Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ USBF

Được đăng lên bởi dragonvika
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công nghệ USBF
Qui trình USBF (Upflow Sludge Blanket Filtration) được cải tiến từ qui trình bùn hoạt tính cổ điển kết hợp
với quá trình anoxic và vùng lắng bùn lơ lững trong một công trình xử lý sinh học. Là một hệ thống kết
hợp nên chiếm ít không gian và các thiết bị đi kèm. Qui trình USBF được thiết kế để khử BOD, nitrate
hóa/ khử nitrtate và khử phốt pho
Để khử carbonate, vùng anoxic được xem như vùng lựa chọn mà ở đó sự pha trộn dòng thải sẽ làm tăng
khả năng lắng và khống chế quá trình tăng trưởng vi sinh vật.

Để nitrate hóa, khử nitrate và khử phospho, vùng anoxic có thể đảm đương được vai trò này
Trong qui trình này, NH3-N bị oxy hóa thành nitrite và sau đó thành nitrate bởi vi khuẩn
Nitrosomonas và Nitrobacter trong từng vùng sục khí riêng biệt. Nitrate được tuần hoàn trở lại
vùng anoxic và được khử liên tục tối đa. Trong phản ứng này BOD đầu vào được xem như
nguồn carbon hay nguồn năng lượng để khử nitrate thành những phân tử nitơ.
Sự khử phospho cơ học trong qui trình này tương tự trong chu trình phospho và cải tiến từ qui trình
Bardenpho. Trong qui trình USBF, sự lên men của BOD hòa tan xảy ra trong vùng kỵ khí hay vùng
anoxic. Sản phẩm của quá trình lên men cấu thành thành phần đặc biệt của vi sinh vật có khả năng lưu
giữ phospho. Trong giai đoạn xử lý hiếu khí, phospho hòa tan được hấp thu bởi phospho lưu trữ trong vi
sinh khuẩn (Acinetabacter) mà chúng đã sinh trưởng trong vùng anoxic. Phospho sau đồng hóa sẽ được
loại bỏ khỏi hệ thống như xác vi sinh hay bùn dư. Khối lượng và hàm lượng phospho loại bỏ phụ thuộc
chủ yếu vào tỉ lệ BOD/P trong nước thải đầu vào.

Qui trình USBF được thiết lập trên nguyên lý bể lắng dòng chảy lên có lớp bùn lơ lững (upflow
sludge blanket clarifier). ngăn này có dạng hình thang, nước thải sau khi được xáo trộn đi từ dưới
đáy bể lắng qua hệ thống vách ngăn thiết kế đặc biệt mà ở đó xảy ra quá trình tạo bông thủy lực.
Bể lắng hình thang tạo ra tốc độ dâng dòng chảy ổn định trên toàn bề mặt từ đáy đến mặt trên bể
lắng, điều này cho phép sự giảm gradient vận tốc dần dần trong suốt bể lắng.

...
Công nghệ USBF
Qui trình USBF (Upflow Sludge Blanket Filtration) được cải tiến từ qui trình bùn hoạt tính cổ điển kết hợp
với quá trình anoxic vùng lắng bùn lững trong một ng trình xử sinh học. một hệ thống kết
hợp nên chiếm ít không gian các thiết bị đi kèm. Qui trình USBF được thiết kế để kh BOD, nitrate
hóa/ khử nitrtate và khử phốt pho
Để khử carbonate, vùng anoxic được xem như vùng lựa chọn mà ở đó sự pha trộn dòng thải sẽ làm tăng
khả năng lắng và khống chế quá trình tăng trưởng vi sinh vật.
Để nitrate hóa, khử nitrate khử phospho, vùng anoxic th đảm đương được vai trò này
Trong qui trình này, NH
3
-N bị oxy hóa thành nitrite sau đó thành nitrate bởi vi khuẩn
Nitrosomonas Nitrobacter trong từng vùng sục khí riêng biệt. Nitrate được tuần hoàn trở lại
vùng anoxic được khử liên tục tối đa. Trong phản ứng này BOD đầu vào được xem như
nguồn carbon hay nguồn năng lượng để khử nitrate thành những phân tử nitơ.
Sự khử phospho học trong qui trình này tương tự trong chu trình phospho cải tiến từ qui trình
Bardenpho. Trong qui trình USBF, sự lên men của BOD hòa tan xảy ra trong vùng kỵ khí hay vùng
anoxic. Sản phẩm của quá trình lên men cấu thành thành phần đặc biệt của vi sinh vật khả năng lưu
giữ phospho. Trong giai đoạn xử lý hiếu khí, phospho hòa tan được hấp thu bởi phospho lưu trữ trong vi
sinh khuẩn (Acinetabacter) chúng đã sinh trưởng trong vùng anoxic. Phospho sau đồng hóa sẽ được
loại bỏ khỏi hệ thống như xác vi sinh hay bùn dư. Khối lượng hàmợng phospho loại bỏ phụ thuộc
chủ yếu vào tỉ lệ BOD/P trong nước thải đầu vào.
Qui trình USBF được thiết lập trên nguyên bể lắng dòng chảy lên lớp bùn lững (upflow
sludge blanket clarifier). ngăn này có dạng hình thang, nước thải sau khi được xáo trộn đi từ dưới
đáy bể lắng qua hệ thống vách ngăn thiết kế đặc biệt đó xảy ra quá trình tạo bông thủy lực.
Bể lắng hình thang tạo ra tốc độ dâng dòng chảy ổn định trên toàn bề mặt từ đáy đến mặt trên bể
lắng, điều này cho phép sự giảm gradient vận tốc dần dần trong suốt bể lắng.
CÔNG NGHỆ USBF - Người đăng: dragonvika
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
CÔNG NGHỆ USBF 9 10 772