Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi Nam Nguyễn Nam
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 5

ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG

09/12/15

1

MỤC ĐÍCH
• Điều khiển các nguyên nhân gây ra sai số gia
•

công nhằm đạt độ chính xác chế tạo
Khảo sát độ chính xác gia công để biết rõ
khả năng công nghệ của thiết bị

09/12/15

2

NỘI DUNG
5-1 Khái niệm và định nghĩa
5-2 Ảnh hưởng của độ cx gc đến khả năng làm
việc của máy
5-3 Các phương pháp đạt độ chính xác gc
5-4 Tính chất của sai số gia công
5-5 Các nguyên nhân gây ra sai số gia công
5-6 Phương pháp xác định độ chính xác gc
5-7 Phương pháp điều chỉnh máy
09/12/15

3

5-1 Khái niệm và định nghĩa
Độ chính xác gia công của chi tiết máy là

mức độ giống nhau về mặt hình học, về tính
chất cơ lý bề mặt của chi tiết máy được gia
công so với chi tiết máy lý tưởng trên bản vẽ
thiết kế.

Mức độ giống nhau càng nhiều thì độ chính
xác càng cao

09/12/15

4

Độ chính xác kích thước : được đánh giá

bằng sai lệch của kích thước thẳng hoặc kích
thước góc
Độ chính xác về vị trí tương quan giữa hai
bề mặt : độ song song, độ vuông góc, độ
đồng tâm…
Độ chính xác về hình dạng hình học :
độ côn, độ ôvan, độ trống v.v...
Độ chính xác về tính chất cơ lý: độ cứng,
dung sai về trọng lượng…
09/12/15

5

SƠ ĐỒ ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG
ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG

ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA LOẠT CHI
TIẾT

SAI SỐ NGẪU NHIÊN

T. SAI LỆCH

TÍNH CHẤT CƠ LÍ LỚP BÊ
MẶT

ĐỘ NHÁM BỀ MẶT

SAI SỐ HÌNH DÁNG HÌNH
HỌC ĐẠI QUAN

SAI SỐ VỊ TRI TƯƠNG QUAN

SAI SỐ KÍCH THƯƠC

12/09/15
09/12/15

ĐỘ SÓNG

SAI LỆCH BỀ MẶT

SAI LỆCH KÍCH THƯỚC

SAI SỐ HỆ THỐNG

ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA MỘT CHI TiẾT

6

5-2 Ảnh hưởng của độ cx gia công đến
khả năng làm việc của máy
Độ chính xác gia công quyết định:
•Năng suất máy
•Chất lượng sản phẩm máy làm ra
•Độ tin cậy – độ bền lâu
•Các tính năng khác của máy.

09/12/15

7

5-3 Các phương pháp đạt độ chính xác
gia công
1- Phương pháp cắt thử và đo từng kích thước
2- Phương pháp tự động đạt kích thước (điều
chỉnh sẵn)

09/12/15

8

1-Phương pháp cắt thử và đo từng kích
thước
• Cắt thử và đo cho đến khi đạt yêu cầu
• Phương pháp này có những ưu điểm sau:
– Có thể đạt được độ chính xác nhờ rà gá
– Có thể loại trừ ảnh hưởng của dao mòn
đến độ chính xác gia công
– Đối với phôi không chính xác người thợ có
thể phân bố lượng dư đều đặn nhờ vào
quá trình vạch dấu hoặc rà trực tiếp
– Không cần đến đồ gá phức tạp
09/12/15

9

Nhược điểm của p.p cắt thử
• Độ chính xác gia công của phương pháp này
•
•
•
•

bị giới hạn bởi bề dày bé nhất của lớp phoi
hớt đi.
Người thợ phải chú ý cao độ nên dễ mệt do
đó dễ sinh ra phế phẩm
Do phải cắt thử nhi...
09/12/15
09/12/15
1
1
Chương 5
ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG
Cơ sở công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở công nghệ chế tạo máy - Người đăng: Nam Nguyễn Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Cơ sở công nghệ chế tạo máy 9 10 281