Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ thông tin

Được đăng lên bởi Nguyễn Quang Minh
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1731 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công nghệ quang và công nghệ
lưu trữ cho phép bảo đảm

Tính liên tục trong kinh doanh
và khắc phục thảm họa
Rajinder Singh
Giám đốc phát triển kinh doanh – Lĩnh vực mạng lưu trữ

© 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

1

Nội dung

- Tầm nhìn và chiến lược của Cisco về kết nối các
trung tâm dữ liệu
- Kết nối mạng lưu trữ thông minh
- Giải pháp tối ưu hoá chi nhánh văn phòng

© 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

2

Những vấn đề đau đầu của khách hàng
• Lượng dữ liệu tăng nhanh chóng theo hàm mũ
• Tổng phí sở hữu cơ sở hạ tầng lưu trữ thông tin lớn
• Nhu cầu của khách hàng ngày càng cao hơn
• Ngân quỹ dành cho IT không ổn định
• Thiếu nhân viên hỗ trợ
• Các yêu cầu, quy định mới

© 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

3

Các yêu cầu về công nghệ thông tin đối với
trung tâm dữ liệu của khách hàng
Tính liên tục trong kinh doanh (90%)
•
•
•
•

Phân cấp ưu tiên ứng dụng/nguồn lực
Giảm nhẹ nguy cơ
Tăng tính ổn định
Yêu cầu về thời gian hồi phục

Tối ưu hoá SAN (80%)
•
•
•
•

Định cỡ
Nhân viên/Hỗ trợ
Tích hợp và quản lý
Đa dạng hoá kinh doanh

Sự Hội tụ của ứng dụng và
dịch vụ (73%)
•
•
•
•
© 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Nhận thức
Quản lý
Ảo hoá/Tối ưu hoá
Tiêu chuẩn hoá

4

Chiến lược về mạng
lưu trữ thông minh

Presentation_ID

© 2004,
2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

5

Cuộc cách mạng sang mô hình lưu trữ đa
lớp
Mạng lưu
trữ đa lớp

các "ốc đảo SAN"
đồng nhất

Các ứng dụng kỹ thuật,
ERP, HR

ERP
SAN

HR
SAN

Các ứng dụng
cỡ trung
bình(eg.
Microsoft)

Multiprotocol

VSANs

QoS

HA
WAN/
FCIP
Security

Engineering
SAN

Tiện ích
lưu trữ đa lớp

HA
Mgmt
Scalability

DAS cỡ trung
bình

Pha 0: SAN cô lập và
DAS cỡ trung bình

Các ứng dụng kỹ thuật,
ERP, HR

Ảo hoá thiết
bị lưu trữ

Các ứng dụng
cỡ trung
bình(eg.
Microsoft)

Cung cấp
động

LAN
Free
Backup

Dữ liệu
di động
Storage
Classes

Tủ đĩa và băng từ

Tủ đĩa và băng từ

Pha 1: Tối ưu hoá cao
cấp và trung bình

Pha 2: Các ứng dụng lưu
trữ mạng

© 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

6

Tính năng thông minh trong các trung tâm dữ liệu
Phát minh về kết nối mạng lưu trữ đáp ứng những đòi
hỏi về IT khắt khe nhất
Tính liên tục trong kinh doanh

Dòng chuyển
mạch SAN MDS

• Tích hợp đa giao thức (Fibre Channel,
FCIP, iSCSI, FICON)
• Tính năng an ninh tiên tiến(FC & IPsec)
• Nén phần cứng

Tối ưu hoá SAN
• SANs ảo (VSANs)
• Chẩn đoán tích hợp
• Chất lượng dịch vụ (QoS) trong
quản lý lưu lượng

Hội tụ ứng dụng và dịch vụ
• Ảo hoá mạng
• Qu...
1
© 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Công ngh quang và công ngh
lưu tr cho phép bo đm
Tính liên tc trong kinh doanh
và khc phc thm ha
Rajinder Singh
Giám đc phát trin kinh doanh – Lĩnh vc mng lưu tr
Công nghệ thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ thông tin - Người đăng: Nguyễn Quang Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Công nghệ thông tin 9 10 54