Ktl-icon-tai-lieu

Cơ học đất chương 2

Được đăng lên bởi ngophiminh1977
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 716 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CƠ HỌC ĐẤT
Chương 2
Những quy luật cơ bản trong cơ
học đất

Mở đầu
• Muốn giải quyết các bài toán cơ bản của Cơ học đất
như: tính độ lún, tính sức chịu tải của đất nền, tính
áp lực lên các vật chắn… thì trước hết phải hiểu rõ
các tính chất của đất dưới tác dụng của các lực
ngoài
• Trong cơ học đất sử dụng rộng rãi những kết quả
của các môn cơ học ứng dụng khác như cơ học lý
thuyết, cơ học các vật thể rời, lý thuyết đàn hồi, lý
thuyết dẻo…
• Đất rất khác so với các vật liệu khác nên không thể
áp dụng trực tiếp, nguyên vẹn kết quả của các môn
cơ học khác → phải nắm vững các tính chất cơ học
của đất để giải quyết đúng đắn các bài toán của Cơ
học đất

Những quy luật cơ bản trong cơ
học đất
1)
2)
3)
4)

Tính thấm của đất
Tính biến dạng của đất
Tính chống cắt của đất
Tính đầm chặt của đất

Tính thấm nước của đất
Quy luật thấm Darcy
•

•

Đất tạo bởi các hạt rời rạc, các khoảng rỗng giữa chúng được thông
với nhau nên nước có thể chuyển từ vùng có áp lực cao tới vùng có
áp lực thấp
Mặt nước có áp lực nước lỗ rỗng được gọi là mặt nước ngầm

Quy luật thấm Darcy
• Trong điều kiện bão hòa, dòng thấm một
hướng tuân theo định luật Darcy: v =k.i
• k: hệ số thấm của đất
• i: gradient thủy lực – i = ∆H/∆L
• ∆H: độ chênh cột áp nước
• ∆L: chiều dài đường thấm giữa 2 điểm
đang xét

Thí nghiệm Darcy
• Chiều cao của 2 bể
nước được giữ ổn định
→ ∆H (m)
• Sau một khoảng thời
gian t thu được lượng
nước V (m3)
• Lưu lượng Q = V/t (m3
/s)
• A = .D2/4 là diện tích
mặt cắt ngang mẫu
• Vận tốc thấm của nước
qua mẫu đất:
v = Q/A

Thí nghiệm Darcy
•

•
•
•
•

•

Định luật Darcy: vận tốc
thấm tỷ lệ với gradient thủy
lực
v = k.i
Gradient thủy lực
i = ∆H/∆L
∆H: độ chênh cột áp nước
Hằng số thấm k phụ thuộc
vào bản chất của đất
Thay đổi độ cao tương đối
giữa 2 bể nước → thay đổi
gradient thủy lực
∆H1 → i1
∆H2 → i2
∆H3 → i3
Nhận xét: v và i quan hệ
tuyến tính

Phạm vi các giá trị k
102
101
1
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10-8

Thoát nước rất tốt
Cuội sạch

Cát sạch, cát và cuội hỗn hợp Thoát nước tốt
Đất sét phong hóa và nứt nẻ
Cát rất mịn
Bụi và cát bụi
Thoát nước kém
Bụi sét; Đất sét không nứt nẻ

Thực tế không thấm
nước

Hệ số thấm k
• Độ nhớt và mật độ của nước chịu ảnh hưởng
của nhiệt độ → k bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ
• Có một số công thức tính k gần đúng, nhưng
thực nghiệm cho thấy không có công thức nào
là hoàn toàn tin cậy
Thực tế nhất là nên tính k theo thí nghiệm trong
phong hoặc thí nghiệm ngoài thực địa

Hệ số thấm tương đương của khối
đất gồm nhiều lớp đất khác nha...
CƠ HỌC ĐẤT
Chương 2
Những quy luật cơ bản trong cơ
học đất
Cơ học đất chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ học đất chương 2 - Người đăng: ngophiminh1977
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Cơ học đất chương 2 9 10 487