Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất Penicillin

Được đăng lên bởi minhtrong2611-gmail-com
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 915 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Khoa: Khoa học ứng dụng
Ngành công nghệ sinh học


Seminar:

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
PENICILLIN

SVTH: Tân Thị Xuân Huyền
Nguyễn Thị Lan Hương
Hoàng Hồng Ngọc
Phan Ngọc Bảo Nguyên1

Mục Lục
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHẤT KHÁNG SINH:
1.1. Lịch sử phát hiện chất kháng sinh
1.2. Định nghĩa kháng sinh:
1.3. Cơ chế tác dụng:
1.4. Đơn vị kháng sinh:
II. CHẤT KHÁNG SINH PENICILLIN:
2.1. Lịch sử phát hiện và sản xuất penicillin
2.2. Công thức cấu tạo của penicillin
2.3. Những vi sinh vật sản sinh Penicillin và đặc điểm dinh dưỡng
của chúng.
2.4. Cơ sở công nghệ sinh tổng hợp penicillin từ nấm mốc
III. QUY TRÌNH SẢN XUẤT PENICILLIN TỪ VI SINH VẬT:
3.1. Đặc điểm chung:
3.2. Chuẩn bị lên men:
3.3. Kỹ thuật lên men:
3.3.1. Kỹ thuật lên men bề mặt:
3.3.2. Kỹ thuật lên men chìm:
3.4 Xử lý dịch lên men và tinh chế thu penicillin tự nhiên
IV. SẢN PHẨM:2

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHẤT KHÁNG SINH:
1.1.Lịch sử phát hiện chất kháng sinh:
Sự phát triển về vi sinh vật học nói chung, và vi sinh vật công nghiệp nói riêng,
với bước ngoặt lịch sử là phát minh vĩ đại về chất kháng sinh của Alexander
Fleming (1982) đã mở ra kỷ nguyên mới trong y học: khai sinh ra ngành công nghệ
sản xuất chất kháng sinh và ứng dụng thuốc kháng sinh vào điều trị cho con người.
Thuật ngữ" chất kháng sinh" lần đầu tiên được Pasteur và Joubert (1877) sử
dụng để mô tả hiện tượng kìm hãm khả năng gây bệnh của vi khuẩn Bacillus
anthracis trên động vật nhiễm bệnh nếu tiêm vào các động vật này một số loại vi
khuẩn hiếu khí lành tính khác. Liên tiếp sau đó là những phát hiện khác của:
Babes (1885) đã nêu ra định nghĩa hoạt tính kháng khuẩn của một chủng là
đặc tính tổng hợp được các hợp chất hoá học có hoạt tính kìm hãm các chủng đối
kháng.
Nicolle (1907) là người đầu tiên phát hiện ra hoạt tính kháng khuẩn của
Bacillus subtilis có liên quan đến quá trình hình thành bào tử của loại trực khuẩn
này.
Gratia và đồng nghiệp (1925) đã tách được từ nấm mốc một chế phẩm có thể
sử dụng để điều trị hiệu quả các bệnh truyền nhiễm trên da do cầu khuẩn.
Mặc dù vậy, trong thực tế mãi tới năm 1929 thuật ngữ "Chất kháng sinh" mới
được Alexander Fleming mô tả một cách đầy đủ và chính thức trong báo cáo chi tiết
về penicillin.
1.2. Định nghĩa kháng sinh:
Chất kháng sinh được hiểu là các chất hoá học xác định, không có bản chất
enzym, có nguồn gốc sinh học (trong đó phổ biến nhất là từ vi sinh vật), với đặc tính
là ngay ở nồng độ thấp (hoặc rất thấp) đã ...
http://www.ebook.edu.vn
1
Trường Đại hc Tôn Đức Thng
Khoa: Khoa hc ng dng
Ngành công ngh sinh hc

Seminar:
CÔNG NGH SN XUT
PENICILLIN
SVTH: Tân Th Xuân Huyn
Nguyn Th Lan Hương
Hoàng Hng Ngc
Phan Ngc Bo Nguyên
Công nghệ sản xuất Penicillin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất Penicillin - Người đăng: minhtrong2611-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Công nghệ sản xuất Penicillin 9 10 421