Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 5 BỐ TRÍ MẶT BẰNG THI CÔNG

Được đăng lên bởi Duong Vu
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án tốt nghiệp

TKTCTC công trình Hồ chứa Trung bộ 1

CHƯƠNG 5 BỐ TRÍ MẶT BẰNG THI CÔNG

5.1. Những điều kiện ảnh hưởng đến việc bố trí mặt bằng
5.1.1. Đặc điểm tự nhiên xã hội
Về địa hình: Khu bờ trái ngoài khu vực phố Đạt tương đối bằng phẳng còn lại là
đồi núi cao và dốc. Khu vực bờ phải, cách tuyến đập chính về hạ lưu khoảng 1 km có
một bãi khá bằng phẳng thuận lợi cho việc bố trí mặt bằng thi công, cao độ trung bình
khoảng 40  45m, hai bên sườn núi địa hình đều bị phân cắt bởi các khe nhỏ. Địa hình
dốc dẫn nên công tác làm đường thi công rất khó khăn chật chội.
Về địa tầng: Địa tầng khu vực tuyến đập bao gồm tầng phủ và đá gốc. Chiều dày
lớp phong hóa lớn và xen kẹp nhau từ phong hóa hoàn toàn đến phong hóa vừa, công
tác làm đường thi công chủ yếu bằng tổ hợp máy đào, ô tô và ủi. Ngoại trừ những vị trí
gặp đá cứng cục bộ phải kết hợp biện pháp nổ mìn để hỗ trợ xe máy và thiết bị thi
công.
Về khí tượng thủy văn: Khu vực xây dựng công trình mang đặc điểm khí hậu
nhiệt đới ẩm có hai mùa rõ rệt là mùa kiệt và mùa lũ. Mặt bằng thi công phải xây dựng
trên cao trình mực nước lũ thiết kế P = 2% ( tần suất thiết kế các công trình tạm lấy
theo TCXDVN 04/05-2012) tức là xây dựng từ cao trình 40 trở lên để đảm bảo không
bị ngập trong mùa lũ.
Về đặc điểm kinh tế xã hội và cơ sở hạ tầng: Khu vực thi công nằm trên địa phận
xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Là xã miền núi dân cư thưa thớt,
cơ sở công nhiệp trường học bệnh viện, điện nước thông tin liên lạc còn thiếu thốn. Do
vậy cơ sở hạ tầng phục vụ thi công đập phải làm mới.
Việc thiết kế mặt bằng thi công không những phù hợp với điều kiện địa hình, giao
thông thực tế mà còn phải phù hợp với quy hoạch sử dụng lâu dài của địa phương.
5.1.2. Sự bố trí công trình
Những hạng mục công trình chính đều bố trí bên bờ phải. Do vậy khu mặt bằng
thi công bên bờ phải là chủ yếu. Còn khu mặt bằng bên bờ trái chỉ phục vụ thi công
phần đập chính bờ trái, do vậy quy mô công xưởng phụ trợ, nhà cửa lán trại bố trí phù
hợp theo yêu cầu sử dụng. Khu mặt bằng bờ trái chủ yếu là khu làm việc của cán bộ
chỉ huy điều hành mọi hoạt động của công trường.

SVTH. Vũ Quang Huy 51CT-TL

1

Đồ án tốt nghiệp

TKTCTC công trình Hồ chứa Trung bộ 1

5.1.3. Sự phân bố mỏ vật liệu
Mỏ vật liệu đá dùng để đắp đập và sản xuất cốt liệu cho bê tông là mỏ đá 9A, 9B
đều nằm phía bờ phải, nên các xí nghiệp phụ trợ chủ yếu nằm bên bờ phải.
5.1.4. Sơ đồ dẫn dòng và trình tự thi công
Theo sơ đồ dẫn dòng và trình tự thi công nêu trong chương 2 và...
Đồ án tốt nghiệp TKTCTC công trình Hồ chứa Trung bộ 1
CHƯƠNG 5 BỐ TRÍ MẶT BẰNG THI CÔNG
5.1. Những điều kiện ảnh hưởng đến việc bố trí mặt bằng
5.1.1. Đặc điểm tự nhiên xã hội
- Về địa hình: Khu bờ trái ngoài khu vực phố Đạtơng đối bằng phẳng còn lại là
đồi núi cao dốc. Khu vực bờ phải, cách tuyến đập chính về hạ lưu khoảng 1 km
một bãi khá bằng phẳng thuận lợi cho việc bố trí mặt bng thi công, cao độ trung bình
khoảng 40 45m, hai bên sườn núi địa hình đều bị phân cắt bởi các khe nhỏ. Địa hình
dốc dẫn nên công tác làm đường thi công rất khó khăn chật chội.
- Về địa tầng: Địa tầng khu vực tuyến đập bao gồm tầng phủ đá gốc. Chiều dày
lớp phong hóa lớn xen kẹp nhau từ phong hóa hoàn toàn đến phong hóa vừa, công
tác làm đường thi công chủ yếu bằng tổ hợp máy đào, ô tô và ủi. Ngoại trừ nhng vị trí
gặp đá cứng cục bộ phải kết hp biện pháp nổ mìn để hỗ trợ xe máy thiết bị thi
công.
- Về khí tượng thủy văn: Khu vực xây dựng công trình mang đặc điểm khí hậu
nhiệt đới ẩm có hai mùa rệt là mùa kiệt và mùa lũ. Mặt bằng thi công phải xây dựng
trên cao trình mực nước thiết kế P = 2% ( tần suất thiết kế các công trình tạm lấy
theo TCXDVN 04/05-2012) tức xây dựng từ cao trình 40 trở lên để đảm bảo không
bị ngập trong mùa lũ.
- Về đặc điểm kinh tếhội và cơ sở hạ tầng: Khu vực thi công nằm trên địa phận
Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. miền núi dân thưa thớt,
cơ sở công nhiệp trường học bệnh viện, điện nưc thông tin liên lạc còn thiếu thốn. Do
vậy cơ sở hạ tầng phục vụ thi công đập phải làm mới.
Việc thiết kế mặt bằng thi công không những phù hợp với điều kiện địa hình, giao
thông thực tế mà còn phải phù hợp với quy hoạch sử dụng lâu dài của địa phương.
5.1.2. Sự bố trí công trình
Những hạng mục công trình chính đều bố trí bên bờ phải. Do vậy khu mặt bằng
thi công bên bờ phải là chủ yếu. Còn khu mặt bằng bên bờ trái chỉ phục vụ thi công
phần đập chính bờ trái, do vậy quy mô công xưởng phụ trợ, nhà cửa lán trại bố trí phù
hợp theo yêu cầu sử dụng. Khu mặt bằng bờ trái chủ yếu là khu làm việc của cán bộ
chỉ huy điều hành mọi hoạt động của công trường.
SVTH. Vũ Quang Huy 51CT-TL
1
CHƯƠNG 5 BỐ TRÍ MẶT BẰNG THI CÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 5 BỐ TRÍ MẶT BẰNG THI CÔNG - Người đăng: Duong Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
CHƯƠNG 5 BỐ TRÍ MẶT BẰNG THI CÔNG 9 10 416