Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG NGHỀ : VẼ KỸ THUẬT A

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG
NGHỀ : VẼ KỸ THUẬT A
I.

MỤC TIÊU :

1. VỀ KIẾN THỨC:

Biết được những kiến thức cơ bản về thiết lập bản vẽ kỹ thuật trên máy.

Biết được phương pháp trình bày bản vẽ.

Biết được những kiến thức cơ bản về dựng hình.
 Biết được những kiến thức cơ bản biểu diễn vật thể.
 Biết được các phép chiếu trong vẽ kỹ thuật.
 Biết được phương pháp hình chiếu vuông góc.
 Biết được phương pháp hình chiếu trục đo.
 Biết được các loại hình chiếu trục đo.
 Biết được phương pháp hình cắt và mặt cắt.
2. VỀ KỸ NĂNG :

Thực hiện được cách thể hiện đường nét

Biết được những kiến thức cơ bản biểu diễn vật thể.

Biết được các phép chiếu trong vẽ kỹ thuật.

Biết được phương pháp hình chiếu vuông góc.

Thực hiện được cách vẽ hình chiếu trục đo

Thực hiện được cách vẽ mặt cắt - vẽ hình cắt.

Thực hiện được cách ghi kích thước.

Đạt yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật của bản vẽ kỹ thuật.
3.

VỀ THÁI ĐỘ :

 Yêu thích môn Autocad.
 Thao tác vẽ chính xác, cẩn thận, nhanh.
II.
NỘI DUNG
1. KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Nội dung

Thời gian
Số tiết
Chia ra
LT
TH

MỞ ĐẦU: NHẬP MÔN - GIỚI THIỆU AUTOCAD

3

3

CHỦ ĐỀ 1: QUI CÁCH THIẾT LẬP BẢN VẼ KHỞI THỦY

18

6

12

CHỦ ĐỀ 2: CÁC LỆNH VẼ HÌNH HỌC

21

7

14

CHỦ ĐỀ 3: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

24

8

16

CHỦ ĐỀ 4: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO

12

4

8

CHỦ ĐỀ 5: HÌNH CẮT VÀ MẶT CẮT

12

4

8

B- THỰC HÀNH TỔNG HỢP:

9

3

6

C- ÔN TẬP - KIỂM TRA

6

2

4

105

39

66

3. NỘI DUNG DẠY HỌC
NỘI DUNG

YÊU CẦU

MỞ ĐẦU: NHẬP MÔN - GIỚI THIỆU
AUTOCAD
Sự hình thành và phát triển, vị trí, vai
trò và triển vọng của nghề.

Mục tiêu, nội dung chương trình và
phương pháp học tập.


CHỦ ĐỀ 1: QUI CÁCH THIẾT LẬP BẢN VẼ
KHỞI THỦY
Lý thuyết:

Thiết lập bản vẽ khởi thủy.

+ Tạo lớp.

+ Định giới hạn bản vẽ.

+ Định dạng kích thước.

+ Định dạng các kiểu dường nét.

Hệ trục tọa độ và các phương pháp
tọa độ điểm .

Phương pháp trình bày bản vẽ.

Thực hành:

Tạo một bản vẽ khởi thủy.

Thực hành vẽ khung tên, khung bản
vẽ.
CHỦ ĐỀ 2: CÁC LỆNH VẼ HÌNH HỌC
Lý thuyết:
 Các lệnh cơ bản để dựng hình học.
 Cách vẽ nối tiếp.
 Cách vẽ elip.
Thực hành:
 Thực hành vẽ dựng hình.
 Thực hành vẽ nối tiếp.
CHỦ ĐỀ 3: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC
Lý thuyết:

Kiến thức:

Biết được những kiến thức cơ bản về thiết lập
bản vẽ kỹ thuật trên máy.

Biết được phương pháp trình bày bản vẽ.

Biết được ghi kích thước trên vẽ kỹ thuật.
Kỹ năng:

Thực hiện được cách thể hiện ...
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG
NGHỀ : VẼ KỸ THUẬT A
I. MỤC TIÊU :
1. VỀ KIẾN THỨC:
Biết được những kiến thức cơ bản về thiết lập bản vẽ kỹ thuật trên máy.
Biết được phương pháp trình bày bản vẽ.
Biết được những kiến thức cơ bản về dựng hình.
Biết được những kiến thức cơ bản biểu diễn vật thể.
Biết được các phép chiếu trong vẽ kỹ thuật.
Biết được phương pháp hình chiếu vuông góc.
Biết được phương pháp hình chiếu trục đo.
Biết được các loại hình chiếu trục đo.
Biết được phương pháp hình cắt và mặt cắt.
2. VỀ KỸ NĂNG :
Thực hiện được cách thể hiện đường nét
Biết được những kiến thức cơ bản biểu diễn vật thể.
Biết được các phép chiếu trong vẽ kỹ thuật.
Biết được phương pháp hình chiếu vuông góc.
Thực hiện được cách vẽ hình chiếu trục đo
Thực hiện được cách vẽ mặt cắt - vẽ hình cắt.
Thực hiện được cách ghi kích thước.
Đạt yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật của bản vẽ kỹ thuật.
3. VỀ THÁI ĐỘ :
Yêu thích môn Autocad.
Thao tác vẽ chính xác, cẩn thận, nhanh.
II. NỘI DUNG
1. KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Nội dung Thời gian
Số tiết Chia ra
LT TH
MỞ ĐẦU: NHẬP MÔN - GIỚI THIỆU AUTOCAD
3 3
CHỦ ĐỀ 1: QUI CÁCH THIẾT LẬP BẢN VẼ KHỞI THỦY
18 6 12
CHỦ ĐỀ 2: CÁC LỆNH VẼ HÌNH HỌC
21 7 14
CHỦ ĐỀ 3: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC
24 8 16
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG NGHỀ : VẼ KỸ THUẬT A - Trang 2
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG NGHỀ : VẼ KỸ THUẬT A - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG NGHỀ : VẼ KỸ THUẬT A 9 10 905