Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi Nam Nguyễn Nam
Số trang: 201 trang   |   Lượt xem: 707 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CƠ SỞ CÔNG NGHỆ

CHẾ TẠO MÁY
CHƯƠNG 3

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG

MỤC TIÊU
• Vận dụng những hiểu biết về hiện
tượng vật lý xảy ra trong quá trình
cắt gọt để nâng cao năng suất và
chất lượng sản phẩm

09/12/15

2

NỘI DUNG
3-1 Các phương pháp gia công chuẩn bị
phôi
3-2 Các phương pháp gia công cắt gọt

09/12/15

3

3-1 Gia công chuẩn bị phôi
1- Làm sạch phôi
2- Nắn thẳng phôi
3- Gia công phá
4- Cắt đứt phôi
5- Gia công lỗ tâm

09/12/15

4

Làm sạch phôi
 Đối với phôi đúc hoặc rèn dập ra ta phải tiến
hành
● Làm sạch ba via, đậu rót, đậu ngót.
● Làm sạch cát bám.
 Tùy theo các chi tiết có kích thước khác nhau
và sản lượng khác nhau mà ta chọn các
phương pháp làm sạch thích ứng
 Trong sản suất hàng loạt và hàng khối người
ta làm sạch các vật đúc, rèn nhờ các thiết bị
chuyên dùng, cơ khí hóa.
09/12/15

5

Nắn thẳng phôi
 Đối với những phôi cán dài, không những
vần nắn thẳng trong nguyên công đầu tiên
mà ngay giữa các nguyên công cũng cần
nắn thẳng như: trước khi mài sau khi tiện…
 Có thể nắn thẳng bằng các phương pháp
sau đây:
●Ngắm bằng mắt, nắn bằng búa tay
●Ép thẳng: lắp phôi trên 2 mũi nhọn của
máy tiện rồi dùng bàn dao hoặc đòn bẩy
nắn thẳng
09/12/15

6

09/12/15

7

Nắn trên máy nắn chuyên dùng

09/12/15

8

Gia công phá
Mục đích của gia công phá là bóc lớp vỏ
ngoài của các loại phôi có bề mặt xấu và
có sai lệch quá lớn .
Máy dùng để gia công phá cần có công
suất lớn, độ cứng vững cao để đạt năng
suất cao, còn độ chính xác thì không cần
cao lắm.

09/12/15

9

Cắt đứt phôi
 Đối với phôi thanh ta phải cắt đứt thành từng
đọan ứng với chiều dài chi tiết hoặc bội số
của nó
 Đối với phôi đúc ta phải cắt đậu ngót đậu rót
 Khi chọn phương pháp cắt đứt ta phải xét tới
một số yếu tố sau đây:
● Lượng dư ở đầu chi tiết;
● Độ chính xác cắt đứt;
● Bề rộng miệng cắt;
● Năng suất cắt.
09/12/15

10

Các phương pháp cắt đứt phôi
Cưa tay: năng suất rất thấp , tiết kiệm
được vật liệu , không đòi hỏi thiết bị
phức tạp
Cưa máy đi lại :máy cấu tạo đơn giản
So với cưa tay thì năng suất cao hơn
nhiều
Cưa đĩa
Cưa đai
09/12/15

11









Cắt đứt trên máy tiện
Cắt đứt trên máy mài
Cắt trên các máy cắt chuyên dùng
Cắt bằng cưa ma sát
Cắt đứt bằng tia lửa điện
Cắt bằng tia Laser, Plasma v.v …
Cũng có thể dùng bào, xọc, phay để
cắt đứt.

09/12/15

12

09/12/15

13

09/12/15

14

09/12/15

15

Gia công lỗ tâm
Lỗ tâm là một loại chuẩn tinh phụ dùng để
định vị thống nhất đối với chi tiết dạng
trục

09/12/15

16

Một số lỗ tâm

09/12/15

17

Các phươn...
CƠ SỞ CÔNG NGHỆ
CHẾ TẠO MÁY
CHƯƠNG 3
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG
Cơ sở công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở công nghệ chế tạo máy - Người đăng: Nam Nguyễn Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
201 Vietnamese
Cơ sở công nghệ chế tạo máy 9 10 715