Ktl-icon-tai-lieu

chế tạo bánh răng

Được đăng lên bởi Dinh Phuc
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 3170 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Bài 5: Qui trình công nghệ gia công bánh răng
Các vấn đề ở bài 5:
- Phân loại bánh răng
- Độ chính xác bánh răng
- Vật liệu và phôi
- Yêu cầu kỹ thuật và nhiệt luyện bánh răng
- Quy trình công nghệ trước khi gia công
- Các phương pháp gia công bánh răng
- Kiểm tra bánh răng

Phân loại bánh răng
Bánh răng được chia làm 3 loại :
- Bánh răng trụ (răng thẳng và răng nghiêng)
- Bánh răng côn (răng thẳng và răng xoắn)
- Bánh vít

d)

e)

h)

i)

k)

Các loại bánh răng

Các loại bánh răng

Độ chính xác bánh răng
- Bánh răng được chia thành 12 cấp chính xác
- Ký hiệu theo thứ tự bằng các con số 1,…,12
- Cấp chính xác 1 là cao nhất
- Cấp chính xác 12 là thấp nhất
- Không ghi dung sai của các cấp 1, 2 và 12
- Cấp chính xác thường dùng từ 3 đến 11

Vật liệu và phôi
Vật liệu:
- Thép cacbon như C45
- Thép hợp kim: 15Cr, 15CrA, 20CrA, 40Cr,
45Cr, 40CrNi, 35CrMoA, 18CrMnTi,…
- Gang
- Vải ép
- Da ép
- Chất dẻo

Vật liệu và phôi
Phôi:
- Phôi rèn
- Phôi thanh
- Phôi đúc
Ngày nay có một số phương pháp chế tạo bánh
răng không cần cắt như: đúc, ép và thiêu kết….

Yêu cầu kỹ thuật của bánh răng
- Độ không đồng tâm giữa mặt lỗ và đường
tròn cơ sở: 0,05  0,1 mm
- Độ không vuông giữa mặt đầu và tâm lỗ
(hoặc trục):
0,010,015mm/100mm đường kính
- Mặt lỗ và các cổ trục của trục răng được gia
công đạt chính xác cấp 7

Yêu cầu kỹ thuật của bánh răng
- Độ nhám bề mặt trên đạt Ra = 1,25  0,63
- Các bề mặt khác cấp chính xác 8, 9,10
độ nhám Ra = 10 2,5 (Rz = 40  10)
- Sau khi nhiệt luyện đạt độ cứng 5560 HRC,
độ sâu khi thấm cacbon l 2 mm
- Độ cứng các bề mặt không gia công thường
đạt 180  280 HB

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TỔNG QUÁT
1- Gia công trước khi phay răng
2- Gia công răng
3- Nhiệt luyện
4- Gia công sau nhiệt luyện

Quy trình công nghệ trước khi gia công RĂNG
- Xác định chuẩn
- Gia công thô lỗ
- Gia công tinh lỗ
- Gia công thô mặt ngoài
- Gia công tinh mặt ngoài
- Khoan lỗ, chuốt rãnh then, then hoa,…
- Gia công ren

Các phương pháp gia công răng
Có hai phương pháp chính:
- Phương pháp định hình
- Phương pháp bao hình
Các vị trí của
lưỡi cắt
Nguyên lý bao
hình

Biên dạng thân
khai

BAÙNH RAÊNG

Nhiệt luyện bánh răng
-

Thường hóa hoặc tôi cải thiện (trước gia công)
Thấm cacbon
Thấm nitơ
Tôi thể tích (sau gia công)
Tôi cao tần (sau gia công)

GIA CÔNG SAU NHIỆT LUYỆN
• Mài mặt đầu
• Mài lỗ
• Mài răng

GIA CÔNG RĂNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BAO
HÌNH (BÁNH RĂNG TRỤ)
1-PHAY LĂN RĂNG

2-XỌC RĂNG BAO HÌNH

Dao phay

Bánh
răng

Dao xọc

Bánh
răng

SƠ ĐỒ PHAY LĂN RĂNG

Sơ đồ ngu...
Bài 5: Qui trình công nghệ gia công bánh răng
Các vấn đề ở bài 5:
- Phân loại bánh răng
- Độ chính xác bánh răng
- Vật liệu và phôi
- Yêu cầu kỹ thuật và nhiệt luyện bánh răng
- Quy trình công nghệ trước khi gia công
- Các phương pháp gia công bánh răng
- Kiểm tra bánh răng
chế tạo bánh răng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chế tạo bánh răng - Người đăng: Dinh Phuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
chế tạo bánh răng 9 10 326