Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG THỨC TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG THÉP

Được đăng lên bởi Nguyễn Chí Trung
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG THỨC TÍNH TRỌNG LƯỢNG THÉP VÀ THÉP KHÔNG GỈ
Viết tắt

T: Dày(mm); W: Rộng(mm); L: Dài(mm); I.D: Đường kính trong(mm); O.D:
Đường kính ngoài(mm); A: Cạnh(mm); A1: Cạnh 1(mm); A2: Cạnh 2(mm);

Tấm

Trọng lương(kg) = T(mm) x W(mm) x L(mm) x Tỷ trọng(g/cm3)

Ống tròn

1. Trọng lượng(kg) = 0.003141 x T(mm) x O.D(mm) – T(mm) x Tỷ
trọng(g/cm3) x L(mm)

2. Trọng lượng(kg/m) = (O.D-T)xTx3.14xTỷ trọng(g/cm3)/1000

Ống vuông

Trọng lượng(kg) = [4 x T(mm) x A(mm) – 4 x T(mm) x T(mm)] x T ỷ
trọng(g/cm3) x 0.001 x L(m)

Ống chữ nhật

Trọng lượng(kg) = [2 x T(mm) x {A1(mm) + A2(mm)} – 4 x T(mm) x T(mm) ] x
Tỷ trọng(g/cm3) x 0.001 x L(m)

Lập là (La)

Trọng lượng(kg) = 0.001 x W(mm) x T(mm) x Tỷ trọng(g/cm3) x L(m)

Cây đặc tròn/Dây

Trọng lượng(kg) = 0.0007854 x O.D(mm) x O.D(mm) x Tỷ trọng(g/cm3) x L(m)

Cây đặc vuông

Trọgn lượng(kg) = 0.001 x W(mm) x W(mm) x Tỷ trọng(g/cm3) x L(m)

Cây đặc lục giác

Trọng lượng(kg) = 0.000866 x I.D(mm) x Tỷ trọng(g/cm3) x L(m)

TỶ TRỌNG CỦA THÉP VÀ THÉP KHÔNG GỈ
Thép Carbon

7.85 g/cm3

Inox 201/202/301/302/303/304(L)/305/321

7.93 g/cm3

Inox 309S/310S/316(L)/347

7.98 g/cm3

Inox 405/410/420

7.75 g/cm3

Inox 409/430/434

7.70 g/cm3

...
CÔNG TH C TÍNH TR NG L NG THÉP VÀ THÉP KHÔNG G ƯỢ
Vi t t tế
T: Dày(mm); W: R ng(mm); L: Dài(mm); I.D: ng kính trong(mm);Đườ O.D:
ng kính ngoài(mm);Đườ A: C nh(mm); A1: C nh 1(mm); A2: C nh 2(mm);
T m Tr ng l ng ươ (kg) = T(mm) x W(mm) x L(mm) x T tr ng (g/cm3)
ng tròn
1. Tr ng l ng ượ (kg) = 0.003141 x T(mm) x O.D(mm) – T(mm) x T
tr ng (g/cm3) x L(mm)
2. Tr ng l ng ượ (kg/m) = (O.D-T)xTx3.14xT tr ng (g/cm3)/1000
ng vuông
Tr ng l ng(kg) = [4 x T(mm) x A(mm) – 4 x T(mm) x T(mm)] x T ượ
tr ng(g/cm3) x 0.001 x L(m)
ng ch nh t
Tr ng l ng(kg) = [2 x T(mm) x {A1(mm) + A2(mm)} – 4 x T(mm) x T(mm) ượ ] x
T tr ng(g/cm3) x 0.001 x L(m)
L p là (La) Tr ng l ng(kg) = 0.001 x W(mm) x T(mm) x T tr ng(g/cm3) x L(m) ượ
Cây c tròn/Dâyđặ Tr ng l ng(kg) = 0.0007854 x O.D(mm) x O.D(mm) x T tr ng(g/cm3) x L(m) ượ
Cây c vuôngđặ Tr gn l ng(kg) = 0.001 x W(mm) x W(mm) x T tr ng(g/cm3) x L(m) ượ
Cây c l c giácđặ Tr ng l ng(kg) = 0.000866 x I.D(mm) x T tr ng(g/cm3) x L(m) ượ
T TR NG C A THÉP VÀ THÉP KHÔNG G
Thép Carbon 7.85 g/cm3
Inox 201/202/301/302/303/304(L)/305/321 7.93 g/cm3
Inox 309S/310S/316(L)/347 7.98 g/cm3
Inox 405/410/420 7.75 g/cm3
Inox 409/430/434 7.70 g/cm3
CÔNG THỨC TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG THÉP - Người đăng: Nguyễn Chí Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
CÔNG THỨC TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG THÉP 9 10 728