Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ tạo mẫu nhanh

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
 KHOA CƠ KHÍ

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA
CÔNG ĐẶC BIỆT
Chương 10:
CÔNG NGHỆTẠO MẪU NHANH

DANH SÁCH THÀNH VIÊN
 BÙI TẤN PHÁT

MSSV: 301091186

 TÔ HOÀNG SANG

MSSV: 09207771

 TRẦN THANH PHONG

MSSV: 09095501

 LÊ VĂN DƯƠNG

MSSV: 07702911

 NGUYỄN VĂN TÌNH

MSSV: 07700141

 NGUYỄN ĐỨC VƯƠNG

MSSV: 07700541

Rapid Prototyping (RP) - What???

 Vật liệu chế tạo (Additive Fabrication)
 Vật liệu được thêm vào và liên kết với nhau để tạo
thành mẫukhông phải là cắt gọt vật liệu nh ư các
phương pháp gia côngtruyền thống (phay, tiện,
bào…)
 Trực tiếp chế tạo từ CAD (Direct fabrication from
CAD data)
 Trực tiếp tạo ra các mẫu thực từ mô hình CAD
 Lớp sản xuất (Layered Manufacturing)
 Mẫu được tạo theo lớp (lớp sau được tạo thành trên
nền của lớp trước)

Đặc điểm
Ưu điểm
Có thể tạo ra những chi tiết có độ phức tạp cao
Không cần bộ phận hỗ trợ
Qúa trình có thể can thiệp để sửa những lớp bị hỏng

Nhược điểm
Qúa trình phức tạp đòi hỏi người có chuyên môn theo
dõi
Giá thành khá cao (trên $500.000)

...
Ch ng 10: ươ
CÔNG NGH T O M U NHANHỆ Ạ
CÁC PH NG PHÁP GIA ƯƠ
CÔNG Đ C BI T
TRƯỜNG CAO ĐẲNG K THUT CAO THNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG K THUT CAO THNG
KHOA CƠ KHÍ
KHOA CƠ KHÍ
Công nghệ tạo mẫu nhanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ tạo mẫu nhanh - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Công nghệ tạo mẫu nhanh 9 10 481