Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm dụng cụ cắt 1

Được đăng lên bởi Trái Tim Buồn
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 17008 lần   |   Lượt tải: 205 lần
Chương I: THÔNG HÌNH HỌC CỦA DỤNG CỤ CÁT VA LỚP CẮT
Câu 1: Chuyển động cắt chính là gì? Ý nghĩa của nó? Các dạng chuyển động cắt chính.
- Chuyển động cắt chính:
+ Là chuyển động cơ bản tạo ra phoi
+ Xác định tốc độ bóc tách phoi và tiêu thụ chủ yếu công suất cắt.
+ Có thể là chuyển động tịnh tiến hoặc chuyển động quay tròn do dao hoặc phôi
thực hiện.
Câu 2: Chuyển động chạy dao là gì? Ý nghĩa. Các dạng chuyển động chạy dao.
- Chuyển động chạy dao là chuyển động cần thiết để duy trì quá trình cắt, nó có
thể là chuyển động lien tục hoặc gián đoạn.
Câu 3: Chuyển động phụ là gì? Vai trò của nó trong quá trình gia công kim loại bằng
cắt?
- Chuyển động phụ là các chuyển động để chuẩn bị và kết thúc quá trình cắt
- VD: Chuyển động điều chỉnh cho dao chạm vào chi tiết trước khi gia công hoặc
chuyển động rút ra khi đã cắt xong lớp cắt
- Ý nghĩa: Phục vụ cho quá trình cắt gọt.
Câu 4: Bề mặt đã gia công là gì?
- Bề mặt đã gia công là bề mặt trên phôi đã được hớt đi một lớp kim loại dưới
dạng phoi.
Câu 5: Bề mặt chưa gia công là gì?
-Bề mặt chưa gia công là bề mặt trên phôi sẽ được hớt đi một lớp kim loại
Câu 6: Bề mặt đang gia công là gì?
- Bề mặt đang gia công là bề mặt chuyển tiếp giữa bề mặt đã gia công và bề mặt
chưa gia công. Hay định nghĩa chính xác hơn là tập hợp quỹ đạo chuyển động cắt tương
đối của các điểm trên đoạn lưỡi cắt chính đang tham gia cắt. Bề mặt đang gia công tiếp
xúc với đoạn lưỡi cắt chính đang tham gia cắt
Câu 7: Khái niệm quá trình gia công kim loại bằng cắt.
- Quá trình cắt kim loại là quá trình biến dạng dẻo cưỡng bức và tách ra một lớp
kim loại dưới tác dụng của vật thể cúng có dạng chêm gọi là dụng cụ cắt.
Câu 8: Có mấy loại bề mặt trên phôi khi quá trình gia công bằng cắt gọt đang thực
hiện.
- Khi quá trình gia công kim loại bằng cắt gọt đang thực hiên trên phôi hình thành
3 dạng bề mặt đó là: bề mặt đã gia công, bề mặt đang gia và bề mặt chưa gia công
Câu 9: Mặt trước trên phần cắt của dụng cụ cắt có tác dụng gì đối với một dụng cụ cắt.
- Trong quá trình cắt phoi được hình thành và thoát ra trên mặt trước.
Câu 10: Trình bày các bề mặt trên phần cắt của dụng cụ.
- Mặt trước: là bề mặt của dao tiếp xúc với phoi.Trong quá trình cắt phoi được
hình thành và thoát ra trên mặt trước.

- Mặt sau chính: là bề mặt của dao đối diện với bề mặt đang gia công của phôi
- Mặt sau phụ: là bề mặt của dao đối diện với bề mặt đã gia công của phôi
- Mặt chuyển tiếp: là bề mặt nối tiếp giữa mặt sau chính và mặt sau phụ. Mặt
chuyển tiếp có thể là mặt phẳng h...
Chương I: THÔNG HÌNH HỌC CỦA DỤNG CỤ CÁT VA LỚP CẮT
Câu 1: Chuyển động cắt chính là gì? Ý nghĩa của nó? Các dạng chuyển động cắt chính.
- Chuyển động cắt chính:
+ Là chuyển động cơ bản tạo ra phoi
+ Xác định tốc độ bóc tách phoi và tiêu thụ chủ yếu công suất cắt.
+ thể chuyển động tịnh tiến hoặc chuyển động quay tròn do dao hoặc phôi
thực hiện.
Câu 2: Chuyển động chạy dao là gì? Ý nghĩa. Các dạng chuyển động chạy dao.
- Chuyển động chạy dao chuyển động cần thiết để duy trì quá trình cắt,
thể là chuyển động lien tục hoặc gián đoạn.
Câu 3: Chuyển động phụ gì? Vai trò của trong quá trình gia công kim loại bằng
cắt?
- Chuyển động phụ là các chuyển động để chuẩn bị và kết thúc quá trình cắt
- VD: Chuyển động điều chỉnh cho dao chạm vào chi tiết trước khi gia công hoặc
chuyển động rút ra khi đã cắt xong lớp cắt
- Ý nghĩa: Phục vụ cho quá trình cắt gọt.
Câu 4: Bề mặt đã gia công là gì?
- Bề mặt đã gia công bề mặt trên phôi đã được hớt đi một lớp kim loại dưới
dạng phoi.
Câu 5: Bề mặt chưa gia công là gì?
-Bề mặt chưa gia công là bề mặt trên phôi sẽ được hớt đi một lớp kim loại
Câu 6: Bề mặt đang gia công là gì?
- Bề mặt đang gia công bề mặt chuyển tiếp giữa bề mặt đã gia công bề mặt
chưa gia công. Hay định nghĩa chính xác hơn là tập hợp quỹ đạo chuyển động cắt tương
đối của các điểm trên đoạn lưỡi cắt chính đang tham gia cắt. Bmặt đang gia công tiếp
xúc với đoạn lưỡi cắt chính đang tham gia cắt
Câu 7: Khái niệm quá trình gia công kim loại bằng cắt.
- Quá trình cắt kim loại quá trình biến dạng dẻo cưỡng bức tách ra một lớp
kim loại dưới tác dụng của vật thể cúng có dạng chêm gọi là dụng cụ cắt.
Câu 8: mấy loại bề mặt trên phôi khi quá trình gia công bằng cắt gọt đang thực
hiện.
- Khi quá trình gia công kim loại bằng cắt gọt đang thực hiên trên phôi hình thành
3 dạng bề mặt đó là: bề mặt đã gia công, bề mặt đang gia và bề mặt chưa gia công
Câu 9: Mặt trước trên phần cắt của dụng cụ cắt có tác dụng gì đối với một dụng cụ cắt.
- Trong quá trình cắt phoi được hình thành và thoát ra trên mặt trước.
Câu 10: Trình bày các bề mặt trên phần cắt của dụng cụ.
- Mặt trước: bề mặt của dao tiếp xúc với phoi.Trong quá trình cắt phoi được
hình thành và thoát ra trên mặt trước.
Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm dụng cụ cắt 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm dụng cụ cắt 1 - Người đăng: Trái Tim Buồn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm dụng cụ cắt 1 9 10 518