hóa, thực phẩm phải những kiến thức bản
gì?
Kiến thức về công nghệ và hiểu biết về kỹ thuật xây dựng, thi công, an toàn lao động, vệ sinh
nghiệp, kinh tế và tổ chức,…
Kiến thức về công nghệ là quan trọng nhất.
7. Cơ sở để thực hiện một công tác thiết kế là gì?
Nắm vững và bám sát nhiệm vụ thiết kế trong suốt quá trình thiết kế.
8. Nhiệm vụ thiết kế xuất phát từ những yêu cầu nào?
Xuất phát từ những đòi hỏi của sự phát triển nền kinh tế quốc dân kế hoạch từ những cải
tiến về kỹ thuật và công nghệ.
Cơ sở xây dựng nhiệm vụ thiết kế?
Là yêu cầu thực tế việc điều tra nghiên cứu kỹ càng.
9. Nhiệm vụ thiết kế gồm mấy nội dung chính và là nội dung gì?
6 nội dung.
Lý do hoặc cơ sở thiết kế (4).
Địa phương và địa điểm xây dựng (3).
Năng suất mặt hàng (kể cả chính phụ) do nhà máy sản xuất, đôi khi ghi theo
giá trị tổng sản lượng (2).
Nguồn cung cấp nguyên liệu, điện, nước và nhiên liệu (1).
Nội dung cụ thể phải thiết kế.
Thời gian và các giai đoạn thiết kế.
10. Địa điểm xây dựng nhà máy phải thỏa các yêu cầu gì?
Gần nguồn nguyên liệu, đảm bảo nhà máy hoạt động liên tục.
Nếu được thì đặt nhà máy trong khu công nghiệp vì sẽ thuận lợi về: diện tích, cơ sở hạ tầng,…
Yêu cầu nào quan trọng nhất?
Gần nguồn cung cấp nguyên liệu.
11. Khi xây dựng nhà máy phải quan tâm yếu tố nào trước khi thiết kế?
Nguồn cung cấp nguyên liệu.
Câu hỏi ôn tập thiết kế nhà máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập thiết kế nhà máy - Người đăng: Hoàng Quốc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập thiết kế nhà máy 9 10 764