Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở thiết kế Logic

Được đăng lên bởi 646848
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập
1. Gọi D là 3 số cuối mã số sinh viên của anh (chị). Hãy thiết
kế bộ đế thuận modun D sử dụng các IC đếm chuyên dụng.
2. Hãy thiết kế mạch đồng hồ số hiển thị giờ, phút, giây.
3. Mạch đồng hồ anh (chị) vừa thiết kế có thể tính trước về độ
chính xác không. Có cách nào để giảm sai số không.
4. Hãy thiết kế mạch đếm số lượng xe trong nhà xe.
Trong bài giảng có 5 sơ đồ khống chế động cơ. Mỗi sơ
đồ anh (chị) hãy:
5. Nêu nguyên lý làm việc của hệ.
6. Hãy sử dụng mạng Grafcet mô tả hoạt động của hệ.
7. Hãy sử dụng mạch logic thay thế những sơ đồ rơ le.

...
Bài tập
1. Gọi D 3 số cuối số sinh viên của anh (chị). Hãy thiết
kế bộ đế thuận modun D sử dụng các IC đếm chuyên dụng.
2. Hãy thiết kế mạch đồng hồ số hiển thị giờ, phút, giây.
3. Mạch đồng hồ anh (chị) vừa thiết kế có thể tính trước về độ
chính xác không. Có cách nào để giảm sai số không.
4. Hãy thiết kế mạch đếm số lượng xe trong nhà xe.
Trong bài giảng 5 đồ khống chế động cơ. Mỗi
đồ anh (chị) hãy:
5. Nêu nguyên lý làm việc của hệ.
6. Hãy sử dụng mạng Grafcet mô tả hoạt động của hệ.
7. Hãy sử dụng mạch logic thay thế những sơ đồ rơ le.
Cơ sở thiết kế Logic - Người đăng: 646848
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cơ sở thiết kế Logic 9 10 266