Ktl-icon-tai-lieu

Công tắc hành trình thông dụng

Được đăng lên bởi sy-luong-duy
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2156 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PNSPO
Công tắc hành trình thông dụng

WL

Nhiều lựa chọn cho công tắc giới hạn
Two-circuit double-break
Vỏ công tắc được đúc khuôn chắc chắn.
Độ bền cơ học cao
Cấu trúc chịu dầu, nước và bụi.
Tấm chỉ thị vị trí đặt giúp bảo trì dễ dàng.

Thông tin đặt hàng
Cơ cấu tác động
Cần có bánh xe
Cần có thể điều chỉnh

Model
WLCA2
WLCA12
WLCL
WLD
WLD2
WLSD2
WLNJ
WLNJ30

Ngắn (R38)
Bánh xe
Cần (140mm)

Chốt đẩy
Bánh xe
Bánh xe
đường kính 6,5
đường kính 5,0

Chốt đẩy ngang
Cuộn dây lò xo

Chú thích:
1. Về cơ cấu tác động khác và đặc tính kỹ thuật chi tiết, xem catalogue về Switch.
2. Để biết thêm chi tiết các model khác, liên hệ với văn phòng Omron.

Đặc tính kỹ thuật
Các thông số định mức chung
Điện áp định mức

AC 125 V
AC 250 V
AC 500 V
DC 8 V
DC 14 V
DC 30 V
DC125 V
DC250 V

Tải không cảm ứng
Tải điện trở
Tải đèn
NC
NO
NC
NO
10 A
3A
1,5 A
2A
1A
1,5 A
0,8 A
6A
3A

Tải cảm ứng
Tải cảm ứng
Tải động cơ
NC
NO
NC
NO
10 A
5A
2,5 A
3A
1,5 A
3A
1,5 A
0,8 A
10 A
6A

6A
0,8 A
0,4 A

6A
0,8 A
0,4 A

4A
0,2 A
0,1 A

3A

15-3

4A
0,2 A
0,1 A

WL

WL

Các model chính
Roller Lever
WLCA2

Adjustable Lever (roller)
WLCA12

Plunger (plain)
WLD

Adjustable Lever (rod)
WLCL

Horizontal Plunger
WLSD2

Coil Spring (6.5 dia.)
WLNJ

Coil Spring (5.0 dia.)
WLNJ30

15-4

Plunger (roller)
WLD2

...
15-3
PNSPO
Nhiu la chn cho công tc gii hn
Two-circuit double-break
V công tc được đúc khuôn chc chn.
Độ bn cơ hc cao
Cu trúc chu du, nước và bi.
Tm ch th v trí đặt giúp bo trì d dàng.
Thông tin đặt hàng
Cơ cu tác động Model
Cn có bánh xe Ngn (R38) WLCA2
Bánh xe WLCA12 Cn có th điu chnh
Cn (140mm) WLCL
WLD Cht đẩy
Bánh xe WLD2
Cht đẩy ngang Bánh xe WLSD2
đường kính 6,5 WLNJ Cun dây lò xo
đường kính 5,0 WLNJ30
Chú thích:
1. V cơ cu tác động khác và đặc tính k thut chi tiết, xem catalogue v Switch.
2. Để biết thêm chi tiết các model khác, liên h vi văn phòng Omron.
Đặc tính k thut
Các thông s định mc chung
Ti không cm ng Ti cm ng
Ti đin tr Ti đèn Ti cm ng Ti động cơ
Đin áp định mc
NC NO NC NO NC NO NC NO
AC 125 V 3 A 1,5 A 5 A 2,5 A
AC 250 V 2 A 1 A
10 A
3 A 1,5 A
AC 500 V 1,5 A 0,8 A 3A 1,5 A 0,8 A
DC 8 V
DC 14 V
10 A
6 A 3 A 10 A 6 A
DC 30 V 6A 4 A 3 A 6 A 4 A
DC125 V 0,8 A 0,2 A 0,8 A 0,2 A
DC250 V 0,4 A 0,1 A 0,4 A 0,1 A
Côn
g
tc hành t
r
ì
nh thôn
g
d
n
g
WL
Công tắc hành trình thông dụng - Trang 2
Công tắc hành trình thông dụng - Người đăng: sy-luong-duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Công tắc hành trình thông dụng 9 10 726