Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ NGHỀ NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ

Được đăng lên bởi Nguyen Xuan Hưng
Số trang: 134 trang   |   Lượt xem: 1493 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XH
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tây Ninh, ngày 15 tháng 4 năm 2010

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
NGHỀ NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 510 /QĐ - TCN
Ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề)
Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ
Mã nghề: 40510206
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và
đào tạo);
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 28
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,
I.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp:
- Kiến thức:
+ Phân tích được bản vẽ chế tạo cơ khí, bản vẽ lắp các bộ phận máy, bản vẽ sơ sơ đồ động của
các loại máy công cụ thông dụng;
+ Hiểu được các quy ước, ký hiệu và dung sai lắp ghép trên bản vẽ, biết tra bảng dung sai theo
tiêu chuẩn Việt Nam, hiểu tính chất, công dụng của các loại lắp ghép cơ bản, cấp chính xác và độ trơn
nhẵn của bề mặt chi tiết;
+ Biết tính chất, công dụng, ký hiệu của các vật liệu thông dụng trong ngành cơ khí, biết chọn
vật liệu chế tạo chi tiết máy đơn giản, phương pháp nhiệt luyện chi tiết máy, dụng cụ đơn giản;
+ Trình bày được kết cấu, nguyên lý truyền động các máy công cụ điển hình;
+ Trình bày được kỹ thuật sửa chữa máy công cụ: Máy tiện, máy khoan.
- Kỹ năng:
+ Vẽ được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp đơn giản;
+ Sử dụng được các loại trang thiết bị, dụng cụ nghề nguội, dụng cụ đo – kiểm tra thông dụng
của nghề;
+ Làm được các công việc nguội cơ bản, và một số công việc bổ trợ của nghề để phục vụ cho
sửa chữa, phục hồi chi tiết máy thông thường đúng yêu cầu kỹ thuật;
+ Chế tạo được dụng cụ nguội đơn giản và dụng cụ phi tiêu chuẩn phục vụ cho công việc sửa
chữa;
+ Vận hành đúng kỹ thuật máy Tiện vạn năng, máy Phay;
+ Tháo lắp, điều chỉnh, kiểm tra các mối ghép, cơ cấu, bộ phận máy,tổng thành máy công cụ
đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;
+ Sửa chữa được máy Khoan, Tiện...đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tiết kiệm, đảm bảo an toàn
lao động và vệ sinh môi trường;
+ Thực hiện đúng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

1

+ Có khả năng làm việc độc lập, tạo ra việc làm và biết tổ chức làm việc theo nhóm, để hoàn
thành tốt nhiệm vụ thuộc phạm vi nghề nghiệp của mình.
2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:
- Chính trị, đạo đức:
+ Hiểu biết cơ bả...
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XH
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TÂY NINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tây Ninh, ngày 15 tháng 4 năm 2010
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
NGHỀ NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 510 /QĐ - TCN
Ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề)
Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ
Mã nghề: 40510206
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
(Tốt nghiệp Trung học sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và
đào tạo);
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 28
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,
I.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp:
- Kiến thức:
+ Phân tích được bản vẽ chế tạo cơ khí, bản vẽ lắp các bộ phận máy, bản vẽ sơ sơ đồ động của
các loại máy công cụ thông dụng;
+ Hiểu được các quy ước, ký hiệudung sai lắp ghép trên bản vẽ, biết tra bảng dung sai theo
tiêu chuẩn Việt Nam, hiểu tính chất, công dụng của các loại lắp ghép cơ bản, cấp chính xác và độ trơn
nhẵn của bề mặt chi tiết;
+ Biết tính chất, công dụng, hiệu củac vật liệu thông dụng trong ngành khí, biết chọn
vật liệu chế tạo chi tiết máy đơn giản, phương pháp nhiệt luyện chi tiết máy, dụng cụ đơn giản;
+ Trình bày được kết cấu, nguyên lý truyền động các máy công cụ điển hình;
+ Trình bày được kỹ thuật sửa chữa máy công cụ: Máy tiện, máy khoan.
- Kỹ năng:
+ Vẽ được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp đơn giản;
+ Sử dụng được các loại trang thiết bị, dụng cụ nghề nguội, dụng cụ đo kiểm tra thông dụng
của nghề;
+ m được c công việc nguội bản, một số công việc bổ trợ của nghề để phục vụ cho
sửa chữa, phục hồi chi tiết máy thông thường đúng yêu cầu kỹ thuật;
+ Chế tạo được dụng cụ nguội đơn giản dụng cụ phi tiêu chuẩn phục vụ cho công việc sửa
chữa;
+ Vận hành đúng kỹ thuật máy Tiện vạn năng, máy Phay;
+ Tháo lắp, điều chỉnh, kiểm tra các mối ghép, cấu, bộ phận máy,tổng thành máy công cụ
đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;
+ Sửa chữa được máy Khoan, Tiện...đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tiết kiệm, đảm bảo an toàn
lao động và vệ sinh môi trường;
+ Thực hiện đúng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;
1
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ NGHỀ NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ NGHỀ NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ - Người đăng: Nguyen Xuan Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
134 Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ NGHỀ NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ 9 10 241