Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THIẾT KẾ TỦ ĐIỆN CƠ BẢN

Được đăng lên bởi Đi Tìm Tình Êu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1220 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THIẾT KẾ TỦ ĐIỆN CƠ BẢN

Nội dung giảng dạy

STT

Phần 1: An toàn điện và các dụng cụ điện chuyên dụng tổng ngành điện.
1. Hệ thống mạng điện cao thế, hạ thế trong nhà máy
2. An toàn lao động, an toàn điện trong nhà máy.
3. Các dụng cụ điện cơ bản
4. Các thiết bị đo lường
Phần 2:

Giới thiệu cấu tạo, nguyến lý hoạt động, thống số kỹ thuật và tính chọn
thiết bị
A. Các thiết bị động lực
1. Thiết bị đóng cắt, bảo vệ (Cầu dao, cầu chì, aptomat, máy cắt)
2. Các thiết bị chấp hành (Động cơ xoay chiều, động cơ bước, động cơ servo,
động cơ một chiều, động cơ mô men, động cơ VS, bộ sấy, tụ bù.).
3. Các thiết bị điều khiển, bảo vệ: Công tắc tơ, role nhiệt, role bán dẫn, biến
tần, step driver, servo driver, DC motor driver, power controller, soft starter.
B. Các thiết bị điều khiển
1. Giao điện người dùng: Công tắc, nút ấn, đèn báo, HMI
2. Cảm biến số, tương tự
3. Các bộ điều khiển: Bộ đếm, bộ định thời, bộ điều khiển nhiệt độ, PLC.
C. Các vật tư phụ: vò tủ, máng điện, cầu đấu, cầu chặn, cáp điện, đầu cốt, ...

Phần 3: Thiết kế tủ điện
1. Quy trình thiết kế tủ điện
2. Hướng dẫn sử dụng thư viện thiết bị
3. Hướng dẫn đọc bản vẽ, tính chọn thiết bị, vật tư phụ và thiết kế tủ điện trên
phần mềm autocad.
Phần 4: Lắp ráp tủ điện
1. Quy trình lắp ráp tủ điện
2. Lập dự toán vật tư cho tủ
3. Gá lắp các thiết bị động lực, điều khiển
4. Hướng dẫn bóp cốt, đánh số, đi dây trong tủ điện
Phần 5: Kiểm tra tủ và đóng điện
1. Kiểm tra lại bản vẽ, sơ đồ đấu nối
2. Kiểm tra lại đi dây trên tủ điện

Thời lượng
(giờ)

3. Viết thuyết minh cho tủ
4. Đóng điện và phương pháp liểm tra
Phần 6:

Thực hành thiết kế, lắp ráp, kiểm tra, đóng điện tủ, chạy thử, giả lập lỗi và
sửa chữa
1. Tủ cấp nguồn động lực
2. Tủ khởi động sao, tam giác
3. Tủ điều khiển nhiệt độ
4. Tủ biến tần

*) Thông tin khóa học
- Thời lượng:
1,5 tháng/ khóa ( 25h )/ 10 buổi
- Số lượng:
8 - 10 Học viên/lớp
- Học phí:
1.500.000 VND ( học phí đã bao gồm tài liệu đào tạo )
- Địa điểm học: Gian 5, kho 3B, 35 Trần Khánh Dư, Hải Phòng
- Thời gian học: Từ 17h30 đến 20h00 các ngày trong tuần. Tuần học 2 buổi.
- Khai giảng:
Từ 12/5/2014

...
STT Ni dung ging dy
Thi lưng
(gi)
Phần 1:
An toàn điện và các dụng cụ điện chuyên dụng tng ngành điện.
1. Hthng mng đin cao th, h thtrong nh my
2. An ton lao đng, an ton đin trong nh my.
3. Cc dng c đin cơ bn
4. Cc thit b đo lưng
Phần 2:
Giới thiệu cấu to, nguyến lý hot đng, thống số kỹ thuật và tính chọn
thiết bị
A. Các thiết bị động lực
1. Thit b đóng cắt, bo v (Cu dao, cu ch, aptomat, my ct)
2. Cc thit b chấp hnh (Đng cơ xoay chiu, đng cơ bưc, đng cơ servo,
đng cơ mt chiu, đng cơ mô men, đng cơ VS, bsy, t b.).
3. Cc thit b điu khiển, bo v: Công tắc tơ, role nhit, role bn dn, bin
tn, step driver, servo driver, DC motor driver, power controller, soft starter.
B. Các thiết bị điều khiển
1. Giao đin ngưi dng: Công tắc, nút ấn, đèn bo, HMI
2. Cm bin s, tương tự
3. Cc b điu khiển: B đm, b đnh thi, b điu khin nhit đ, PLC.
C. Cc vật tư ph: vò tủ, mng đin, cu đấu, cu chặn, cp đin, đu ct, ...
Phần 3: Thiết kế tủ điện
1. Quy trnh thit k tủ đin
2. Hưng dn sử dng thư vin thit b
3. Hưng dn đọc bn vẽ, tính chọn thit b, vật tư ph v thit k tủ đin trên
phn mm autocad.
Phần 4: Lắp ráp tủ điện
1. Quy trnh lắp rp tủ đin
2. Lập dự ton vật tư cho tủ
3. G lắp cc thit b đng lực, điu khiển
4. Hưng dn bóp ct, đnh s, đi dây trong tủ đin
Phần 5: Kiểm tra tủ và đng điện
1. Kiểm tra li bn vẽ, sơ đồ đấu ni
2. Kiểm tra li đi dây trên tủ đin
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THIT KT ĐIN CƠ BN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THIẾT KẾ TỦ ĐIỆN CƠ BẢN - Trang 2
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THIẾT KẾ TỦ ĐIỆN CƠ BẢN - Người đăng: Đi Tìm Tình Êu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THIẾT KẾ TỦ ĐIỆN CƠ BẢN 9 10 44