Ktl-icon-tai-lieu

Chương 5. Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình Điện tử cơ bản
Chương 5. Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ

 I. Mạch khuếch đại Transistor
Khi cho tín hiệu (ac) tác động vào 
   mạch khuếch đại đã được phân 
   cực trước (H.1)
•   Các dòng điện và 
   điện thế sẽ thay đổi 
RB
   chung quanh điểm tĩnh 
+
iB
    điều hành Q (H.2),
vs
• Các dòng iB, iC gồm có 
    thành phần DC và cả 
+
VBB
    thành phần AC
• Các điện thế vBE , vCE 
   gồm có cả thành phần DC 
 
 
   và c
ả  thành phần AC                         H.1
ả

   

+ VCC
RC

Q
+
vBE
-

iC

vo
+
vCE
-

• Khuếch đại tín hiệu nhỏ    iC     ic
   iB                                                    ICQ
             ib
IBQ                                                        0              t
Rc

+ Vcc

ICQ
+icb
Co

R1
IBQ +ib

Ci

     0             t

+

R2

RE

-

 

vBE

 

vo

_

IEQ
+ie

+

vi

+
VBEQ
+vbe
_

+
VCEQ
+vce

CE

• Các trị số dòng điện và điện thế đều là tổng cộng  
thành phần xoay chiều ( AC) với thành phần 1 chiều 
( DC), và được viết như sau:

i B =I

+
ib

(1a )

i C =I CQ +
ic

(1b)

BQ

v CE =
V

CEQ

+
v ce

v BE =
V

BEQ

+
v be

(1c )
(1d )

• ib, ic, vbe, vce là trị số tức thời của thành phần xoay 
chiều ( AC).
 
 
• i , i . v , v  là trị số tức thời tổng cộng gồm cả 

 

 

Cách 2
1.Chọn trước: 
•  Mạch phân cực Cầu chia thế
• VCC
• ICQ
• hFEmin=

βmin

• VE = 0,1 VCC
• VCE = 0,5 VCC

 

• VRC = 0,4 VCC
• RB = hFE RE /10

 

2.Tính trị sô linh kiện
Áp dụng qui tắc 10
1. RE = VE/IEQ= VE/ICQ
2. RC = 4 RE
3. RB = hFEminRE/10
4. VBB = VBE+VE+RBIC/hFEmin
5. R1 = RBVCC/VBB
6. R2= RB /[1­(VBB/VCC)]
 

 

...
Gi
Gi
áo trình Đin t cơ bn
áo trình Đin t cơ bn
Chương 5. Mch khuếch đại tín hiu nh
Chương 5. Mch khuếch đại tín hiu nh
Chương 5. Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 5. Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 5. Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ 9 10 431