Ktl-icon-tai-lieu

CIMATRON E

Được đăng lên bởi boyproht87
Số trang: 212 trang   |   Lượt xem: 1163 lần   |   Lượt tải: 5 lần
I. Giới thiệu môi trường cimatron E
1. Các môi trường trong cimatron E
Thiết kế chi tiết 2D,3D
Thiết kế bản vẽ kĩ thuật Drafting
Môi trường lắp ráp Assembly
Gia công NC
2. Sử dụng chuột trong CIM
Các chức năng chuột kết hợp với bàn phím
Ctrl + nút chuột giữa : Di chuyển (Pan)
Ctrl + nút chuột trái : quay (Rotate)
Ctrl + nút chuột phải : phóng to - thu nhỏ (Zoom)
Các chức năng riêng của chuột
Lựa chọn và bỏ lựa chọn đối tượng

Kết thúc lệnh

Hiện menu lệnh trong môi trường hiện hành

Hiện menu Zoom

Bật hộp thoại Selection Filter

Undo

1

3. Các chức năng cơ bản trong CIM
Tạo mặt phẳng plane

Main Plane

Tạo mặt phẳng song song với mặt có sẵn prallel

Chọn điểm

2

Tạo mặt phẳng qua 1 đường thằng và vuông góc
mặt có trước normal

Mặt phẳng nghiêng 1 góc với mặt có trước
incline

Chọn đường

3

Defined By
Chọn 2 cạnh đồng phẳng; 1 cạnh và 1 điểm; 1
cạnh và chọn hướng; 3 điểm.
2
1
3

Tạo đường trục axis

Tạo đường trục song song với đường có sẵn

Parallel
Chọn cạnh (đường trục hoặc 2 điểm), chọn hướng
và nhập giá trị delta.

4

Normal
Chọn mặt phẳng, bề mặt và điểm; cạnh, đường trục
và điểm.
Chọn điểm

Chọn bề mặt

5

Intersection
Chọn 2 bề mặt hoặc 2 mặt phẳng

Mặt phẳng 2

6

Defined by
Chọn 2 điểm, đường tròn hoặc cung tròn
Chọn đưòng tròn

Tạo hệ tọa độ ucs

By Geometry

2

3
1

7

Center of Geometry
UCS Relation
Chọn vị trí gốc toạ độ, nhập giá trị góc quay xung quanh trục
X, Y, Z

Normal To Plane
Chọn bề mặt và chọn điểm trên bề mặt. Nhập giá trị góc
quay xung quanh trục X, Y, Z
Chọn điểm

Chọn mặt phẳng

8

`

Copy UCS
Chọn hệ toạ độ cần copy, chọn vị trí mới hệ toạ độ.
Nhập giá trị góc quay xung quay trục X, Y, Z
Chọn điểm

Chọn UCS
4. KHả năng tương thích của CIM
Xuất IGES, VDA, SAT, DXF, STEP, STC
Đọc CAD, CATIA, PRO,UG
5. Di chuyển và coppy đối tượng
DI CHUYỂN
5.1 LINEAR

9

By Pivot point
Di chuyển đối tượng dọc theo một cạnh

Chọn điểm gốc

Chọn điểm đích

XYZ Delta
Di chuyển đối tượng khoảng Delta dọc theo
phương X, Y, Z
Nhập giá trị Delta

Chọn đối tượng

10

Along Vector
Di chuyển đối tượng khoảng delta dọc theo
Nhập giá trị delta
phương được chọn

Chọn đối tượng
Chọn hướng

From UCS to UCS
Di chuyển đối tượng bởi các UCS
Chọn đối tượng
Chọn UCS đích

Chọn UCS gốc

5.2 RADIAl

11

Radial
Quay đối tượng quay một trục
Chọn Trục

Chọn hướng

Chọn đối tượng

5.3 MIRROR

Mirror
Đối xứng đối tượng qua mặt phẳng
Chọn đối tượng

Chọn đối tượng

12

COPPY ĐỐI TƯỢNG
5.2.1 single
5.2.1.1 by pivot point

By Pivot Point
Di chuyển đối tượng dọc...
1
Lựa chọn và bỏ lựa chọn đối tượng
Kết thúc lệnh
Hiện menu lệnh trong môi trường hiện hành
Hiện menu Zoom
Bật hộp thoại Selection Filter
Undo
I. Giới thiệu môi trường cimatron E
1. Các môi trường trong cimatron E
Thiết kế chi tiết 2D,3D
Thiết kế bản vẽ kĩ thuật Drafting
Môi trường lắp ráp Assembly
Gia công NC
2. Sử dụng chuột trong CIM
Các chức năng chuột kết hợp với bàn phím
Ctrl + nút chuột giữa : Di chuyển (Pan)
Ctrl + nút chuột trái : quay (Rotate)
Ctrl + nút chuột phải : phóng to - thu nhỏ (Zoom)
Các chức năng riêng của chuột
CIMATRON E - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CIMATRON E - Người đăng: boyproht87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
212 Vietnamese
CIMATRON E 9 10 915