Ktl-icon-tai-lieu

chi phí

Được đăng lên bởi quyenphai
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Dữ liệu đầu vào
Loại công trình

Công trình dân dng

1

Số bước thiết kế

1 bc

1

Cấp công trình

Chi phí TK=Chi phí lập BCKT

3

Loại báo cáo

Báo cáo kinh t k thut

2

Giá trị xây lắp trước thuế

11,982,130,000 đồng

Giá trị thiết bị trước thuế

- đồng

Định mức chi phí theo Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009
Chi phí quản lý dự án

2.448%

293,322,542

Chi phí lập BCKTKT

2.951%

353,592,656

0.000%

-

0.000%

-

Chi phí thẩm tra thiết kế

0.201%

24,084,081

Chi phí thẩm tra dự toán

0.195%

23,365,154

Chi phí lập HSMT xây lắp

0.324%

38,822,101

Chi phí lập HSMT thiết bị

0.000%

-

Giám sát thi công xây lắp

2.559%

306,622,707

Giám sát thi công thiết bị

0.000%

-

Lệ phí thẩm định theo Thông tư 109/2000/TT-BTC
Lệ phí thẩm định dự án đầu tư

0.020%

2,421,247

Lệ phí thẩm định thiết kế

0.061%

7,334,991

Lệ phí thẩm định dự toán

0.044%

5,262,939

TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
Giá trị xây lắp

11,982,130,000

XL

Giá trị thiết bị

-

TB

Chi phí khác

1,054,828,417

CPK

Dự phòng phí (10%)

1,303,695,842

DP

14,340,654,259

TVĐT

Tổng vốn đầu tư

Chi phí kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư theo 33/2007/TT-BTC
Chi phí kiểm toán

0.329%

47,180,753

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán

0.205%

29,398,341

Tổng mức đầu tư

14,417,233,353

TMĐT

§¬n vÞ tÝnh: Tû lÖ %
Nguyễn Thanh Hải
INVESTMENT DEPT. - VINACONEX 25
Tel: 0982.731.730 - Fax : 0511.3.621.638
Email : haivnc@gmail.com - vc25.nguyenhai@vnn.vn - vc25.admin@vnn.vn
Yahoo Messenger : hai_vnce - Skype : haivnc

...
Dữ liệu đầu vào
Loại công trình
1
Số bước thiết kế
1
Chi phí TK=Chi phí lập BCKT
Cấp công trình
3
Loại báo cáo
2
Giá trị xây lắp trước thuế 11,982,130,000 đồng
Giá trị thiết bị trước thuế - đồng
Định mức chi phí theo Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009
Chi phí quản lý dự án 2.448% 293,322,542
Chi phí lập BCKTKT 2.951% 353,592,656
0.000% -
0.000% -
Chi phí thẩm tra thiết kế 0.201% 24,084,081
Chi phí thẩm tra dự toán 0.195% 23,365,154
Chi phí lập HSMT xây lắp 0.324% 38,822,101
Chi phí lập HSMT thiết bị 0.000% -
Giám sát thi công xây lắp 2.559% 306,622,707
Giám sát thi công thiết bị 0.000% -
Lệ phí thẩm định theo Thông tư 109/2000/TT-BTC
Lệ phí thẩm định dự án đầu tư 0.020% 2,421,247
Lệ phí thẩm định thiết kế 0.061% 7,334,991
Lệ phí thẩm định dự toán 0.044% 5,262,939
TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
Giá trị xây lắp 11,982,130,000 XL
Giá trị thiết bị - TB
Chi phí khác 1,054,828,417 CPK
Dự phòng phí (10%) 1,303,695,842 DP
Tổng vốn đầu tư 14,340,654,259 TVĐT
Chi phí kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư theo 33/2007/TT-BTC
Chi phí kiểm toán 0.329% 47,180,753
Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 0.205% 29,398,341
Tổng mức đầu tư 14,417,233,353 TMĐT
§¬n vÞ tÝnh: Tû lÖ %
Nguyễn Thanh Hải
INVESTMENT DEPT. - VINACONEX 25
Tel: 0982.731.730 - Fax : 0511.3.621.638
Email : haivnc@gmail.com - vc25.nguyenhai@vnn.vn - vc25.admin@vnn.vn
Yahoo Messenger : hai_vnce - Skype : haivnc
Công trình dân dng
1 bc
Báo cáo kinh t k thut
chi phí - Người đăng: quyenphai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
chi phí 9 10 806