Ktl-icon-tai-lieu

câu thép II

Được đăng lên bởi Hoàng Phượng Loan
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2779 lần   |   Lượt tải: 4 lần
THIẾT KẾ CẦU DẦM LIÊN HỢP THÉP - BTCT
Chương 1

SỐ LIỆU THIẾT KẾ
1.1 .Số liệu tính toán thiết kế cầu.

1.1.1 .Số liệu chung.
-

Quy trình thiết kế : 22TCN272 – 05.

-

Chiều dài nhịp : Lnh = 38 ( m )

-

Khổ cầu : Bx + bng = 7 + 2.1 = 9 ( m )

-

Chiều rộng toàn cầu : B = Bx + 2. bng+ 2. Blc = 7 + 2. 1 + 2 . 0,5 = 10 ( m )

-

Chiều dày bản mặt cầu : BBMC = 19 cm

-

Tải trọng thiết kế : HL93 + tải trọng người đi bộ ( xe thô sơ ) : 3.10-3 ( Mpa )

1.1.2 .Tính chất vật liệu chế tạo dầm.
-

Thép chế tạo neo liên hợp : Cường độ chảy quy định nhỏ nhất fy = 420 Mpa.

-

Cốt thép chịu lực bản mặt cầu : Cường độ chảy quy định nhỏ nhất fy = 420 Mpa.

-

Vật liệu chế tạo bản mặt cầu :
 Cường độ chịu nén của bê tông ở tuổi 28 ngày : fc’ = 30 Mpa.
 Trọng lượng riêng của bê tông :

c

= 2,5 T/m3.

 Modul đàn hồi của bê tông được xác định theo công thức :
E c 0,043.c

-

1, 5

f c ' 0,043.25001,5. 30 
29440 MPa

Vật liệu chế tạo thép dầm : Thép than CT3.
Bảng 1.1.2.1.1.1. Số liệu thép chế tạo dầm
Các đại lượng
Kí hiệu
Giá trị
Mác thép
M270M
Cấp thép
345
Giới hạn chảy của thép
Fy
345
Giới hạn kéo đứt của thép
Fu
450
Môđun đàn hổi của thép
Es
2E+05
Hệ số quy đổi từ bê tông sang thép
Không xét hiện tượng từ biến
n
8
Có xét đến hiện tượng từ biến
n’
24

1.2 .Kích thước cơ bản của dầm chủ.
Sinh viên : Phạm Đức Điều
MSV
: 39895, Lớp : KCĐ 51- ĐH Trang 1

Đơn vị
Mpa
Mpa
Mpa

THIẾT KẾ CẦU DẦM LIÊN HỢP THÉP - BTCT
1.2.1 .Chiều dài tính toán KCN .
-

Chiều dài nhịp : Lnh = 38 m.

-

Khoảng cách từ đầu dầm đến tim gối : a = 0,3 m.

 Chiều dài tính toán kết cấu nhịp :
Ltt = Lnh – 2a = 38 – 2 . 0,3 = 37,4 m
1.2.2 .Lựa chọn số dầm chủ trên mặt cắt ngang.
-

Bề rộng toàn cầu : B = 10 m

 Chon số lượng dầm chủ là : n = 5 dầm.
-

Khoảng cách giữa các dầm chủ : S = 1,8

-

Chiều dày cánh hẫng : de = ( 0,4



2,5 m. Chọn S = 2000 mm



0,5) S. Chọn de = 1000 mm

1.2.3 .Lựa chọn hình dáng và kích thước mặt cắt dầm chủ.
-

Chiều cao dầm chủ thép trong liên hợp thép BTCT



1
30

Ltt



h

1
 20



Ltt => 1,25 m

h



1,87 m

 Chọn chiều cao dầm chủ : h = 1600 mm
-

Chiều cao toàn bộ dầm : H = 1600 + 190 + 150 = 1940 mm.

-

Bề rộng bản cánh trên : bc = 300

-

Chiều dày bản cánh trên :tc= 20

-

Bề rộng bản cánh dưới :bt= 400

-

Chiều dày bản cánh dưới :tt= 20

-

Chiều cao sườn dầm : Dw= 1600 – 20 – 30 = 1550 mm.

-

Chiều dày sườn dầm :tw= 14

-

Bề rộng lan can : Blc = 500 mm.



400 mm. Chọn bc= 400 mm.



30 mm. Chọn tc= 30 mm.



600 mm. Chọn bt= 600 mm.



30...
THIẾT KẾ CẦU DẦM LIÊN HỢP THÉP - BTCT
Chương 1
SỐ LIỆU THIẾT KẾ
1.1 .Số liệu tính toán thiết kế cầu.
1.1.1 .Số liệu chung.
- Quy trình thiết kế : 22TCN272 – 05.
- Chiều dài nhịp : L
nh
= 38 ( m )
- Khổ cầu : B
x
+ b
ng
= 7 + 2.1 = 9 ( m )
- Chiều rộng toàn cầu : B = B
x
+ 2. b
ng
+ 2. B
lc
= 7 + 2. 1 + 2 . 0,5 = 10 ( m )
- Chiều dày bản mặt cầu : B
BMC
= 19 cm
- Tải trọng thiết kế : HL93 + tải trọng người đi bộ ( xe thô sơ ) : 3.10
-3
( Mpa )
1.1.2 .Tính chất vật liệu chế tạo dầm.
- Thép chế tạo neo liên hợp : Cường độ chảy quy định nhỏ nhất f
y
= 420 Mpa.
- Cốt thép chịu lực bản mặt cầu : Cường độ chảy quy định nhỏ nhất f
y
= 420 Mpa.
- Vật liệu chế tạo bản mặt cầu :
Cường độ chịu nén của bê tông ở tuổi 28 ngày : f
c
’ = 30 Mpa.
Trọng lượng riêng của bê tông :
c
= 2,5 T/m
3
.
Modul đàn hồi của bê tông được xác định theo công thức :
30.2500.043,0'.043,0
5,1
5,1
ccc
fE
29440 MPa
- Vật liệu chế tạo thép dầm : Thép than CT3.
Bảng 1.1.2.1.1.1. Số liệu thép chế tạo dầm
Các đại lượng Kí hiệu Giá trị Đơn vị
Mác thép M270M
Cấp thép 345
Giới hạn chảy của thép F
y
345 Mpa
Giới hạn kéo đứt của thép F
u
450 Mpa
Môđun đàn hổi của thép Es 2E+05 Mpa
Hệ số quy đổi từ bê tông sang thép
Không xét hiện tượng từ biến n 8
Có xét đến hiện tượng từ biến n’ 24
1.2 .Kích thước cơ bản của dầm chủ.
Sinh viên : Phạm Đức Điều
MSV : 39895, Lớp : KCĐ 51- ĐH Trang 1
câu thép II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu thép II - Người đăng: Hoàng Phượng Loan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
câu thép II 9 10 209