Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất váng sữa

Được đăng lên bởi trankieuduyen75
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2490 lần   |   Lượt tải: 14 lần
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÁNG SỮA

GVHD: BÙI THỊ MINH THỦY

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
NGUYÊN LIỆU.............................................................................................2
1. Tính chất vật lý..........................................................................................2
2. Thành phần hóa học...................................................................................2
3. Nước...........................................................................................................3
4. Protein........................................................................................................3
5. Chất béo.....................................................................................................3
6. Đường lactose.........................................................................................3-4
7. Các chất khoáng.........................................................................................4
8. Vitamin......................................................................................................4
9. Chất miễn dịch...........................................................................................4
10. Enzyme......................................................................................................4
11. Sắc tố trong sữa......................................................................................4-5
12. Các chất khí...............................................................................................5
13. Hệ vi sinh vật trong sữa.........................................................................5-6
14. Chỉ tiêu nguyên liệu sữa tươi nguyên chất............................................6-8
SẢN PHẨM VÁNG SỮA ............................................................................8
1. Giá trị dinh dưỡng của váng sữa...............................................................9
2. Công dụng của váng sữa.....................................................................9-10

I.

II.

CHƯƠNG II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÁNG SỮA
NGUYÊN TẮC, NGUYÊN LÝ SẢN XUẤT...........................................10
QUY TRÌNH SẢN XUẤT........................................................................11
THUYẾT MINH QUY TRÌNH..........................................................12-20
1. Ly tâm.................................................................................................12-14
2. Chuẩn hóa......................................................
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÁNG SỮA GVHD: BÙI THỊ MINH THỦY
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
I. NGUYÊN LIỆU.............................................................................................2
1. Tính chất vật lý..........................................................................................2
2. Thành phần hóa học...................................................................................2
3. Nước...........................................................................................................3
4. Protein........................................................................................................3
5. Chất béo.....................................................................................................3
6. Đường lactose.........................................................................................3-4
7. Các chất khoáng.........................................................................................4
8. Vitamin......................................................................................................4
9. Chất miễn dịch...........................................................................................4
10. Enzyme......................................................................................................4
11. Sắc tố trong sữa......................................................................................4-5
12. Các chất khí...............................................................................................5
13. Hệ vi sinh vật trong sữa.........................................................................5-6
14. Chỉ tiêu nguyên liệu sữa tươi nguyên chất............................................6-8
II. SẢN PHẨM VÁNG SỮA ............................................................................8
1. Giá trị dinh dưỡng của váng sữa...............................................................9
2. Công dụng của váng sữa.....................................................................9-10
CHƯƠNG II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÁNG SỮA
I. NGUYÊN TẮC, NGUYÊN LÝ SẢN XUẤT...........................................10
II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT........................................................................11
III. THUYẾT MINH QUY TRÌNH..........................................................12-20
1. Ly tâm.................................................................................................12-14
2. Chuẩn hóa................................................................................................15
3. Thanh trùng........................................................................................15-18
4. Ủ chua......................................................................................................18
5. Lên men..............................................................................................18-19
6. Rót hộp và bao gói...................................................................................20
7. Bảo quản..................................................................................................20
CHƯƠNG III: KẾT LUẬN........................................................................21-23
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
I. NGUYÊN LIỆU:
1
Công nghệ sản xuất váng sữa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất váng sữa - Người đăng: trankieuduyen75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Công nghệ sản xuất váng sữa 9 10 475