Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ truyền thông không dây

Được đăng lên bởi duyht56
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1031 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÓM TẮT
Công nghệ truyền thông không dây đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây.
Nó luôn luôn là chủ đề nóng của nhiều nhà khoa học trên thế giới. Đặc biệt là công nghệ
thông tin liên lạc siêu cao tần, nó vẫn còn nhiều bí ẩn cần được khám phá.
Metamaterial Surface Antenna Technology là một mảng mới của công nghệ truyền thông
không dây, loại ăng-ten điện tử có thể điều khiển một chùm tần số vô tuyến nhanh chóng
và chính xác hơn những góc rộng, mà không cần bộ phận chuyển động hoặc bộ phận dịch
pha .Không giống như máy móc cơ khí và phased array (ĂNG TEN MẠNG ĐIỀU
KHIỂN pha) được làm bằng tay ngày nay rất đắt ,to lớn và nặng , cấu trúc bề mặt
Antenna siêu vật liệu tương tự như bảng mạch in và có thể được thực hiện bằng cách sử
dụng kỹ thuật lithography (thuật in đá, thuật in thạch bản) .Ứng dụng đầu tiên của siêu
vật liệu Antenna Surface sẽ là sự phát triển của user terminals ( người dùng thiết bị đầu
cuối ) cho thế hệ mới của Ka-band High Throughput Satellites( số lượng dữ liệu lớn được
đưa vào vệ tinh), phục vụ liên lạc cho khách hàng phải đi lại bằng vận tải hàng không,
hàng hải và đất. Nhận thức được sự quan trọng của công nghệ ăng ten siêu vật liệu cho
tương lai, luận án này tập trung vào việc quan sát sự thay đổi của đặc trưng hiệu suất của
ăng ten phụ thuộc vào cấu trúc siêu vật liệu mà từ đó chúng ta sẽ có một tầm nhìn rõ ràng
hơn về công nghệ ăng ten siêu vật liệu. Và bởi vì các tế bào đơn vị cấu trúc siêu vật liệu
trong luận án này chỉ đơn giản là square(k dịch được động từ này) trụ đồng vì vậy tôi
chọn tiêu đề "Đặc điểm của một siêu ăng-ten cấu trúc tuyến tính".
Luận án được hoàn thành dựa trên kết quả mô phỏng và một số phép đo thực nghiệm.
Nội dung của luận văn gồm 3 chương, trừ lời mở đầu và Kết luận.
Phần 1: MỞ Đầu
Phần 2: NỘI DUNG
Chương 1 - Lý thuyết cơ bản của ăng ten, ăng ten siêu vật liệu.
Chương 2 - Phương pháp.
Chương 3 - Kết quả và phân tích.
Phần 3: KẾT LUẬN
CHƯƠNG 1 LÝ THUYẾT CƠ BẢN CỦA siêu ăng ten-tính chất vật liệu của
ANTENNA

1.1. Antenna
1.1.1. Sự giới thiệu
ăng-ten là một thiết bị điện được trưng bày với nhiều cấu trúc, hình dạng và kích cỡ [13],
Nó chuyển đổi công suất điện thành sóng radio hoặc nhận sóng radio và chuyển đổi
chúng thành tín hiệu điện. Nó thường được sử dụng với một máy phát radio hoặc máy thu
radio. Thông thường máy phát và ăng-ten cũng như máy thu và ăng-ten không được kết
nối trực tiếp với nhau mà thông qua một feeder. Trong hệ thống này một máy phát cung
cấp một dòng điện dao động ở tần số radi...
TÓM TẮT
Công nghệ truyền thông không dây đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây.
Nó luôn luôn là chủ đề nóng của nhiều nhà khoa học trên thế giới. Đặc biệt là công nghệ
thông tin liên lạc siêu cao tần, nó vẫn còn nhiều bí ẩn cần được khám phá.
Metamaterial Surface Antenna Technology là một mảng mới của công nghệ truyền thông
không dây, loại ăng-ten điện tử có thể điều khiển một chùm tần số vô tuyến nhanh chóng
và chính xác hơn những góc rộng, mà không cần bộ phận chuyển động hoặc bộ phận dịch
pha .Không giống như máy móc cơ khí và phased array (ĂNG TEN MẠNG ĐIỀU
KHIỂN pha) được làm bằng tay ngày nay rất đắt ,to lớn và nặng , cấu trúc bề mặt
Antenna siêu vật liệu tương tự như bảng mạch in và có thể được thực hiện bằng cách sử
dụng kỹ thuật lithography (thuật in đá, thuật in thạch bản) .Ứng dụng đầu tiên của siêu
vật liệu Antenna Surface sẽ là sự phát triển của user terminals ( người dùng thiết bị đầu
cuối ) cho thế hệ mới của Ka-band High Throughput Satellites( số lượng dữ liệu lớn được
đưa vào vệ tinh), phục vụ liên lạc cho khách hàng phải đi lại bằng vận tải hàng không,
hàng hải và đất. Nhận thức được sự quan trọng của công nghệ ăng ten siêu vật liệu cho
tương lai, luận án này tập trung vào việc quan sát sự thay đổi của đặc trưng hiệu suất của
ăng ten phụ thuộc vào cấu trúc siêu vật liệu mà từ đó chúng ta sẽ có một tầm nhìn rõ ràng
hơn về công nghệ ăng ten siêu vật liệu. Và bởi vì các tế bào đơn vị cấu trúc siêu vật liệu
trong luận án này chỉ đơn giản là square(k dịch được động từ này) trụ đồng vì vậy tôi
chọn tiêu đề "Đặc điểm của một siêu ăng-ten cấu trúc tuyến tính".
Luận án được hoàn thành dựa trên kết quả mô phỏng và một số phép đo thực nghiệm.
Nội dung của luận văn gồm 3 chương, trừ lời mở đầu và Kết luận.
Phần 1: MỞ Đầu
Phần 2: NỘI DUNG
Chương 1 - Lý thuyết cơ bản của ăng ten, ăng ten siêu vật liệu.
Chương 2 - Phương pháp.
Chương 3 - Kết quả và phân tích.
Phần 3: KẾT LUẬN
CHƯƠNG 1 LÝ THUYẾT CƠ BẢN CỦA siêu ăng ten-tính chất vật liệu của
ANTENNA
Công nghệ truyền thông không dây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ truyền thông không dây - Người đăng: duyht56
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Công nghệ truyền thông không dây 9 10 801