Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất amoniac

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Thành
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1951 lần   |   Lượt tải: 16 lần
KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÁC CHẤT VÔ CƠ CƠ BẢN

GVHD: LÊ MINH VIỄN

08CDHH GROUP
1

KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÁC CHẤT VÔ CƠ CƠ BẢN

GVHD: LÊ MINH VIỄN

Phụ Lục:
I. Lời mở đầu.................................................................................................2
II. Khái niệm chung................................................................................3
III.Điều chế hỗn hợp khí nitơ-hydro.......................................................7
1. Điều chế khí hỗn hợp....................................................................7
2. Làm sạch khí hỗn hợp...................................................................9
IV. Công nghệ tổng hợp Amoniac..........................................................11
1. Cơ sở lí thuyết..............................................................................11
2. Sơ đồ công nghệ...........................................................................12
3. Mô tả tháp tổng hợp Amoniac....................................................14
V. Vấn đề an toàn trong sản xuất và sử dụng Amoniac.......................16
1. Thao tác an toàn với NH3 lỏng....................................................16
2. Một số yêu cầu sơ cứu tai nạn do NH3 gây ra.............................16
VI. Kết luận ................................................................................. .......... ...18
VII. Nguồn tài liệu...................................................................................192

KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÁC CHẤT VÔ CƠ CƠ BẢN

GVHD: LÊ MINH VIỄN

I. Lời mở đầu
Amoniac là sản phẩm chủ yếu trong công nghiệp hóa học nói chung
và công nghệ sản xuất các hợp chất của nitơ nói riêng. Amoniac là sản
phẩm đầu để từ đó tiến hành sản xuất các hợp chất khác của nitơ như các
loại phâm đạm có chứa nitơ, HNO3.
Đến đầu thế kỷ 20, phương pháp tổng hợp Amoniac mới được phát
triển theo quy trình công nghệ cụ thể. Năm 1913 một nhà máy tổng hợp
Amoniac đầu tiên ra đời tại Đức.
Sau Đại chiến thế giới thứ nhất kỹ thuật tổng hợp Amoniac được phổ
biến đến một loạt các quốc gia khác, những cải tiến quan trọng trong quá
trình tổng hợp được áp dụng, đặc biệt kỹ thuật sản xuất Amoniac đã được
cải tiến tới bước tự động hóa một phần. Quy mô sản xuất được mở rộng
những nhà máy sản xuất NH3 và các chế phẩm NH3 lần lượt được ra đời.
Đến giai đoạn hiện nay, công nhệ tổng hợp NH3 đã đạt được bước
...
K THUT SN XUT CÁC CHT VÔ CƠ CƠ BẢN GVHD: LÊ MINH VIN
www.sinhvienhoahoc.net
1
08CDHH GROUP


www.SinhVienHoaHoc.Net
www.DienDanCntp.com
www.SinhVienCntp.Com
http://HuFi.Co.Cc
Công nghệ sản xuất amoniac - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất amoniac - Người đăng: Nguyễn Xuân Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Công nghệ sản xuất amoniac 9 10 250