Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ hàn điện

Được đăng lên bởi the-nguyen
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 10531 lần   |   Lượt tải: 46 lần
PHẦN I

CÔNG NGHỆ HÀN ĐIỆN.
TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MẠCH ĐỘNG LỰC

CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU VỀ HÀN ĐIỆN
I. Khái quát về hàn điện.
1. Bản chất và đặc điểm hàn:
Về thực chất hàn là phương pháp công nghệ nối hai hay nhiều phần
tử thành một liên kết vững không tháo rời. Việc nối này được thực hiện bằng
nguồn nhiệt( hoặc áp lực ) để nung chỗ nối đến trạng thái hàn( trạng thái
lỏng hoặc dẻo). Sau đó kim loại kết tinh( úng với trạng thái lỏng) hoặc dùng
áp lực ép( ứng với trạng thái dẻo) để cacỏ phần tử liên kết nhau cho ta mối
hàn.
2. Đặc điểm
Tiết kiệm kim loại. Với cùng loại kết cấu kim loại, nếu so sánh với các
phương pháp ghép nối khác nhau, hàn tiết kiệm được 10-20% khối lượng
kim loại.Cỳ thể hàn các kim lọai khác nhau để tiết kiệm các kim lọai quớ
hoặc tạo ra các kết cấu đặc biệt.
Mối hàn có độ bền cao và đảm bảo độ kớn khớt. Thông thường mối
hàn kim loại được hợp kim hóa tốt hơn vật liệu hàn.
Hàn cho năng suất cao v́ có thể giới hạn được số lượng nguyờn cụng,
giảm cường độ lao động, ngoài ra công nghệ hàn dễ dàng tự động hóa, cơ
khí hóa.
Nhược điểm của phương pháp hàn là do nguồn nhiệt nung nóng cục
bộ nên dễ tạo ra ứng suất dư lớn. Tổ chức kim loại vùng gần mối hàn bị thay

đổi theo chiều hướng xấu đilàm giảm khả năng chịu tải trọng động của mối
hàn, dễ gây biến dạng các kết cấu hàn.
Người ta phân loại ra hàn nóng chảy và hàn áp lực, dưới đây chúng ta
chủ yếu xem xét đến công nghệ hàn điện trong hàn nóng chảy, đây là công
nghệ hàn hồ quang đang được áp dụng rộng răi nhất.
Hàn điện dùng nhiệt do ḍng hàn tạo ra nung nóng phần kim loại cơ
bản ở chỗ cần nối cùng kim loại phụ ( que hàn, dây hàn. . . ) đến trạng thái
nóng chảy cùng kim loại cơ bản để chúng hoà tan vào nhau trong vũng hàn.
Mối hàn sẽ h́nh thành khi kim loại vũng hàn kết tinh.
Công nghệ hàn ngày càng được sử dụng rộng răi trong nhiều ngành
công nghiệp như chế tạo máy, xây lắp cụng trỡnh công nghiệp và dân dụng,
giao thông, hoá chất. . .

II. Phân loại các quá tŕnh hàn điện nóng chảy.
Có 6 cách phân loại sau :
1. Phân loại theo đặc trưng nguồn nhiệt hàn
Theo đặc trưng ngồn nhiệt hàn, có thể chia hàn điện nóng chảy thành :
hàn hồ quang, hàn điện xỉ, hàn tia điện tử và hàn tia laser.

H́nh 1.1: Phân loại hàn điện nóng chảy theo nguồn nhiệt hàn.

2. Phân loại theo mức độ điều khiển quá tŕnh hàn.
Tuỳ theo cách thức điều khiển quá tŕnh hàn (gây hồ quang, thao tác
điện cực, chuyển dịch điện cực theo đường hàn, và cách kết thúc quá tŕnh
hàn, v. v. ), có thể chia hàn nóng chảy thành :
Hàn tay là phương p...
PHẦN I
CÔNG NGHỆ HÀN ĐIỆN.
TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MẠCH ĐỘNG LỰC
CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU VỀ HÀN ĐIỆN
I. Khái quát về hàn điện.
1. Bản chất và đặc điểm hàn:
Về thực chất hàn phương pháp công nghệ nối hai hay nhiều phần
tử thành một liên kết vững không tháo rời. Việc nối này được thực hiện bằng
nguồn nhiệt( hoặc áp lực ) để nung chỗ nối đến trạng thái hàn( trạng thái
lỏng hoặc dẻo). Sau đó kim loại kết tinh( úng với trạng thái lỏng) hoặc dùng
áp lực ép( ứng với trạng thái dẻo) để cacỏ phần tử liên kết nhau cho ta mối
hàn.
2. Đặc điểm
Tiết kiệm kim loại. Với cùng loại kết cấu kim loại, nếu so sánh với các
phương pháp ghép nối khác nhau, hàn tiết kiệm được 10-20% khối lượng
kim loại.Cỳ thể hàn các kim lọai khác nhau để tiết kiệm các kim lọai quớ
hoặc tạo ra các kết cấu đặc biệt.
Mối hàn đ bền cao đảm bảo độ kớn khớt. Thông thường mối
hàn kim loại được hợp kim hóa tốt hơn vật liệu hàn.
Hàn cho năng suất cao v́ thể giới hạn được số lượng nguyờn cụng,
giảm ờng độ lao động, ngoài ra công nghệ hàn dễ dàng tự động hóa,
khí hóa.
Nhược điểm của phương pháp hàn do nguồn nhiệt nung nóng cục
bộ nên dễ tạo ra ứng suất dư lớn. Tổ chức kim loại vùng gần mối hàn bị thay
Công nghệ hàn điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ hàn điện - Người đăng: the-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Công nghệ hàn điện 9 10 587