Ktl-icon-tai-lieu

Chế phẩm bảo vệ thực phẩm

Được đăng lên bởi yeuduoinhoxsekhoc
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VI.3
SẢN XUẤT THUỐC TRỪ SÂU
TỪ VIRUS

1

Phân lập virus diệt côn trùng
Thu cặn trắng
chứa thể vùi

Thu mẫu côn trùng bệnh
Nước
cất

Ly tâm 10000v/ph
trong 60 phút

Nghiền, lọc bã

Nước
cất

Ly tâm 500v/ph
trong 5 phút

Thu cặn
Thu dịch

Ly tâm 2500v/ph
trong 15 phút
2

Sản xuất virus
Sản xuất
in vitro

Sản xuất
in vivo

Nuôi trên các
dòng tế bào sâu

Tìm ký chủ sâu
ngoài đồng để
sản xuất

Nuôi ký chủ
sâu trong PTN

Phương pháp này thông dụng và rẻ tiền

3

Phương pháp thủ công SX chế phẩm NPV cho nông dân

Sau khoảng 2 – 3 ngày
nhiễm virus thu sâu bị chết do virus

Thu sâu hại tuổi trung bình khoẻ
ngoài ruộng
Nuôi trong các dụng cụ gia đình
xô, chậu, thúng…
Nơi thoáng mát, thức ăn tươi

Ủ bệnh trong khoảng 3 – 5 ngày
trong bình thuỷ tinh tối màu

Nghiền, lọc và phun
trên đồng ruộng

Khi sâu đạt tuổi 3 – 4
tiến hành nhiễm virus

Nguồn virus tinh
4

Phương pháp nuôi sâu chủ trong PTN
Để trứng đẻ hàng ngày vào điều kiện ôn,
ẩm độ thích hợp đến khi trứng nở sâu non.

Bắt sâu xanh ngoài ruộng
chọn sâu non tuổi 4 - 5
Nuôi cá thể từng con trên
môi trường thức ăn nhân tạo

Nuôi sâu non bằng thức ăn nhân tạo
tới độ tuổi 4

Dịch virus 107 PIB/ml trộn vào
thức ăn nhân tạo
(có aga hoặc không có aga)

Nuôi cho đến khi sâu chết
T = 28 – 30oC, W > 80%, t = 3 – 5 ngày

Thu hồi chế phẩm

Ghép
Ghépcặp
cặp bướm
bướm mới
mới vũ
vũhoá
hoá
11––22ngày
ngày ra
ra (10 đực
đực ++ 10
10 cái)
cái)
Nuôi
Nuôitrong
trong lồng
lồng trong
trong
điều
điềukiện
kiện gần
gần với
với tự
tựnhiên.
nhiên.

Sau khi giao phối 1 – 2 ngày
Thu trứng hàng ngày
trong thời gian 3 – 5 ngày

Nuôi sâu non bằng thức ăn nhân tạo
tới khi vào nhộng và vũ hoá
(vòng đời khoảng 30 – 35 ngày)5

Thu hồi chế phẩm
 Đối với chế phẩm dùng ngay





Thu nhặt sâu chết cho vào dụng cụ tối màu, giữ ở nhiệt độ thấp.
Nghiền nhỏ sâu chết: tỷ lệ nước/ sâu = 3/1.
Lọc qua vải mỏng và thu hồi dịch
Bổ sung các phụ gia để sấy phun

 Đối với chế phẩm bảo quản lâu dài
 Nghiền nhỏ sâu chết: tỷ lệ nước/ sâu = 3/1.
 Lọc qua vải mỏng và thu hồi dịch
 Ly tâm 10.000 – 20.000 vòng/phút, – 15 – 20 phút và thu hồi
tinh thể trắng
 Kiểm tra và dếm số lượng PIB để đưa đi tạo chế phẩm
 Tạo chế phẩm:
 CP dạng dịch thể: Bổ sung chất bám dính, chất chống thối,
kháng sinh, chất chống tia tử ngoại… đóng chai tối màu để bảo
quản.
 CP dạng bột: Bổ sung các chất bột và chất phụ gia, sấy phun
6
để có độ ẩm CP 7 – 10%.

Tiêu chuẩn hoá chế phẩm
 Kiểm tra chất lượng chế phẩm:
Kiểm tra nồng độ thể vùi và hoạt tính sinh học

 Đóng gói sản...
1
VI.3
SẢN XUẤT THUỐC TRỪ SÂU
TỪ VIRUS
Chế phẩm bảo vệ thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chế phẩm bảo vệ thực phẩm - Người đăng: yeuduoinhoxsekhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Chế phẩm bảo vệ thực phẩm 9 10 898