Ktl-icon-tai-lieu

Chiếu xạ thực phẩm

Được đăng lên bởi Phong Lan Xanh
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1009 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

MÔN SEMINAR CHUYÊN NGÀNH:

CHIẾU
XẠ
THỰC
PHẨM

GVHD: Thầy Luân
SVTH: Nguyễn Thị Phương Túy
MSSV:11139137

TP.HCM-12/2013
A.

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHIẾU XẠ THỰC PHẨM:
I.
Chiếu xạ thực phẩm là gì?
1. Khái niệm:
Chiếu xạ thực phẩm là công nghệ sử dụng năng lượng bức xạ ion
hoá để xử lý thực phẩm nhằm nâng cao chất lượng vệ sinh và an toàn
thực phẩm.

Thực phẩm chiếu xạ đã được chứng minh là lành tính và m
ang lại những lợi ích kinh tế - xã hội to lớn. Tuy nhiên cũng giống
như các công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm bằng hoá học
hoặc bằng nhiệt, công nghệ chiếu xạ thực phẩm cũng đòi hỏi cơ sở
chiếu xạ và cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm phải tuân thủ những
yêu cầu nhất định về liều chiếu, qui cách sản phẩm và điều kiện lưu
kho, vận chuyển và chế biến thực phẩm sau khi chiếu xạ.
Hiện nay trên thế giới có trên 30 nước sử dụng công nghệ này để
xử lý và bảo quản hơn 40 loại thực phẩm khác nhau bao gồm trái
cây, rau, ngũ cốc, thịt, gia cầm...
Tính an toàn về mặt sức khỏe cũng như lợi ích về mặt kinh tế
của thực phẩm chiếu xạ đã được các tổ chức có uy tín của LHQ như
Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Lương nông (FAO) và Cơ
quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nghiên cứu đầy đủ và
công nhận.
Trong những năm gần đây đã có những nhìn nhận tiến bộ về lợi
ích mà bức xạ gamma có thể mang lại cho việc nâng cao chất lượng
lượng thực thực phẩm cũng như nhiều lĩnh vực khác.
Số lượng các nước trên thế giới chiếu xạ thực phẩm:

2. Cơ

chế diệt khuẩn của bức xạ thực phẩm:
Tia bức xạ, đặc biệt là tia Roentgen và tia γ có khả năng xuyên sâu
mạnh. Bức xạ khi tương tác với vật chất thì gây ion hóa. Lơi dụng tính
chất này, người ta sử dụng phương pháp chiếu xạ để biến đổi chất hữu
cơ trong tế bào gây ức chế hoặc tiêu diệt quá trình sống. Đặc biệt đối với
cơ thể đơn bào như VSV có thể bất hoạt hoặc chết ngay lập tức do sự
thay đổi cấu trúc màng tế bào và tác động trực tiếp lên hệ enzyme. Tuy
nhiên tác động quan trọng nhất của chiếu xạ là thay đổi cấu trúc DNA và
RNA. Nếu chiếu xạ ở một liều thì việc phục hồi các đứt gãy trong cấu
trúc DNA sẽ không thực hiện được và khi đó tế bào sẽ bị chết trong quá
trình phân bào, VSV gây bệnh không thể phát triển được hay bất hoạt
khả năng sinh sản của VSV, ảnh hưởng lên quá trình tang trưởng và phát
triển của VSV. Sự tác động này bắt đầu có hiệu quả sau khi chiếu xạ
một thời gian ngắn.
Khả năng chịu đựng chiếu xạ bằng bức xạ iôn hóa của từng loại,
loài vi sinh đư...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
MÔN SEMINAR CHUYÊN NGÀNH:
GVHD: Thầy Luân
SVTH: Nguyễn Thị Phương Túy
MSSV:11139137
TP.HCM-12/2013
A. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHIẾU XẠ THỰC PHẨM:
I. Chiếu xạ thực phẩm là gì?
1. Khái niệm:
Chiếu xạ thực phẩm là công nghệ sử dụng năng lượng bức xạ ion
hoá để xử lý thực phẩm nhằm nâng cao chất lượng vệ sinh và an toàn
thực phẩm.
CHIU
X
THC
PHM
Chiếu xạ thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiếu xạ thực phẩm - Người đăng: Phong Lan Xanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Chiếu xạ thực phẩm 9 10 625