Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ lên men nem chua

Được đăng lên bởi nguyenhuong497
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1281 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Công nghệ lên men

GVHD: PGS.TS LÊ VĂN VIỆT MẪN

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

BÁO CÁO TIỂU LUẬN
CÔNG NGHỆ CHẾ LÊN MEN

ĐỀ TÀI: FERMENTED PORK
SẢN PHẨM NEM CHUA

GVHD:

PGS.TS Lê Văn Việt Mẫn

SVTH:

Nguyễn Ngọc Tú

60903170

Trần Vũ Phương Trang

60902874

Võ Thành Trung

60903020

Nguyễn Thị Hồng Nhung

60901866

TP. Hồ Chí Minh 12/2012
1

Công nghệ lên men

GVHD: PGS.TS LÊ VĂN VIỆT MẪN

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU...............................................................................................................5
1. NGUYÊN LIỆU....................................................................................................6
1.1 Nguyên liệu chính..................................................................................................6
1.1.1 Thịt heo................................................................................................................6
1.1.2 Da heo..................................................................................................................9
1.2 Phụ gia và gia vị..................................................................................................10
1.2.1 Đường................................................................................................................10
1.2.2 Muối ăn..............................................................................................................11
1.2.3 Ớt........................................................................................................................13
1.2.4 Tiêu....................................................................................................................13
1.2.5 Tỏi......................................................................................................................14
1.2.6 Bột ngọt..............................................................................................................14
1.2.7 Phụ gia...............................................................................................................15
1.3 Giống.................................................................................................................... 16
1.3.1 Vi khuẩn lactic (LAB) có sẵn trong thịt............................................................16
1.3.2 Chủng khởi động...............................................................................................17
2. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ...................................
Công nghệ lên men GVHD: PGS.TS LÊ VĂN VIỆT MẪN
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
BÁO CÁO TIỂU LUẬN
CÔNG NGHỆ CHẾ LÊN MEN
ĐỀ TÀI: FERMENTED PORK
SẢN PHẨM NEM CHUA
GVHD: PGS.TS Lê Văn Việt Mẫn
SVTH: Nguyễn Ngọc Tú 60903170
Trần Vũ Phương Trang 60902874
Võ Thành Trung 60903020
Nguyễn Thị Hồng Nhung 60901866
TP. Hồ Chí Minh 12/2012
công nghệ lên men nem chua - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ lên men nem chua - Người đăng: nguyenhuong497
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
công nghệ lên men nem chua 9 10 36