Ktl-icon-tai-lieu

cơ học lý thuyết 2 phần tĩnh học

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1567 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT
BỘ MÔN CƠ KỸ THUẬT

ĐÀ NẴNG 2005

GIÁO TRÌNH CƠ LÝ THUYẾT I

PHẦN TĨNH HỌC

CHƯƠNG I

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN - HỆ TIÊN ĐỀ TĨNH
HỌC
Tĩnh học vật rắn là phần cơ học chuyên nghiên cứu sự cân bằng của vật rắn dưới tác
dụng của các lực. Trong phần tĩnh học sẽ giải quyết hai bài toán cơ bản :
1- Thu gọn hệ thực về dạng đơn giản.
2- Tìm điều kiện cân bằng của hệ lực.
Để giải quyết các bài toán trên, ta cần nắm vững các khái niệm sau đây :

§1 . CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1 Vật rắn tuyệt đối :
Vật rắn tuyệt đối là vật mà khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ của vật luôn luôn
không đổi (hay nói cách khác dạng hình học của vật được giữ nguyên) dưới tác dụng
của các vật khác.
Trong thực tế các vật rắn khi tương tác với các vật thể khác đều có biến dạng.
Nhưng biến dạng đó rất bé, nên ta có thể bỏ qua được khi nghiên cứu điều kiện cân
bằng của chúng.
Ví dụ : Khi dưới tác dụng của trọng lực P dầm AB phải võng xuống, thanh CD
phải giãn ra. (hình 1)
C
A

B
P

a)

D
P

Hình 1

b)

Nhưng do độ võng của dầm và độ dãn của thanh rất bé, ta có thể bỏ qua. Khi giải
bài toán tĩnh học ta coi như dầm không võng và thanh không dãn mà kết quả vẫn đảm
bảo chính xác và bài toán đơn giản hơn.
Trong trường hợp ta coi vật rắn là vật rắn tuyệt đối mà bài toán không giải được,
lúc đó ta cần phải kể đến biến dạng của vật. Bài toán này sẽ được nghiên cứu trong
giáo trình sức bền vật liệu.
Chương I Các khái niệm cơ bản-Hệ tiên đề tĩnh học

Trang 1

GIÁO TRÌNH CƠ LÝ THUYẾT I

PHẦN TĨNH HỌC

Để đơn giản, từ nay về sau trong giáo trình này chúng ta coi vật rắn là vật rắn tuyệt
đối. Đó là đối tượng để chúng ta nghiên cứu trong giáo trình này.
1.2 Lực :
Trong đời sống hằng ngày, ta có khái niệm về lực như khi ta xách một vật nặng
hay một đầu máy kéo các toa tàu. Từ đó ta đi đến định nghĩa lực như sau :
Lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng tương hỗ cơ học của vật này đối với vật
khác mà kết quả làm thay đổi chuyển động hoặc biến dạng của các vật.
Qua thực nghiệm, tác dụng lực lên vật được xác định bởi ba yếu tố :
1. Điểm đặt lực
2. Phương, chiều của lực
3. Cường độ hay trị số của lực.
Đơn vị đo cường độ của lực trong hệ SI là Newton (kí hiệu N)
Vì vậy, người ta biểu diễn lực bằng véctơ.
Ví dụ: Lực F biểu diễn bằng véctơ AB (hình 2).
Phương chiều của véctơ AB biểu diễn phương
chiều của lực F , độ dài của véctơ AB theo tỉ lệ đã chọn
biểu diễn trị số của lực, gốc véctơ biểu diễn điểm đặt

F

B

A

của lực, giá của véctơ biểu diễn phương tác dụ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ học lý thuyết 2 phần tĩnh học - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
cơ học lý thuyết 2 phần tĩnh học 9 10 127