Ktl-icon-tai-lieu

Công đoạn xử lý bavie nhựa

Được đăng lên bởi cong-icc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nộidungcácbước

B1:Lấydaotrổcắtbavia

B2:Lấygiấygiápđánhbavia

Nộidungcácbước

B3:Giẻtẩmcồn90lauchùi
sạchsẽ

B4:Lắprápkhay

Nộidungcácbước

B5:Lấymàngchítbọclại
khay

B6:Bỏkhayvàotúixốpkhí

B7:Xếpkhayvàothùngcattonvàdánbăngdín
h

...
Nộidungcácbước
B1:Lấydaotrổcắtbavia
B2:Lấygiấygiápđánhbavia
Công đoạn xử lý bavie nhựa - Trang 2
Công đoạn xử lý bavie nhựa - Người đăng: cong-icc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Công đoạn xử lý bavie nhựa 9 10 541