Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI IFAS

Được đăng lên bởi doanlamnghethuong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 593 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI IFAS

BÀI VIẾT THUỘC DANH MỤC : CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Trong hệ thống xử lý nước thải lựa chọn được công nghệ xử lý là một khâu quan trọng,
lựa chọn công nghệ phù hợp với quy mô, địa hình. Công nghệ xử lý nước thải được lựa
chọn phù hợp với điều kiện tự nhiên, quy mô, đặc điểm đô thị và điều kiện kinh tế giúp
hệ thống vận hành tốt hơn, hiệu xuất tối ưu hơn. Công nghệ xử lý nước thải khá đa dạng
và nhiều phương pháp. Hôm nay xin giới thiệu với bạn công nghệ xử lý nước thải kết
hợp giữa công nghệ kỹ thuật vi sinh và kỹ thuật bùn hoạt tính phân tán. Công nghệ xử lý
nước thải IFAS
Công nghệ IFAS trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
Nguyên tắc hoạt động của công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt IFAS
Công nghệ IFAS (Intergrated fixed film activated sludge): Là công nghệ kết hợp đồng
thời hai kĩ thuật xử lý bằng vi sinh: một là, kĩ thuật vi sinh dính bám trên vật liệu mang
cố định (fixed film); hai là, kĩ thuật bùn hoạt tính phân tán (dispended activated sludge).
Với việc ghép nối hai kĩ thuật này trong một hệ thiết bị xử lý sẽ làm tăng cường lượng vi
sinh xử lý nitơ trên vật liệu mang vi sinh cùng với việc tăng hiệu quả xử lý BOD bằng
bùn hoạt tính phân tán. Nguyên tắc của công nghệ này là cung cấp vật liệu mang vi sinh
vào trong hệ bùn hoạt tính, do vậy cho phép bùn hoạt tính loại bỏ phần lớn BOD, và đồng
thời cho phép vi sinh dính bám trên vật liệu mang phát triển và oxi hóa amoni.

( Minh họa )Công nghệ xử lý nước thải IFAS
- Công nghệ IFAS có ưu điểm điều chỉnh năng lực xử lý của trạm xử lý thông qua việc
cấp vi sinh phân tán là tác nhân xử lý khi lưu lượng đầu vào tăng lên hoặc tải cơ chất
kgCOD/ngđ; kgN/ngđ; kgP/ngđ tăng lên, điều đó đồng nghĩa với việc trong chừng mực
nào đó không cần mở rộng trạm xử lý.
3. Tính ưu việt của công nghệ IAFS trong xử lý nước thải sinh hoạt – nước thải bệnh
viện


- Chất lượng nước sau xử lý đạt chất lượng xả thải hiện hành của Việt Nam,
tìm hiểu kỹ hơn trong mục này



- Năng suất xử lý cao.



- Tiết kiệm không gian (thể tích, diện tích) trạm xử lý hơn so với các công nghệ
truyền thống khác.



- Tính tự động hóa cao.



- Thường được lắp đặt ở dạng thiết bị hợp khối (dạng thiết bị hay moduls) nên
dễ dàng cho công tác lắp đặt cũng như di dời khi cần.

Công nghệ xử lý nước thải IFAS
4. Lĩnh vực áp dụng của công nghệ xử lý nước thải IFAS
Công nghệ xử lý nước thải IFAS là công nghệ khá phổ biến , được áp dụng trong ngành
xử lý nước thải, đặc biệt là nước thải có ô nhiễm sinh học riêng rẽ ...
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI IFAS
BÀI VIẾT THUỘC DANH MỤC : CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Trong hệ thống xử lý nước thải lựa chọn được công nghệ xử lý là một khâu quan trọng,
lựa chọn công nghệ phù hợp với quy mô, địa hình. Công nghệ xử lý nước thải được lựa
chọn phù hợp với điều kiện tự nhiên, quy mô, đặc điểm đô thị và điều kiện kinh tế giúp
hệ thống vận hành tốt hơn, hiệu xuất tối ưu hơn. Công nghệ xử lý nước thải khá đa dạng
và nhiều phương pháp. Hôm nay xin giới thiệu với bạn công nghệ xử lý nước thải kết
hợp giữa công nghệ kỹ thuật vi sinh và kỹ thuật bùn hoạt tính phân tán. Công nghệ xử lý
nước thải IFAS
Công nghệ IFAS trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
Nguyên tắc hoạt động của công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt IFAS
Công nghệ IFAS (Intergrated fixed film activated sludge): Là công nghệ kết hợp đồng
thời hai kĩ thuật xử lý bằng vi sinh: một là, kĩ thuật vi sinh dính bám trên vật liệu mang
cố định (fixed film); hai là, kĩ thuật bùn hoạt tính phân tán (dispended activated sludge).
Với việc ghép nối hai kĩ thuật này trong một hệ thiết bị xử lý sẽ làm tăng cường lượng vi
sinh xử lý nitơ trên vật liệu mang vi sinh cùng với việc tăng hiệu quả xử lý BOD bằng
bùn hoạt tính phân tán. Nguyên tắc của công nghệ này là cung cấp vật liệu mang vi sinh
vào trong hệ bùn hoạt tính, do vậy cho phép bùn hoạt tính loại bỏ phần lớn BOD, và đồng
thời cho phép vi sinh dính bám trên vật liệu mang phát triển và oxi hóa amoni.
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI IFAS - Trang 2
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI IFAS - Người đăng: doanlamnghethuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI IFAS 9 10 162