Ktl-icon-tai-lieu

Chống Sét

Được đăng lên bởi kstrandong87
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 339 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TIEU CHUAN CHONG SET
Đặc tính k thut Stormaster ESE 15,30,50 & 60
LPI® Kim Thu Sét: Stormaster ESE 15,30,50 & 60
LPI®
Lightning Protection International Pty Ltd (gi tt là “LPI”) là tên đầy đủ ca mt công ty Úc, chuyên
sn xut và cung cp nhiu loi thiết b trong lĩnh vc chng sét trc tiếp, chng xung sét lan truyn
và quá đin áp và các gii pháp đất rng khp trên toàn thế gii.
LPI là công ty đã hot động trên toàn cu hơn 70 năm qua, đã giúp khách hàng thc hin nhiu d
án trong lĩnh vc chng sét trc tiếp, chng xung sét lan truyn và quá đin áp và các gii pháp đất.
Bên cnh đó chúng tôi còn có nhiu kinh nghim bao gm giám sát s c, thiết kế h thng, đào to
k thut, chng nhn và lp đặt chng sét trong các ngành lĩnh vc sau:
Vin thông và Truyn thông
Du khí
Các cao c và khách sn – tt c các công trình xây dng
Cơ s h tng các trung tâm th thao – Sân Golf, trường đua,
Sân vn động.
Hàng không dân dng và Quân s
Khai thác khoáng sn.
Tt c các loi hình công nghip
Bo v các thiết b Vin thông, giám sát và lưu tr các thiết b
trong quân đội.
Truyn ti đin
Vn ti đường st
Bo v các công trình ln, khu bo tn
Kim thu Stormaster ESE
LPI cung cp các đầu thu sét an toàn và hiu qu để bo v thiết b chng sét đánh trc tiếp. Thiết
b này s thu gi năng lượng ti v trí thích hp, sau đó năng lượng này s được chuyn xung đất
qua h thông dây dn sét. Đây là mt gii pháp an toàn giúp loi b các ri ro gây nguy him cho
con người và thiết b.
Nguyên lý hot động ca kim thu sét Stormaster ESE
S dng đin trường t nhiên xut hin gia kim thu sét và đám mây mang đin tích để to ra mt
dòng ion phóng ngược chiu vi tia sét vào thi đim thích hp. Phương pháp này to s an toàn
và hiu qu để điu khin thu năng lượng sét vào mt đim thích hp.
Khi đin trường tp trung xung quanh kim thu sét Stomaster ESE đến gn khu vc được bo v thì
mc đin thế ca nó s tăng rt nhanh, điu này làm sinh ra mt dòng ion phóng ngược t kim thu
sét lên. S xut hin sm ca dòng ion to thành đường dn năng lượng sét vào v trí thích hp và
kh năng bo v khu vc chng sét s tt hơn so vi loi kim thu sét thông thường.
Lightning Protection International Pty Ltd. A.C.N: 099 190 897 Page: 1 of 4
Chống Sét - Trang 2
Chống Sét - Người đăng: kstrandong87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chống Sét 9 10 354