Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi Nam Nguyễn Nam
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 612 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 4
CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI
TIẾT MÁY

12/09/15

1

Chất lượng sản phẩm là chỉ tiêu quan trọng
phải đặc biệt quan tâm khi chuẩn bị công
nghệ chế tạo sản phẩm
Đối với chi tiết máy thì chất lượng chế tạo
chúng được đánh giá bằng các thông số cơ
bản sau đây:
Độ chính xác về kích thước của các bề mặt.
Độ chính xác về hình dạng của các bề mặt.
Độ chính xác về vị trí tương quan giữa các
bề mặt.
Chất lượng bề mặt.
12/09/15

2

§4.1 Yếu tố đặc trưng của chất lượng
bề mặt
Hình dáng, lớp bề mặt (độ sóng, độ nhám...)
Trạng thái và tính chất cơ lý của lớp bề mặt
(độ cứng, chiều sâu biến cứng, ứng suất dư...)
Phản ứng của lớp bề mặt đối với môi trường
làm việc (tính chống mòn, khả năng chống
xâm thực hóa học, độ bền ...)

12/09/15

3

4.1.1 Tính chất hình học của bề mặt
gia công

Độ nhấp nhô tế vi bề mặt (độ nhám) được
biểu thị bằng một trong hai chỉ tiêu Ra và
Rz; được quan sát trong phạm vi rất nhỏ.
Độ sóng của bề mặt là chu kỳ không
phẳng của bề mặt chi tiết máy, được
quan sát trong phạm vi lớn hơn (từ 1 đến
10 mm).

12/09/15

4

Tổng quan về độ nhám và độ sóng

Hình 4.1
Tổng quan về độ nhám và độ sóng bề mặt chi tiết máy

12/09/15

5

4.1.2 Tính chất cơ lý của lớp bề mặt chi
tiết gia công

Tính chất cơ lý của bề mặt chi tiết máy được
biểu thị bằng độ cứng bề mặt, sự biến đổi về
cấu trúc mạng tinh thể lớp bề mặt, độ lớn và
dấu của ứng suất trong lớp bề mặt, chiều
sâu lớp biến cứng bề mặt …
Mức độ biến cứng và chiều sâu lớp biến
cứng bề mặt phụ thuộc vào tác dụng của lực
cắt, mức độ biến dạng dẻo của kim loại và
ảnh hưởng nhiệt trong vùng cắt
12/09/15

6

Khi gia công, trong lớp bề mặt chi tiết có

ứng suất dư
Nguyên nhân chủ yếu gây ra ứng suất dư
trong lớp bề mặt chi tiết máy sau khi gia
công:
Khi cắt kim loại, do biến dạng dẻo cho
nên bề mặt ngoài được làm chắc, thể tích
riêng tăng. Lớp bề mặt ngoài có khuynh
hướng bành trướng thể tích, nhưng vì có
liên hệ với lớp bên trong nên ở lớp ngoài
sinh ra ứng suất dư nén còn lớp trong lại
có ứng suất dư kéo
12/09/15

7

Khi gia công, nhiệt cắt nung nóng bề mặt
ngoài làm môđun đàn hồi của nó bị giảm
đến tối thiểu. Sau đó lại bị nguội nhanh cho
nên nó co lại. Nhưng vì có liên hệ vơí lớp
bên trong cho nên ở lớp ngoài sinh ra ứng
dư kéo còn bên trong sinh ra ứng suất dư
nén.

12/09/15

8

§4.2 Ảnh hưởng của chất lượng bề mặt
tới khả năng làm việc của chi tiết máy

Ảnh hưởng của độ nhấp nhô bề mặt
Ảnh hưởng của độ biến cứng
Ảnh hưởng của ứng suất dư

12/09/15

9

4.2.1 Ảnh hưởng của độ nhấp nhô b...
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 4
112/09/15
CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI
CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI
TIẾT MÁY
TIẾT MÁY
Cơ sở công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở công nghệ chế tạo máy - Người đăng: Nam Nguyễn Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Cơ sở công nghệ chế tạo máy 9 10 910