Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ Top-base

Được đăng lên bởi Quang Bảo
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1252 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mục lục nền Top-bas
Chương 1: Giới thiệu chung Top-Base ......................................................... 1
1. Lời nói đầu .............................................................................................................................. 4
2. Hình dạng và kích thước của Top-Block................................................................................. 5
3. Phương pháp xây dựng và giá thành ....................................................................................... 6
4. Tính ưu việt và phạm vi ứng dụng của phương pháp Top-Base ............................................. 7
4.1. Tính ưu việt của phương pháp Top-base .......................................................................... 7
4.2. Phạm vi ứng dụng của phương pháp Top-base ................................................................ 7
5. Đặc điểm cơ lý của phương pháp Top-base ............................................................................ 8
Chương 3: Thi công Top-base.................................................................. 12
1. Công tác đào đất .................................................................................................................... 13
2. Công tác lắp đặt Top-block ................................................................................................... 13
3. Đổ bêtông tại chỗ .................................................................................................................. 14
4. Chèn đá dăm .......................................................................................................................... 15
5. Liên kết khoá đỉnh các khối phễu .......................................................................................... 16
6. Cách xử lý một vài tình huống trong quá trình thi công Top-base........................................ 17
6.1. Chèn đá dăm chưa đạt yêu cầu (do lượng đá dăm chưa đủ)........................................... 17
6.2. Khi đặt Top base trên nền đất rất yếu ............................................................................. 17
6.3. Trường hợp hố móng quá sâu ......................................................................................... 18
6.4. Trường hợp đặt Top-base trên các độ cao khác nhau ..................................................... 18
6.5. Trường hợp đặt Top-base trên nền đất đắp .................................................................... 18
7. Nghiệm thu thi công Top-base ....................
CTY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ LICOGI 16.8
169 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, HCM
08. 3811 9608 info@licogi168.com
http://licogi168.com
1
Mục lục nền Top-bas
Chương 1: Giới thiệu chung Top-Base ......................................................... 1
1. Lời nói đầu .............................................................................................................................. 4
2. Hình dạng và kích thước của Top-Block................................................................................. 5
3. Phương pháp xây dựng và giá thành ....................................................................................... 6
4. Tính ưu việt và phạm vi ứng dụng của phương pháp Top-Base ............................................. 7
4.1. Tính ưu việt của phương pháp Top-base .......................................................................... 7
4.2. Phạm vi ứng dụng của phương pháp Top-base ................................................................ 7
5. Đặc điểm cơ lý của phương pháp Top-base ............................................................................ 8
Chương 3: Thi công Top-base .................................................................. 12
1. Công tác đào đất .................................................................................................................... 13
2. Công tác lắp đặt Top-block ................................................................................................... 13
3. Đổ bêtông tại chỗ .................................................................................................................. 14
4. Chèn đá dăm .......................................................................................................................... 15
5. Liên kết khoá đỉnh các khối phễu .......................................................................................... 16
6. Cách xử lý một vài tình huống trong quá trình thi công Top-base........................................ 17
6.1. Chèn đá dăm chưa đạt yêu cầu (do lượng đá dăm chưa đủ)........................................... 17
6.2. Khi đặt Top base trên nền đất rất yếu ............................................................................. 17
6.3. Trường hợp hố móng quá sâu ......................................................................................... 18
6.4. Trường hợp đặt Top-base trên các độ cao khác nhau ..................................................... 18
6.5. Trường hợp đặt Top-base trên nền đất đắp .................................................................... 18
7. Nghiệm thu thi công Top-base .............................................................................................. 18
8. Một số ví dụ thực hành xây dựng .......................................................................................... 19
9. Các điểm cần lưu ý ................................................................................................................ 20
9.1. Các lưu ý trong quá trình thiết kế ................................................................................... 20
9.2. Các lưu ý trong quá trình thi công xây dựng .................................................................. 20
10. Những tiêu chuẩn kĩ thuật chung và các quy trình thử tải ................................................... 20
10.1. Hình dáng, kích thước và chất lượng của sản phẩm Topbase ...................................... 20
10.2. Quy trình thử tải nén nền Top-base .............................................................................. 21
Chương 4 : Giới thiệu một số công trình sử dụng công nghệ Top-base ở Hàn Quốc và Việt Nam
. Một đoạn Vidio thi công Top-base Error! Bookmark not defined.
Công nghệ Top-base - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ Top-base - Người đăng: Quang Bảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Công nghệ Top-base 9 10 256