Ktl-icon-tai-lieu

Cơ chế vận chuyển chất qua màng

Được đăng lên bởi lonewind12321-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
Khoa Công Nghệ Sinh Học Và Kĩ Thuật Môi Trường



TIỂU LUẬN MÔN VI SINH VẬT HỌC
Đề tài:

CƠ CHẾ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG

GVHD: Trần Quốc Huy
Nhóm thực hiện: 2
Năm 2013

Cơ chế vận chuyển chất qua màng

STT
1
2
3
4
5
6
7
8

GVHD: Trần Quốc Huy

Họ tên
Châu Huỳnh Lộc
Trần Nguyễn Minh Trọng
Đặng Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Bích Tuyền
Mai Thị Thúy Tâm
Lâm Quốc Đại
Lê Mỹ Anh
Thủy

MSSV
2008120257
2008120241
2008120225
2008120201
2008120229
2008120252
2008120xxx
2008100xxx

2

Ghi chú

Cơ chế vận chuyển chất qua màng

GVHD: Trần Quốc Huy

MỤC LỤC

3

Cơ chế vận chuyển chất qua màng

GVHD: Trần Quốc Huy

LỜI MỞ ĐẦU
Để tồn tại, sinh trưởng và phát triển, tế bào vi sinh vật phải thường xuyên trao đổi vật chất
và năng lượng với môi trường bên ngoài. Một mặt chúng tiếp nhận các chất dinh dưỡng
từ môi trường, mặt khác chúng thải ra môi trường một số sản phẩm trao đổi chất. Tế bào
vi sinh vật sử dụng các chất dinh dưỡng bắt đầu từ việc hấp thu chúng. Cơ chế của sự hấp
thu này có tính chuyên hóa, nói cách khác chúng chỉ hấp thu các chất cần thiết, việc hấp
thu các chất không sử dụng được là bất lợi đối với tế bào. Vi sinh vật thường sống trong
các môi trường nghèo chất dinh dưỡng, do đó chúng phải có năng lực vận chuyển chất
dinh dưỡng từ môi trường có nồng độ thấp vào môi trường có nồng độ cao bên trong tế
bào, tức là ngược lại với gradient nồng độ. Như thế là giữa trong và ngoài tế bào có một
hàng rào thẩm thấu, đó là màng sinh chất có tính thẩm thấu chọn lọc. Chúng cho phép các
chất dinh dưỡng xâm nhập vào tế bào và cản trở các chất khác. Do tính đa dạng và phức
tạp của các chất dinh dưỡng nên vi sinh vật có nhiều phương thức khác nhau để vận
chuyển các chất dinh dưỡng

4

Cơ chế vận chuyển chất qua màng

GVHD: Trần Quốc Huy

1.MÀNG TẾ BÀO
1.1 Khái niệm

Màng tế bào chất (hay còn gọi là màng tế bào hoặc màng sinh chất) là một màng
sinh học bao quanh khối tế bào chất có chứa các phân tử hữu cơ, là màng bán thấm, có
tính đàn hồi. Có độ dày khoảng 4 -5nm.
1.2 Cấu trúc

Cấu trúc của màng
Màng tế bào đều có diện cấu tạo chung: Màng lipoprotein có độ dày từ 7 – 10nm,
có thành phần hóa học gồm lipit (25 – 75%) và protein (25 – 75%). Ngoài ra còn có
carbohydrat (5- 10%).
− Lipit có trong màng chủ yếu là phospholipids và cholesterol. Các phân tử lipid có

cấu trúc một đầu phân cực (đầu ưa nước – hydrophile), môt đầu không phân cực ( kị
nước-hydrophobe) tạo thành lớp lipid kép (lipid bilayer) với 2 đầu kị nước quay và...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
Khoa Công Nghệ Sinh Học Và Kĩ Thuật Môi Trường

TIỂU LUẬN MÔN VI SINH VẬT HỌC
Đề tài:
CƠ CHẾ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG
GVHD: Trần Quốc Huy
Nhóm thực hiện: 2
Năm 2013
Cơ chế vận chuyển chất qua màng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ chế vận chuyển chất qua màng - Người đăng: lonewind12321-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Cơ chế vận chuyển chất qua màng 9 10 758