Ktl-icon-tai-lieu

Chương 5 _Máy nâng chuyển

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1746 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG V. CÁC CƠ CẤU PHỐI HỢP CỦA MÁY TRỤC
Ở máy trục, ngoài cơ cấu nâng tuỳ theo điều kiện làm việc còn được bố trí một số cơ cấu như
cơ cấu di chuyển, cơ cấu quay, cơ cấu thay đổi tầm với. Những cơ cấu này cũng rất phong phú đa
dạng, ở đây chỉ xin giới thiệu một số cơ cấu đặc trưng.
* Nội dung chương V trình bày về các bộ phận cơ bản của cơ cấu di chuyển trên đường ray
(đường ray, bánh xe) và tính toán cơ cấu di chuyển (các loại lực cản, tính toán điều kiện bám, tính
công suất); các kiểu cơ cấu quay cơ bản cùng cách tính toán (mômen cản quay tĩnh, động).
* Yêu cầu sinh viên nắm được các kiến thức:
1. Các kiểu bánh xe và ray, các loại tiếp xúc giữa bánh xe và ray; hiện tượng gặm nhấm
đường ray và cách khắc phục;
2. Áp dụng tính toán lực cản di chuyển của cơ cấu di chuyển trên hai ray; điều kiện bám của
cơ cấu di chuyển trên ray;
3. Các loại cơ cấu quay và tính toán mômen cản quay.
5.1. Cơ cấu di chuyển chạy trên đường ray
Cơ cấu di chuyển là một bộ phận của máy nâng làm nhiệm vụ dịch chuyển trên mặt phẳng
ngang, mặt dốc của cả máy hay một bộ phận máy. Dựa theo kết cấu của đường và bộ phận di
chuyển mà người ta phân ra: di chuyển bánh kim loại (chủ yếu chạy trên ray đặt trước); di chuyển
bánh lốp; di chuyển bánh xích; di chuyển bằng phao nổi; di chuyển tự bước. Trong giáo trình này
chỉ giới thiệu cơ cấu di chuyển trên đường ray.
Sự khác biệt về cấu tạo của các cơ cấu di chuyển phụ thuộc vào:
- Đường ray di chuyển: di chuyển kiểu treo trên ray (thường là trên hai bánh với dầm định
hình chữ I) hoặc di chuyển trên hai đỉnh ray;
- Cách truyền lực: bánh xe dẫn động hay cáp kéo;
- Cách truyền mômen xoắn lên bánh xe (trực tiếp qua bánh răng hay qua trục truyền);
- Kết cấu của hệ thống truyền lực: kín hay hở;
- Cách dẫn động: dẫn động chung và dẫn động riêng.
5.1.1. Đường ray
a. Đường ray đỡ máy:
Là loại đường ray thường đặt trên nền đất đá, trên tường hoặc trên các kết cấu kim loại để cho
toàn bộ cơ cấu di chuyển chuyển dịch trên đó. Loại ray này thường có các tiết diện (như hình 5.1):
hình chữ nhật (hình a), hình vuông (hình b), hình chữ I (hình c, d, e trong đó hình c là loại chữ I
thông dụng; d, e là loại hình chữ I đặc chủng).

a/

b/
c/
d/
Hình 5.1. Các loại đường ray phân theo tiết diện.

e/

f/

b. Đường ray treo máy:
Loại đường ray này thường được bố trí ở khoảng trống trong không gian nhờ các trụ hoặc treo
móc, toàn bộ cơ cấu di chuyển đều được treo phía dưới đường ray. Loại ray này thường có các tiết
diện chữ I hoặc chữ T (hình 5.1f; hình 5.2).
Trang 60...
Trang 60
CHƯƠNG V. CÁC CƠ CẤU PHỐI HỢP CỦA MÁY TRỤC
Ở máy trục, ngoài cơ cấu nâng tuỳ theo điều kiện làm việc còn được bố trí một số cơ cấu như
cấu di chuyển, cơ cấu quay,cấu thay đổi tầm với. Những cơ cấu này cũng rất phong phú đa
dạng, ở đây chỉ xin giới thiệu một số cơ cấu đặc trưng.
* Nội dung chương V trình bày vcác bộ phận bản của cấu di chuyển trên đường ray
(đường ray, bánh xe) tính toán cấu di chuyển (các loại lực cản, tính toán điều kiện bám, tính
công suất); các kiểu cơ cấu quay cơ bản cùng cách tính toán (mômen cản quay tĩnh, động).
* Yêu cầu sinh viên nắm được các kiến thức:
1. Các kiểu bánh xe và ray, các loại tiếp xúc giữa bánh xe và ray; hiện tượng gặm nhấm
đường ray và cách khắc phục;
2. Áp dụng tính toán lực cản di chuyển của cơ cấu di chuyển trên hai ray; điều kiện bám của
cơ cấu di chuyển trên ray;
3. Các loại cơ cấu quay và tính toán mômen cản quay.
5.1. Cơ cấu di chuyển chạy trên đường ray
cấu di chuyển một bộ phận của máy nâng làm nhiệm vụ dịch chuyển trên mặt phẳng
ngang, mặt dốc của cả máy hay một bộ phận máy. Dựa theo kết cấu của đường bộ phận di
chuyển người ta phân ra: di chuyển bánh kim loại (chủ yếu chạy trên ray đặt trước); di chuyển
bánh lốp; di chuyển bánh xích; di chuyển bằng phao nổi; di chuyển tự ớc. Trong giáo trình này
chỉ giới thiệu cơ cấu di chuyển trên đường ray.
Sự khác biệt về cấu tạo của các cơ cấu di chuyển phụ thuộc vào:
- Đường ray di chuyển: di chuyển kiểu treo trên ray (thường trên hai bánh với dầm định
hình chữ I) hoặc di chuyển trên hai đỉnh ray;
- Cách truyền lực: bánh xe dẫn động hay cáp kéo;
- Cách truyền mômen xoắn lên bánh xe (trực tiếp qua bánh răng hay qua trục truyền);
- Kết cấu của hệ thống truyền lực: kín hay hở;
- Cách dẫn động: dẫn động chung và dẫn động riêng.
5.1.1. Đường ray
a. Đường ray đỡ máy:
Là loại đường ray thường đặt trên nền đất đá, trên tường hoặc trên các kết cấu kim loại để cho
toàn bộ cấu di chuyển chuyển dịch trên đó. Loại ray này thường các tiết diện (như hình 5.1):
hình chữ nhật (hình a), hình vuông (hình b), hình chI (hình c, d, e trong đó hình c loại chữ I
thông dụng; d, e là loại hình chữ I đặc chủng).
a/ b/ c/ d/ e/ f/
Hình 5.1. Các loại đường ray phân theo tiết diện.
b. Đường ray treo máy:
Loại đường ray này thường được bố trí ở khoảng trống trong không gian nhờ các trụ hoặc treo
móc, toàn bộ cơ cấu di chuyển đều được treo phía dưới đường ray. Loại ray này thường có các tiết
diện chữ I hoặc chữ T (hình 5.1f; hình 5.2).
Chương 5 _Máy nâng chuyển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 5 _Máy nâng chuyển - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chương 5 _Máy nâng chuyển 9 10 972