Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ sản xuất bia

Được đăng lên bởi Thanh Mai
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 3639 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Quy trình sản xuất Malt và Bia

Hình thức thi và kiểm tra:
2- bài kiểm tra.
Thi học kì: 70 câu trắc nghiệm mỗi câu 1,1 điểm
và 1 câu tự luận (2,3 điểm).

Tài liệu tham khảo
1. Hoàng Đình Hòa,1998. Công nghệ sản xuất Malt và bia.
2. Nguyễn Thị Hiền (chủ biên), 2008. Công nghệ Malt và bia.
Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.
3. Bùi Ái; Công Nghệ Lên Men Ứng Dụng Trong Công Nghệ
Thực Phẩm; NXB Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh –
2005.
4. PGS.TS. Lê Thanh Mai (chủ biên). Các Phương Pháp
Phân Tích Ngành Công Nghệ Lên Men; NXB Khoa học và
Kỹ thuật; 2007.
5. Hà Duyên Tư; Kỹ Thuật Phân Tích cảm Quan Thực Phẩm;
NXB Khoa học và Kỹ Thuật Hà Nội; 2006

Mục lục
Phần I. Giới thiệu chung
Phần II. Nguyên liệu sử dụng trong sản xuất bia
Phần III. Công nghệ sản xuất Malt
Phần IV. Công nghệ sản xuất bia

Giới thiệu chung về bia

Phần I. Giới thiệu chung
Chương 1. Lịch sử phát triển Bia
Bia là một trong những đồ uống lâu đời nhất thế giới,lịch sử
bia có niên đại đến 6000 năm TCN, nó đã được ghi lại trong
văn bản lịch sử của vùng Lưỡng Hà.
Các thực nghiệm hóa học sớm nhất đã cho thấy bia lúa mạch
được phát hiện tại Godin Tepe ở miền trung dãy nũi Zagros
của Iran có niên đại khoảng 3400-3000 năm TCN.
Bia có thể đã được biết đến ở Châu Âu thời kỳ đồ đá mới
khoảng 3000 năm TCN, và được ủ chủ yếu trong gia đình.

Phần I. Giới thiệu chung
Bia là một loại đồ uống lên men có độ cồn thấp, được làm
từ nguyên liệu chính là hạt đại mạch nảy mầm(hoặc matl
đại mạch), hoa houblon, nấm men và nước.
Bia là một trong những đồ uống lâu đời nhất thế giới,lịch
sử bia có niên đại đến 6000 năm TCN, nó đã được ghi lại
trong văn bản lịch sử của vùng Lưỡng Hà.
Các thực nghiệm hóa học sớm nhất đã cho thấy bia lúa
mạch được phát hiện tại Godin Tepe ở miền trung dãy nũi
Zagros của Iran có niên đại khoảng 3400-3000 năm TCN.
Bia có thể đã được biết đến ở Châu Âu thời kỳ đồ đá mới
khoảng 3000 năm TCN, và được ủ chủ yếu trong gia đình.
2000 TCN, dười thời vua Hammourabi, người Babilon đã
viết thành sách các nguyên tắc nấu bia.

Mô hình lò bánh mì và xưởng làm bia, thuộc Triều đại
thứ 11 của Ai Cập, khoảng 2009–1998 năm TCN

Phần I. Giới thiệu chung
-1500 TCN đã tìm thấy các dấu vết sản
xuất bia tại Đan Mạch.
-Việc dùng hoa bia để làm bia đã được
Carolinggian Abbot đề cập đến năm 822.
-Việc tạo hương vị của bia từ hoa bia đã
được biết đến ít nhất là từ thế kỷ 9.
-Năm 1516, William iV, Công tước xứ
Bavaria, đã thông qua bộ luật sản xuất
bia tinh khiết.

Một nhà máy làm bia vào
thế kỷ 16

Luật Gebot q...