Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BÁNH MÌ

Được đăng lên bởi Akira Kinji
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 954 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

BÀI BÁO CÁO VI SINH MÔI TRƯỜNG

ĐỀ TÀI:

ỨNG DỤNG VI SINH VẬT
TRONG SẢN XUẤT BÁNH MÌ
G/V HƯỚNG DẪN: LÊ QUỐC TUẤN
NHÓM 4.1 - LỚP DH08DL:
1. Phạm Quốc Khánh
2. Trần Huỳnh Thanh Danh
3. Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc
4. Đinh Thị Minh Nguyệt
5. Mai Thị Ngọc Nhân
6. Phạm Thị Thu Thảo
7. Nguyễn Thị Phương Thúy
TP HCM – THÁNG 10/2009

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

Khoa Môi Trường và Tài Nguyên

Giới thiệu:
Mặc dù sự hiểu biết của con người về nấm men và những
tính chất của nó mới được hơn 150 năm, nhưng ngay t ừ thời cổ
đại, người ta đã biết dùng bột nổi (có lẽ gồm quần thể vi sinh vật
tạo axit lactic và vài lòai nấm men). Đến đầu thế kỉ 19, nấm men
bia, nấm men thải từ nhà máy rượu bia đã được con người sử dụng
để làm bánh mì. Cuối thế kỉ 19, nhiều cải tiến kỹ thuật nh ư hệ
thống thông khí (nước Anh), kỹ thuật li tâm để tách nấm men ra
khỏi môi trường tăng trưởng (Mỹ) đã được dùng để sản xuất men
bánh mì. Lúc bấy giờ Pasteur cho rằng nấm men có thể đ ược nuôi
trong dung dịch đường mía với amoniac, là nguồn Nitơ duy nhất
mới được ứng dụng. Sau đại chiến thứ I v à thứ II, việc sản xuất
nấm men Sacharomyces và Candida phát triển mạnh. Có nhiều
bằng sáng chế đánh dấu những tiến bộ về kĩ thuật nuôi trong giai
đọan này, chủ yếu là ở Đan Mạch và Đức. Sau đó, cùng với sự
phát triển chung của kĩ thuật lên men việc cải tiến trang thiết bị v à
chủng nấm men đã có ảnh hưởng lớn trong quá trình sản xuất nấm
men hiện đại.

i

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

Khoa Môi Trường và Tài Nguyên

MỤC LỤC
I.

NGUYÊN LIỆU LÀM BÁNH MÌ

1

I.A. Nguyên liệu chính
I.A.1. Bột mì
I.A.2. Nấm men làm bánh mì

1
1
6

I.B. Nguyên liệu phụ gia
I.B.1. Nhiệm vụ của các chất trong phụ gia:

6
7

I.B.2. Tính năng của phụ gia trong công nghệ l àm bánh mì ở Việt Nam:

II.

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VI SINH VẬT (NẤM MEN) TRONG
SẢN XUẤT BÁNH MÌ SACCHAROMYCES

7
8

II.A. Tên gọi

8

II.B. Phân loại

8

II.C. Đặc điểm hình thái và kích thước

9

II.D. Thành phần cấu tạo

9

II.E. Thành phần hóa học

10

II.F. Sinh trưởng và sinh sản
II.F.1. Sinh trưởng
II.F.2. Sinh sản

11
11
11

II.G. Dinh dưỡng và con đường chuyển đổi vật chất trong tế b ào nấm men

16

II.H. Đặc điểm nấm men dùng trong sản xuất

17

III.

SẢN XUẤT NẤM MEN

19

III.A. Nguyên liệu sản xuất nấm men

19

III.B. Quy trình sản xuất nấm men
III.B.1. Sản xuất men ép từ rỉ đường
III.B.2. Sản xuất men khô
III.C. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến tốc độ tồng hợp sinh k...
BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
BÀI BÁO CÁO VI SINH MÔI TỜNG
ĐỀ TÀI:
ỨNG DỤNG VI SINH VẬT
TRONG SẢN XUẤT BÁNH M Ì
G/V HƯỚNG DẪN: LÊ QUỐC TUẤN
NHÓM 4.1 - LỚP DH08DL:
1. Phạm Quốc Khánh
2. Trần Huỳnh Thanh Danh
3. Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc
4. Đinh Thị Minh Nguyệt
5. Mai Thị Ngọc Nhân
6. Phạm Thị Thu Thảo
7. Nguyễn Thị Phương Thúy
TP HCM – THÁNG 10/2009
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BÁNH MÌ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BÁNH MÌ - Người đăng: Akira Kinji
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BÁNH MÌ 9 10 873